Landsat Uydu Görüntülerini Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 24 / PDF İndirme: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11533150

Anahtar Kelimeler:

Landsat, Scopus, Bibliyometrik Analiz, Yer ve Gezegen Bilimleri, Uzaktan Algılama

Özet

Bu çalışmanın amacı Landsat uydu görüntülerinin kullanıldığı bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu vesile ile Landsat görüntülerinin kullanıldığı çalışmalarının amacı, kapsamı, yöntemi, kullanım alanları ve elde edilen sonuçların anlaşılmaya çalışılmasıdır. Bu kapsamda; bibliyometrik analiz için en yaygın veri tabanlarından biri olan Scopus veri tabanı seçilmiştir. Bibliyometrik analizde landsat kavramı yayın başlığı, özet ve anahtar kelimeler içinde aranmıştır. Öncelikli bir oryantasyon sonucunda konu alanı olarak ise “Earth and Planetary Sciences” (Yer ve Gezegen Bilimler) seçilmiştir. Çalışma sonucunda landsat kavramı, Landsat misyonu kapsamında uzaya fırlatılmaya başladığı 1970’li yıllardan günümüze artan bir trende sahip olduğu görülmüştür. Landsat uydularının elverişliliği sayesinde tek bir araştırmacı tarafından 130’dan fazla eser üretildiği belirlenmiştir. Üretilen ürünlerin büyük bir çoğunluğunun Çin bilim insanlarınca üretilmiş olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada ise misyonun sahibi ve yönetici ülkesi ABD’li araştırmacılar tarafından üretilmiştir. Araştırmacıların aidiyeti dikkate alındığında ise en çok katkı ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Landsat kavramına konu olan eserler içinde ise makaleler (article) en yüksek sırada, bildiriler (conference paper) ikinci sırada yer almaktadır. Landsat kelimesinin konu alanları açısından değerlendirildiğinde Earth and Planetary Sciences (Yer ve Gezegen Bilimleri) alanlarının başat olduğu tespit edilmiştir. Landsat kavramın aynı zamanda en çok İngilizce üretilmiş eserlerde kullanılmıştır. Landsat kavramının geçtiği eserlerdeki anahtar kelimelerle olan ilişkisi ele alındığın remote sensing (uzaktan algılama) kavramı en çok rastlanan kavramdır.

Referanslar

A. Vural and D. Aydal, “Determination of Lithological Differences and Hydrothermal Alteration Areas by Remote Sensing Studies: Kısacık (Ayvacık-Çanakkale, Biga Peninsula, Turkey),” Journal of Engineering Research and Applied Science, vol. 9, no. 1, pp. 1341–1357, 2020.

F. F. Sabins, Remote Sensing Principles and Interpretation. San Francisco: Freeman, 1978.

A. Çiftçi, A. Vural, and M. N. Ural, “Analysis of Some Concepts Related to the Environment and Health with the N-Gram Method,” Journal of International Health Sciences and Management, vol. 7, no. 13, pp. 47–54, 2021, doi: 10.48121/jihsam.796465.

A. Aleahmad, P. Hakimian, F. Mahdikhani, and F. Oroumchian, “N-gram and local context analysis for Persian text retrieval,” 2007 9th International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 2007, Proceedings, pp. 1–4, 2007, doi: 10.1109/ISSPA.2007.4555345.

A. Vural, M. N. Ural, and A. Çiftçi, “Yenilenebilir ve Nükleer Enerji Kaynaklarının Retrospektif Değerlendirilmesi,” Journal of Investigations on Engineering & Technology, vol. 5, no. 2, pp. 115–134, 2022.

A. Vural and A. Çiftçi, “An Analysis of Some Concepts Related to Environmental Issues and Development by N-Gram,” Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, vol. 8, no. 19, pp. 18–28, Jan. 2021, doi: 10.38064/eurssh.158.

A. Vural, M. N. Ural, and A. Çiftçi, “Analysis of Energy Raw Material Coal , Industrialization and Industrial Revolution Phenomena with N-gram,” Journal of Investigations on Engineering & Technology, vol. 5, no. 1, pp. 11–20, 2022.

A. Vural, M. Ural, and A. Çiftçi, “Evaluation of Historical Development of Some Concepts Related To Development And Environmental Issues with N-Gram Analysis,” in International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium- V. November 28-29, 2020 / Zonguldak, Turkey, 2020.

A. Vural, M. N. Ural, and A. Çiftçi, “Evaluation of Historical Development of Some Concepts Related to Development and Environmental Issues with N-Gram Analysis,” in International Black Sea Coastline Countries Symposium-5, 2020, pp. 58–59.

A. Vural, M. N. Ural, and A. Çiftçi, “N-Gram Analysis of Raw Material Supply-Demand Relationship: In Case of Chromium,” in International Black Sea Coastline Countries Symposium-5, 2020, pp. 60–61.

M. N. Ural, A. Vural, and A. Çiftçi, “N-Gram Analysis of Nuclear and Alternative Energy Sources and Historical and Political Course,” in Euroasia Summit Congress on Scientific Rearches and Recent Trend-6, 2020, no. May, pp. 582–586.

M. N. Ural, A. Vural, and A. Çiftçi, “Conceptual Development Analysis of Health Tourism Based on ‘N-Gram,’” in 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 9-11 Temmuz 2020, Kırşehir/Türkiye, 2020.

M. N. Ural, A. Vural, and A. Çiftçi, “Analysis of Rare Earth Elements (REE) in the Literature by Using N-gram Method and Comparison with Social/ Political/ Economic Even,” Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol. 6, no. 24, pp. 369–379, 2020.

A. Çiftçi, A. Vural, and M. N. Ural, “Analysis of Environmental and Healt Related Concepts with N-Gram Method,” in 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2020.

A. Vural and A. Çiftçi, “Analysis of Raw Material Supply-Demand Relationship Using N-Gram: Chrome Mine Example,” Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2021.

A. Çiftçi, A. Vural, and M. N. Ural, “N-Gram Analysis of Industrial/Industrial Revolution Relation with Coal and Related Keywords,” in Euroasia Summit Congress on Scientific Rearches and Recent Trend-6, 2020, pp. 587–591.

M. N. Ural, A. Vural, and A. Çiftçi, “Analysis of Rare Earth Elements (REE) in the Literature by Using N-gram Method and Comparison with Social/Political/Economic Events,” in 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 2019, pp. 135–144.

A. Vural, A. Çiftçi, and M. N. Ural, “Kıymetli Taşlar ve Sömürgecilik: Dijital Veri Materyallerinin Analizi Örneğiyle (Precious Stones and Colonialism: Example of Analysis of Digital Data Materials),” Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol. 7, no. 13, pp. 122–134, 2020, doi: 10.38065/euroasiaorg.404.

A. Vural, A. Çiftçi, and M. N. Ural, “Kıymetli Taşlar ve Sömürgecilik,” in 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2021, pp. 237–241.

A. Vural, N. Ural, and A. Çiftçi, “Değerli Metallerin Sosyal / Siyasal / Ekonomik Olaylarla İlişkisinin N- gram Yöntemi İle Değerlendirilmesi,” Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol. 6, no. 29, pp. 247–257, 2020.

A. Çiftçi, M. N. Ural, and A. Vural, “Investigation of the Relationship between Base Metal (Pb-Zn-Cu) and Social/Political/Economical Events by N-gram Analysis,” in 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 2019, pp. 116–124.

A. Vural, A. Çiftçi, and M. N. Ural, “Precious Stones and Colonialism,” in 73rd Geological Congress of Turkey, 2021, pp. 237–241.

A. . Çiftçi, M. N. Ural, and A. Vural, “Baz Metallerin Dünya Siyasi Tarihindeki Önemli Olaylarla Bağlantısının Retrospektif Literatür Taraması Yöntemi ile Araştırılması [Investigation of the Relationship between Base Metal (Pb-Zn-Cu) and Social/Political/Economical Events by N-gram Analysis],” Social Sciences Studies, vol. 5, no. Nisan, 2020.

A. Vural, M. N. Ural, and A. Çiftçi, “N-gram Yöntemi İle Değerli Metallerin Sosyal/Siyasal/Ekonomik Olaylarla İlişkisinin Değerlendirilmesi,” in 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 2019, pp. 125–134.

A. Çiftçi, M. N. Ural, and A. Vural, “Baz metalleri̇n dünya si̇yasi̇ tari̇hi̇ndeki̇ önemli̇ olaylarla bağlantısının retrospekti̇f li̇teratür taramasi yöntemi̇ i̇le araştırılması,” International Social Sciences Studies Journal, vol. 6, no. 60, pp. 1453–1461, 2020.

M. Thelwall, “Dimensions: A competitor to Scopus and the Web of Science?,” Journal of Informetrics, vol. 12, no. 2, pp. 430–435, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.03.006.

R. Pranckutė, “Web of Science (WoS) and Scopus: The Titans of Bibliographic Information in Today’s Academic World,” Publications, vol. 9, no. 1, p. 12, Mar. 2021, doi: 10.3390/publications9010012.

M. Schotten, M. el Aisati, W. J. N. Meester, S. Steiginga, and C. A. Ross, “A Brief History of Scopus: The World’s Largest Abstract and Citation Database of Scientific Literature,” in Research Analytics, Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2018.: Auerbach Publications, 2017, pp. 31–58.

R. Rousseau and S. Rousseau, “Being metric-wise: Heterogeneity in bibliometric knowledge,” El profesional de la información, vol. 26, no. 3, pp. 480–487, 2017.

C. S. Wagner and L. Leydesdorff, “An Integrated Impact Indicator: A new definition of ‘Impact’ with policy relevance,” Research Evaluation, vol. 21, no. 3, pp. 183–188, 2012.

Y. Wang, “Overview of Development and Recent Trends in Bibliometrics and Research Evaluation,” International Journal of Librarianship, vol. 6, no. 1, pp. 105–108, 2012.

D. Aydal, A. Vural, İ. Taşdelen Uslu, and E. G. Aydal, “Crosta Technique Application on Bayramic (Alakeçi-Kisacik) Mineralized Area by Using Landsat 7 TM Data,” in 30th Anniversary Fikret Kurtman Geology Symposium, 2006, p. 195.

A. Vural, İ. Akpinar, and F. Sipahi, “Mineralogical and Chemical Characteristics of Clay Areas, Gümüşhane Region (NE Turkey), and Their Detection Using the Crósta Technique with Landsat 7 and 8 Images,” Natural Resources Research, vol. 30, no. 6, pp. 3955–3985, Dec. 2021, doi: 10.1007/s11053-021-09912-7.

A. Vural, Ö. Çorumluoğlu, and İ. Asri, “Investigation of alteration areas by Crosta using LANDSAT images for Old Gumushane (Suleymaniye) and its near vicinity,” Journal of Natural Science Institute of Gumushane University, vol. 2, no. 1, pp. 36–48, 2012.

D. Aydal, A. Vural, İ. Taşdelen Uslu, and E. G. Aydal, “Crosta Technique Application on Bayramiç (Alakeçi-Kısacık) Mineralized Area by Using Landsat 7 Etm+ Data.,” Journal of Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University, vol. 22, no. 3, pp. 29–40, 2007.

D. Aydal, A. Vural, İ. Taşdelen Uslu, and E. G. Aydal, “Investigation of Kuşçayırı-Kartaldağı (Bayramiç-Çanakkale) mineral enhancement region by Crosta technique with LANDSAT 7 ETM+ bands.,” in Technical University of İstanbul, First Remote Sensing Workshop and Panel, 2006, p. 11.

D. Aydal, A. Vural, İ. Taşdelen Uslu, and E. G. Aydal, “Kuşçayırı-Kartaldağı (Bayramiç-Çanakkale) cevherleşme bölgesinin LANDSAT 7 ETM+ kullanılarak Crosta tekniği ile incelenmesi,” in 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli, 2006, p. 11.

O. Corumluoglu, A. Vural, and I. Asri, “Determination of Kula basalts (geosite) in Turkey using remote sensing techniques,” Arabian Journal of Geosciences, vol. 8, no. 11, pp. 10105–10117, 2015, doi: 10.1007/s12517-015-1914-4.

A. Vural, Ö. Corumluoglu, and İ. Asri, “Remote sensing technique for capturing and exploration of mineral deposit sites in Gumushane metallogenic province, NE Turkey,” Journal of the Geological Society of India, vol. 90, no. 5, pp. 628–633, Nov. 2017, doi: 10.1007/s12594-017-0762-0.

S. Lavender and A. Lavender, Practical Handbook of Remote Sensing; Second Edition. CRC Press (Taylor & Francis), 2023.

S. Rajendran, A. Thirunavukkarasu, G. Balamurugan, and K. Shankar, “Discrimination of iron ore deposits of granulite terrain of Southern Peninsular India using ASTER data,” Journal of Asian Earth Sciences, vol. 41, no. 1, pp. 99–106, 2011, doi: 10.1016/j.jseaes.2011.01.004.

L. C. Rowan, J. K. Crowley, R. G. Schmidt, C. M. Ager, and J. C. Mars, “Mapping hydrothermally altered rocks by analyzing hyperspectral image (AVIRIS) data of forested areas in the Southeastern United States,” Journal of Geochemical Exploration, vol. 68, no. 3, pp. 145–166, 2000, doi: 10.1016/S0375-6742(99)00081-3.

J. R. Harris, A. N. Rencz, and C. Sheridon, “Mapping Altered Rocks Using Landsat TM and Lithogeochemical Data : Sulphurets-Brucejack Lake District , British Columbia , Canada,” 1998.

T. Fernandez De La Vega-Marquez, R. M. Prol-Ledesma, and G. Orozco, “Hydrothermal alteration and main structures mapping using TM images in La Primavera geothermal field (Mexico),” Geofisica Internacional, vol. 40, no. 3, pp. 147–162, 2001.

N. V. Liem et al., “Integrating Landsat 7 and 8 data to improve basalt formation classification: A case study at Buon Ma Thuot region, Central Highland, Vietnam,” Open Geosciences, vol. 11, pp. 901–917, 2019.

Q. Marc Anaba Fotze, A. Eugene Djieto Lordon, J. Penaye, J. Paul Sep, and M. Immaculate Neh Fru, “Mapping Hydrothermal Alteration Targets from Landsat 8 OLI/TIRS and Magnetic Data Using Digital Image Processing Techniques in Garoua, North Cameroon,” Journal of Geosciences and Geomatics, vol. 7, no. 1, pp. 28–41, Mar. 2019, doi: 10.12691/jgg-7-1-4.

L. H. Trinh and V. R. Zabloskii, “The Method of Detection of Clay Minerals and Iron Oxide Based on Landsat Multispectral Images (as Exemplified in the Territory of Thai Nguyen Province, Vietnam),” Mining science and technology, vol. 4, no. 1, pp. 65–75, Apr. 2019, doi: 10.17073/2500-0632-2019-1-65-75.

İndir

Yayınlanmış

30.05.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Ural, M., & Vural, A. (2024). Landsat Uydu Görüntülerini Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 11(33), 1–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.11533150

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri