Dergi Hakkında

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science Uygulamalı Bilimler Dergisi (Bundan sonra EUROASIA Uygulamalı Bilimleri Dergisi) açık erişimli, Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda altı sayı (Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım, Aralık) yayınlanmaktadır. İlk sayısından bugüne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel amacımız uluslararası akademisyenler için entelektüel bir platform sağlamaktır. Matematik, Mühendislik, Sağlık ve Çevre bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve bu alanda önde gelen dergi olmayı hedefliyoruz.

EUROASIA Uygulamalı Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate veya Turnitin programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.

Yazarlar yayımlanmak üzere dergimize gönderdikleri çalışmaları ile ilgili telif haklarını zorunlu olarak EUROASIA Uygulamalı Bilimleri Dergisi devretmiş sayılırlar. Yazarların değerlendirmeleri, dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Araştırma ürünleri için etik kurul raporu gerekli ise, çalışma üzerinde bu raporun alınmış olduğu belirtilmeli ve kurul raporu sisteme kaydedilmelidir. Araştırma ile ilgili intihal, atıf manipülasyonu, sahte veri uydurma vb. suistimallerin tespit edilmesi halinde yayım ve etik ilkelerine göre davranılır. Bu durumda çalışmanın yayımlanmasını önlemek, yayımdan kaldırmak ya da başka işlemler yapmak için gerekli işlemler takip edilmektedir.

Dergi ekibi, dergimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranan bir dergi olması yönünde çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Dergimize gösterilen ilgi, bu yönde bizleri teşvik edici olacaktır.