Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

AMAÇ

EUROASIA Uygulamalı Bilimleri Dergisi Uluslararası hakemli dergi olup, Matematik, Mühendislik, Sağlık ve Çevre Bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları, bilimsel çalışmaların erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını artırmak, bilime ivme kazandırmak ve bilim insanlarına fayda sağlamak amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

KAPSAM

EUROASIA Uygulamalı Bilimleri Dergisi Matematik, Mühendislik, Sağlık ve Çevre Bilimleri alanlarında yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda altı sayı (Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım, Aralık) yayınlanmaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir.