KEDİ TIRMIK HASTALIĞININ İNSANLARDA OLUŞTURDUĞU SAĞLIK RİSKLERİ, KONTROL VE SAĞALTIM SEÇENEKLERİ


Özet Görüntüleme: 130 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

  • Ali BİLGİLİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
  • Başak HANEDAN Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Muhammet Haydar UYSAL Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.757

Anahtar Kelimeler:

Bartonellozis, Tedavi, Kontrol

Özet

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı gerçeği göz önüne alındığında, hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği sonucuna varılmaktadır. Bartonella etkenleri insanlar, kemirgenler, tavşanlar, köpekler, ruminantlar, yabani ve evcil kedilerden izole edilmiştir. Bartonella enfeksiyonları en yaygın şekilde evcil kedilerde görülmektedir. Kediler zoonotik Bartonella (B.) henselae ve B. clarridgeiae enfeksiyonlarının bulaştırılmasında primer memeli rezervuarı olarak kabul edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde görülen vektör kaynaklı patojen olan Bartonella insanlarda ve hayvanlarda hafif nezle bulgularından endokarditis, miyokarditis, artritis, hepatitise kadar şiddetli hastalıklara neden olabilmektedir. Bartonella enfeksiyonları kedilere pireler aracılığıyla bulaştırıldıktan sonra kediler aylarca veya yıllarca kronik şekilde bakteriyle enfekte kalabilirler ve özellikle ısırık ve tırmalamalar sonucu enfeksiyonu insanlara bulaştırabilirler. Bartonella türleriyle enfekte olan kediler herhangi bir klinik belirti göstermeden de insanlara enfeksiyonu bulaştırabilirler. Belirtilen bilgiler ışığında bu derleme kapsamında Türkiye ve dünyada Bartonella enfeksiyonunun yaygın şekilde görüldüğü bölge ve ülkelere ait prevalans durumlarına yönelik veriler sunuldu. Ayrıca bartonellozisin bulaşma yolları, insan ve hayvanlarda oluşturduğu klinik belirtileri, tanı yöntemleri, tedavisi ve kontrolüne yönelik en son bilimsel kaynaklardan derlenen bilgiler verildi.

İndir

Yayınlanmış

01.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

BİLGİLİ, A., HANEDAN, B., & UYSAL, M. H. (2021). KEDİ TIRMIK HASTALIĞININ İNSANLARDA OLUŞTURDUĞU SAĞLIK RİSKLERİ, KONTROL VE SAĞALTIM SEÇENEKLERİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(18), 55–63. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.757

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri