GELECEĞİN KENTLERİNDE KUDUZ HASTALIĞINI ÖNLEME


Özet Görüntüleme: 344 / PDF İndirme: 249

Yazarlar

  • Ali BİLGİLİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
  • Başak HANEDAN Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.537

Anahtar Kelimeler:

Kuduz, Çevresel riskler, Kontrol önlemleri

Özet

2016 yılı bilimsel verileri dünya genelinde yaklaşık 15 milyon insanın aşılanmakta olduğunu, ancak her yıl 60.000’den fazla insanın kuduzdan öldüğünü bildirmektedir. Bu derleme kapsamında ülkemizde ve dünyada hayvan ve insan sağlığı açısından önemini koruyan kuduz hastalığının bulaşmasında rolü olan hayvan türleri, kontaminasyon yolları, teşhis ve koruyucu önlemler hakkında bilgiler verilerek dünyadaki kuduz olgularının yaygın şekilde görüldüğü Asya ve Afrika ülkelerinden bahsedildi. Kuduzdan ari ülkeler sıralanarak Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu (OIE)’nun verileri kapsamında kuduz hastalığının dünya üzerindeki mevcut durumuna yönelik özlü bilgiler sunuldu. Ayrıca sınırlarımıza komşu olan ülkelerdeki kuduz hastalığına ait bilgiler derlendi. Gerek hayvanlarda, gerekse insanlardaki kuduz ve kuduz riskli temas vakaları ile ilgili Türkiye’deki son 5 yıla ait veriler tablolar halinde sunuldu. Ülkemizde evcil, çiftlik, sokak ve yabani hayvanlara maruziyet sonucu oluşacak insanlardaki kuduz olgularını önlemeye yönelik kuduzun kontrolü ile ilgili bilgiler verildi. Ülkemizdeki kuduz hastalığının ortaya çıkışındaki sorunlar, İç İşleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları’nın kuduzun önlenmesi konusunda uygulamaları hakkında bilgiler verilerek mevcut durum, sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler sunuldu

İndir

Yayınlanmış

09.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

BİLGİLİ, A., & HANEDAN, B. (2021). GELECEĞİN KENTLERİNDE KUDUZ HASTALIĞINI ÖNLEME. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 51–60. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.537

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri