SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 80 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

  • Ali Bilgili Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine
  • Hasan Hüseyin Ünal Pendik Veterinary Control Institute, İstanbul
  • Mehmet Özdemir Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Karabük University, Karabük
  • Mustafa Kemal Başaralı Ankara Provincial Health Directorate

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.364

Anahtar Kelimeler:

Sapanca Gölü, Ağır metaller, Balık, Kirlilik, Sağlık riski

Özet

Bu çalışma Sapanca Gölü, Türkiye’den toplanan Vimba vimba, Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus balık türlerinde ağır metallerin yoğunluklarını ve halk sağlığı risklerini belirlemeyi amaçladı. Bu amaçla farklı mevsimlerde (sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz) elde edilen üç balık türünün kas bakır, çinko, kurşun, kadmiyum ve arsenic yoğunlukları atomik absorpsiyon spektrometresi ile belirlendi. Metal yoğunlukları bazı balık türlerinde mevsimsel farklılıklar gösterdi ve ayrıca belirli balık türleri ile değişti. Bu metallerin yoğunluklarının izin verilen sınırlar içinde olduğu bulundu. Sonuçlar üç balık türünde ağır metal yoğunluğunun önemli halk sağlığı riski oluşturmadığını gösterdi.

İndir

Yayınlanmış

21.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bilgili, A., Ünal, H. H., Özdemir, M., & Başaralı, M. K. (2021). SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 264–273. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.364

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri