LAMİACEAE (LABİATAE) (BALLIBABAGİLLER) FAMİLYASI’NIN EKONOMİK VE TIBBİ DEĞERLERİ


Özet Görüntüleme: 1822 / PDF İndirme: 720

Yazarlar

  • Ercan ÇATAK Dr., Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology
  • Ali ATALAY Lec., Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Science, Department of Statistics, Eskisehir

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.941

Anahtar Kelimeler:

Lamiaceae (Labiatae), antimikrobiyal aktivite, biyoaktif bileşik

Özet

Lamiaceae familyası 7000’in üzerinde türle temsil edilen, hemen hemen tüm dünyada yayılış gösterebilen çiçekli bitkilerdir. Çoğunlukla ot, nadiren ağaç ve çalı formunda olup; vertisillat (halkasal) dizilimde olan ve uçucu yağ içeren yapraklara sahiptirler. Ekonomik ve tıbbi önemleri yüksektir. Aroma verici baharat, çay ve geleneksel ilaç olarak tüketilmelerinin yanında, gıda bitkisi ve süs bitkisi olarak da kullanımları mevcuttur. Lamiacea üyelerinin sahip oldukları uçucu yağların barındırdığı etken maddeler; Birçok hastalığın tedavisinde, hem halk arasında hem de tıpta sıklıkla kullanılagelmiştir. Kalp hastalıkları ve kadın hastalıklarının haricinde;  kas ve iskelet problemlerinde, ağız ve göz rahatsızlıklarında da kullanımları yaygındır. Gerçek birer hazine olan bu familya üyelerinin, nesillerinin devamını sağlamak ve faydalarından daha etkin şekillerde yararlanabilmek gerekir. Bunun için, daha fazla bilimsel çalışmalar yapılmalı ve kontrollü tarım ve ıslah çalışmalarına öncelik verilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

09.04.2022

Nasıl Atıf Yapılır

ÇATAK, E., & ATALAY, A. (2022). LAMİACEAE (LABİATAE) (BALLIBABAGİLLER) FAMİLYASI’NIN EKONOMİK VE TIBBİ DEĞERLERİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(20), 150_157. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.941

Sayı

Bölüm

Makaleler