Yüzeyel Ven Trombozu Olan Hastalarda Vitamin D Düzeyleri


Özet Görüntüleme: 122 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7474555

Anahtar Kelimeler:

Yüzeyel Ven Trombozu, COVID-19, D vitamini

Özet

Yüzeyel ven trombozu (SVT), genellikle alt ekstremite yüzeyel venlerinde oluşan ve sıklıkla varislerle bağlantılı olan yüzeyel damarların yaygın bir hastalığıdır. Nadiren boyun, göğüs veya üst ekstremite venlerinde de oluşabilir. Amacımız pandemi döneminde SVT tanısı konulan hastalarda D vitamini düzeyini ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirmektir.

Pandemi döneminde yüzeyel ven trombozu tanısı konulan hastalardan 32’si çalışma kapsamına alındı. Hastalarımızda rutin tetkiklere ve vasküler Doppler ultrasonografik incelemelere ek olarak D vitamini, B12 vitamini, magnezyum ve folat düzeyleri de ölçüldü.

Hastalanın 10’u erkek ve 22’si kadın idi ve yaşları 24 ile 80 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 50.6±14.5 yıl idi. SVT 17 hastada sağ alt ekstremitede, 14 hastada sol alt ekstremitede ve bir hastada ise boyunda (eksternal jugular ven) lokalizeydi. Hastalardan 10'unda variköz ven cerrahisi uygulandı. Hastaların vitamin D düzeyleri 3.72 ng/ml ile 33.2 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalama vitamin D düzeyi ise 12.1±7.6 ng/ml idi. Sadece bir hastanın D vitamini düzeyi normal idi. Altı hastada D vitamini yetersizliği ve 25 hastadaysa D vitamini eksikliği mevcuttu. D vitamini eksikliği olan hastalardan 15’inde eksiklik ciddi düzeydeydi. Erkek hastalarda ortalama D vitamini düzeyi 14.8±7.3 ng/mL, kadın hastalardaysa 12.1± 8.0 ng/mL idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç olarak, SVT iyi huylu sadece lokal semptomatik bir tedaviyle düzelen basit bir rahatsızlık olarak algılanmamalıdır. Özellikle variköz venlerde gelişen SVT, safenofemoral veya safenopopliteal bileşkeye yakınsa derin ven trombozuna yol açabilir. Bundan dolayı serimizde olduğu gibi özellikle safenofemoral veya safenopopliteal kavşağa yakın olanlar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Bu kavşaklara yakın olmayan ama beş cm’den daha uzun olanlarda ise antikoagülan tedavi yeterli olabilir. Ancak, bu hastaların yakından izlenmesi ve D vitamini eksikliğinden kaçınılması önemlidir.

Referanslar

Bauersachs R, Gerlach HE, Heinken A, Hoffmann U, Langer F, Noppeney T, et al. Management and Outcomes of Patients with Isolated Superficial Vein Thrombosis under Real Life Conditions (INSIGHTS-SVT). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;62(2):241-249. doi: 10.1016/j.ejvs.2021.04.015.

Clapham RE, Speed V, Czuprynska J, Gazes A, Guppy S, Patel RK, et al. Rivaroxaban for the treatment of superficial vein thrombosis, experience at King's College Hospital. Br J Haematol. 2022 ;196(1):e3-e6. doi: 10.1111/bjh.17757.

Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Bauersachs RM, Boda Z, Brenner B, et al; CALISTO Study Group Fondaparinux for the treatment of superfcial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med 2010;363:1222–1232.

Di Minno MND, Ambrosino P, Ambrosini F, Tremoli E, Di Minno G, Dentali F. Prevalence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with superficial vein thrombosis: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2016; 14: 964– 72.

Dujardin RWG, Hilderink BN, Haksteen WE, Middeldorp S, Vlaar APJ, Thachil J, et al. Biomarkers for the prediction of venous thromboembolism in critically ill COVID-19 patients. Thromb Res. 2020;196:308-312. doi: 10.1016/j.thromres.2020.09.017.

Ghosh SK. Trends on management of superficial venous disease. Int Surg J. 2020;7(8):2820-2823.

Kitchens CS. How I treat superficial venous thrombosis. Blood. 2011;117(1):39-44. doi: 10.1182/blood-2010-05-286690.

Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, Prandoni P, Bounameaux H, Goldhaber SZ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141:e419S–e496S.

Mehta P, Haskard DO, Laffan MA, Chambers RC, Hunt BJ. Thromboses and COVID-19: reducing inflammation in addition to thromboprophylaxis. Lancet Rheumatol. 2021;3(3):e171-e172. doi: 10.1016/S2665-9913(21)00003-5.

Mustonen P. Superficial venous thrombophlebitis. EBM Guidelines. 2019 October, latest change 2020. Available at: https://www.ebm-guidelines.com/ go/ebm/ebm00920.html. Accessed on 3 March 2020.

Melazzini F, Calabretta F, Lenti MV, Di Sabatino A. Venous thromboembolism in chronic gastrointestinal disorders. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2022:1-12. doi: 10.1080/17474124.2022.2072295.

Scott G, Mahdi AJ, Alikhan R. Superficial vein thrombosis: a current approach to management. Br J Haematol. 2015;168(5):639-45. doi: 10.1111/bjh.13255.

Unno N, Mitsuoka H, Uchiyama T, Yamamoto N, Saito T, Ishimaru K, et al. Superficial thrombophlebitis of the lower limbs in patients with varicose veins. Surg Today. 2002;32(5):397-401. doi: 10.1007/s005950200061.

Belcaro G, Nicolaides AN, Errichi BM, et al. Superficial thrombophlebitis of the legs: A randomized, controlled, follow-up study. Angiology 1999;50:523-529.

van Langevelde, K., Lijfering, W.M., Rosendaal, F.R. & Cannegieter, S.C. (2011) Increased risk of venous thrombosis in persons with clinically diagnosed superficial vein thrombosis: results from the MEGA study. Blood, 118, 4239– 4241.

İndir

Yayınlanmış

25.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ekim, H., & Ekim, M. (2022). Yüzeyel Ven Trombozu Olan Hastalarda Vitamin D Düzeyleri. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(25), 1–8. https://doi.org/10.5281/zenodo.7474555

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>