VENÖZ BACAK ÜLSERLERİNİN TEDAVİSİ


Özet Görüntüleme: 164 / PDF İndirme: 48

Yazarlar

  • Hasan EKİM Prof. Dr., Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Meral EKİM Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.278

Anahtar Kelimeler:

Venöz Ülserasyon, Kompresyon, Striping

Özet

Venöz ülserler yaygın olup, tüm alt ekstremite ülserasyonlarının büyük bir kısmını oluşturur ve her sosyoekonomik sınıfı etkiler. Nüfusun yaklaşık% 1'i hayatlarının bir noktasında venöz ülser oluşumundan etkilenir. Bu ülserler yaşam kalitesini düşürür ve bireyin sosyal işlevini sınırlandırır. Amacımız venöz ülseri olan hastalarda tedavi sonuçlarını tartışmaktır. Bu çalışmaya venöz yetmezliğe bağlı tek taraflı bacak ülseri olan 14 ardışık hasta dahil edildi. Yaşları 28 ile 79 arasında değişen 8 kadın, 6 erkek hasta vardı ve yaş ortalaması 51.3 ± 15.9 yıldı. Ülserlerin çapı 12 ila 43 mm arasında değişiyordu. Yüzeyel venöz yetmezliği olan üç hasta, vena safena magna'ya striping uygulanarak cerrahi olarak tedavi edildi. Diğer 11 hastaysa venoaktif ilaç tedavisi ile birlikte kompresyon ve yara bakımı uygulanarak tedavi edildi. Varis ameliyatı geçiren 3 hastada ülsere yaralar 4 ay içinde iyileşirken, diğer hastaların ülserleri 9-12 ay içinde iyileşti. Yara bakımı ve kompresyon uygulamasının venoaktif ilaç tedavisi ile kombinasyonu, venöz ülserasyonun tedavisinde temel dayanaktır. Bununla birlikte, sadece yüzeysel venöz yetmezliği olan hastalarda, nüksü önlemek için cerrahi müdahale yapılabilir.

İndir

Yayınlanmış

04.12.2020

Nasıl Atıf Yapılır

EKİM, H., & EKİM, M. (2020). VENÖZ BACAK ÜLSERLERİNİN TEDAVİSİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 69–75. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.278

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri