Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) ÜZERİNE ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR


Özet Görüntüleme: 4 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Derviş ÖZTÜRK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.100

Anahtar Kelimeler:

Platanthera chlorantha, Anatomik, Morfolojik, Mikromorfolojik

Özet

Türkiye' de Orchidaceae familyası 26 cins ve 60'ı endemik olan yaklaşık 166 tür ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik özelliklerini ayrıntılı olarak incelemeyi ve taksonların sınırlandırılmasını ve sistematik ilişkilerini değerlendirmek için sonuçları incelenmiştir. Platanthera türlerinin bitki materyalleri 2018 arasında Eskişehir'de toplanmıştır. P. chlorantha örnekleri anatomik özellikleri açısından analiz edilmiştir. P. chlorantha anatomisinde mikrometrik olarak araştırıldı. Anatomik incelemelerde kök anatomisinde, özellikle kollateral vasküler demetler, vasküler demetlerin dağılımı ve ksilem özellikleri açısından anatomik olarak farklı olduğu bulunmuştur. Kök anatomisinde, merkezi silindir, endodermis ve / veya pericycle özellikleri incelenen tüm taksonların ayırt edici özellikleridir. gövde, yaprak enine kesitler ve yaprak alt yüzeysel ve yaprak üst yüzeysel kesitlerinde hücrelerin mikrometrik olarak ölçümleri yapılmış ve yapıları hakkında bilgiler verilmiştir. Morfolojik incelemelerde çiçek, lateral sepal, petal, dorsal sepal, anter belirlendi. Taze bitki örneklerinden bazıları morfolojik ölçümler için kullanılmış ve CANON EOS fotoğraf makinesi ile fotoğrafları çekilerek detaylı açıklamaları hazırlanmıştır. P. chlorantha arazideki genel görüntüsü ve anatomik kesitlerinin görüntüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Bulgular Türkiye Florası bulguları ile karşılaştırıldı. Bitkinin çiçeklenme, habitat ve yaşam formları, genel ve bölgesel yayılışları, IUCN kategorisi hakkında da bilgiler verilmiştir. Habitat olarak, P. chlorantha 900 m ila 1100 m'ye kadar kadar yayılış göstermektedir. Örnekler Eskişehir’den toplanmış ve lokalitesi verilmiş olup, Türkiye’de yayılış alanları literatür incelemelerine göre saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

26.07.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZTÜRK, D. (2020). Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) ÜZERİNE ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 1–8. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.100

Sayı

Bölüm

Makaleler