Ham Petrolle Kirlenmiş Toprakların Tarımsal Atıklar Kullanarak İyileştirilmesi


Özet Görüntüleme: 75 / PDF İndirme: 86

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7130663

Anahtar Kelimeler:

Ham petrol, toprak kirliligi, tarımsal atıklar, bioremediasyon, arıtım yöntemleri

Özet

Toprak kirliliği, bitki büyümesi ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan kalıcı toksik bileşikler, kimyasallar, tuzlar, radyoaktif maddeler veya hastalığa neden olan maddelerin toprakta birikmesi olarak tanımlanır. Toprağı kirleten kaynaklar tarımsal kaynaklar ve tarım dışı kaynaklar olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Petrol kirliliği ortamdaki canlı hayatının tehlikeye girmesine, bazı türlerin yok olmasına, yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirlenmesine neden olmakta, yapısında bulunan uçucu komponentlerin buharlaşması ile yangın tehlikesine yol açabilmekte ve böylece doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Bu nedenle bulaştığı alanların temizlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışma, çeşitli nedenlerle ham petrolle kirlenmiş toprakların tarımsal atıklar kullanılarak iyileştirilmesi amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla, toprakta ham petrol kirliliği laboratuvarda yapay olarak 10 : 1 oranında toprak ve ham petrol karıştırılarak oluşturulmuştur. Çalışmalarda ham petrol kirliliğinin giderilmesi amacıyla tarımsal atıklardan tavuk gübresi, pirinç kabuğu, ahır gübresi ve odun talaşı kullanılarak denemeler kurulmuştur. Denemelerin 0. Günü ve denemelerden 45 gün sonra ham petrol kirliliğinin göstergesi olan toplam petrol hidrokarbonlarının (TPH) % ayrışma miktarları ve bazı ağır metallerin (Zn, Cd ve Co) miktarı belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Toplam Petrol Hidrokarbonlarında (TPH) % ayrışma sağlayan tarımsal atıklar ve miktarları sırasıyla odun talaşı (30g), Tavuk Gübresi + Odun Talaşı (22,5 g +22,5g), tavuk gübresi (30g), ahır gübresi (30g) ve pirinç kabuğu (30g) olarak sıralanmaktadır. Ağır metallerdeki azalma en fazla çinko miktarında tespit edilmiştir. v Bu çalışma ile tarımsal atıkların daha verimli bir şekilde kullanımları sağlanırken, diğer taraftan petrol hidrokarbonlarının parçalanmasında kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler gibi pahalı uygulamalara alternatif olacak yöntemler araştırılmıştır. Aynı zamanda, ham petrolle kirlenerek tarımsal açıdan uygun olmayan toprakların tarıma elverişli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalar, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği laboratuvarında yürütülmüştür.

Referanslar

Abbasian, F., Lockington, R., 2015. A Comprehensive Review of Aliphatic Hydrocarbon Biodegradation by Bacteria. Appl. Biochem. Biotechnol. 3, 670–699. https://doi.org/10.1007/s12010-015-1603-5

Hamoudi-belarbi, L., Hamoudi, S., Belkacemi, K., Nouri, L.H., 2018. Bioremediation of Polluted Soil Sites with Crude Oil Hydrocarbons Using Carrot Peel Waste. Environments 5, 124. https://doi.org/10.3390/environments5110124

Khudur, L.S., Shahsavari, E., Miranda, A.F., Morrison, P.D., Nugegoda, D., Ball, A.S., 2015. Evaluating the efficacy of bioremediating a diesel-contaminated soil using ecotoxicological and bacterial community indices. Environ. Sci. Pollutıon Res. 22, 14809–14819. https://doi.org/10.1007/s11356-015-4624-2

Lim, M.W., Lau, E. Von, Poh, P.E., 2016. A comprehensive guide of remediation technologies for oil contaminated soil — Present works and future directions. Mar. Pollut. Bull. 109, 14–45. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.04.023

Manufacturing, P., This, E.B. V, By-nc-nd, C.C., This, E.B. V, By-nc-nd, C.C., 2017. Bioremediation of Crude Oil Contaminated Soil Using Agricultural Wastes. Procedia Manuf. 7, 459–464. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2016.12.037

Park, I., Park, J., 2011. Determination of a risk management primer at petroleum-contaminated sites : Developing new human health risk assessment strategy. J. Hazard. Mater. 185, 1374–1380. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.10.058

Petroleum, T., Criteria, H., Group, W., 1998. Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media.

Pinedo, J., Ibáñez, R., Lijzen, J.P.A., Irabien, Á., 2013. Assessment of soil pollution based on total petroleum hydrocarbons and individual oil substances. J. Environ. Manage. 130, 72–79. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.08.048

Rizzo, A.C.D.L., Ronaldo, L.C., Soriano, A.U., Cunha, D., Rosado, A.S., Luis, G., Sobral, S., Leite, S.G.F., 2010. Petroleum-contaminated soil remediation in a new solid phase bioreactor. J. Chem. Technol. Biotechnol. 85, 1260–1267. https://doi.org/10.1002/jctb.2425

Ron, E.Z., Rosenberg, E., 2014. ScienceDirect Enhanced bioremediation of oil spills in the sea. Curr. Opin. Biotechnol. 27, 191–194. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2014.02.004

Schmidt, I.K., Shaver, G.R., 2004. NITROGEN UPTAKE BY ARCTIC SOIL MICROBES AND PLANTS IN. Ecol. Soc. Am. 85, 955–962.

Todd, G.D., Chessin, R.L., Colman, J., 1999. TOXICOLOGICAL PROFILE FOR TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS ( TPH ).

Varjani, S.J., 2015. Microbial degradation of petroleum hydrocarbons. Bioresour. Technol. 223, 277–286. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.10.037

Xu, R., 2012. Bioremediation of petroleum contaminated soil. Adv. Mater. Res. 550–553, 1248–1252. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.1248

Zhao, J., Gui, L., Wang, Q., Liu, Y., Wang, D., Ni, B., 2017. Aged refuse enhances anaerobic digestion of waste activated sludge. Water Res. 123, 724–733. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.07.026

İndir

Yayınlanmış

25.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ugurlu Karaagac, S., & Alaa Khaleel Al-Shathr, O. (2022). Ham Petrolle Kirlenmiş Toprakların Tarımsal Atıklar Kullanarak İyileştirilmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(23), 41–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7130663

Sayı

Bölüm

Makaleler