CEVİZ (Junglas regia L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CBS TEKNİKLERİ KULLANILARAK MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMİ (MKDS) GELİŞTİRİLMESİNDE ÇATAK-VAN (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 18 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

  • Adnan DOĞAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Mehmet KANDİLLİ Van Orman İşletme Müdürlüğü
  • Ahmet KAZANKAYA Kırşehir Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.618

Anahtar Kelimeler:

Uygunluk haritası, Ceviz (Juglans regia L.), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Özet

Bu çalışmada Dünyada ve Anadolu’da farklı ekolojik koşullarda yetiştiriciliği yapılan bölge ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan cevizin (Junglas regia L.)’in Çatak (Van) ilçesi sınırları dâhilinde yetiştirilebileceği alanların CBS ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Çatak ilçesinde cevizin yetişebileceği optimum alanların belirlenmesinde cevizin yetişmesinde etkili olan faktörler, daha önce yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri dikkate alınarak belirlenmiş, CBS yazılımı kullanılarak muhtelif ölçekli raster tematik haritalardan (memleket, toprak), iklime ait veriler ile birlikte vektör haritalardan (eşyükselti eğrili E00 haritalar) model için gerekli unsurlar veri tabanına aktarılarak haritalandırılmış, elde edilen tüm veriler çakıştırılarak cevizin yetişebileceği alanlar tespit edilmiştir. Çatak ilçesinin topoğrafik yapısından dolayı cevizin rakımın ve eğimin nispeten düşük olduğu vadi, yamaç ve tabanlarında sorunsuz olarak yetiştirilebileceği fakat dağlık alanlarda ise yetiştiriciliğinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sayesinde, hem Çatak (Van-Türkiye) ilçesinde ceviz bahçelerinin tesis edilebileceği farklı alanların tarımsal potansiyelinin ortaya konulması hem de mekanlara bağlı, yer ve konuma dayalı bilgilerin yönetilmesinde kullanılabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

30.09.2021

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, A., KANDİLLİ, M., & KAZANKAYA, A. (2021). CEVİZ (Junglas regia L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CBS TEKNİKLERİ KULLANILARAK MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMİ (MKDS) GELİŞTİRİLMESİNDE ÇATAK-VAN (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 58–79. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.618

Sayı

Bölüm

Makaleler