ZAP VADİSİNDE (HAKKÂRİ) YETİŞEN YABANİ ASMA (Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel.) YAPRAKLARININ SARMALIK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 8 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Cüneyt UYAK Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Adnan DOĞAN Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Tuncer ARSLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.285

Anahtar Kelimeler:

Yabani asma (Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel.), salamuralık asma yaprağı, sarmalık yaprak

Özet

Bu araştırma, Zap vadisinde sarmalık yaprak özellikleri açısından ümit var görülen yedi adet yabani asma genotipine ait yaprakların salamura edilerek, fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite parametrelerindeki değişimlerin belirlenmesi ve sarmalık kalitelerinin ortaya konması amacıyla 2018 yılında yürütülmüştür. Tane tutumundan önce sürgünlerin uç kısmında olgun yaprağın 1/3-2/3 büyüklüğüne ulaşan yapraklar toplanmış ve %10 tuz + %1 sitrik asit içeren salamurada beş hafta süreyle fermantasyona tabii tutulmuştur. Aynı dönemde karşılaştırma yapmak amacıyla Van yöresinde yetiştirilen Narince üzüm çeşidinden temin edilen sarmalık yapraklarda benzer şekilde salamura edilmiştir. Yabani asma genotiplerine ait salamura yapraklarda ortalama yaprak ağırlığının 2.69 g (HÇ-ZAP-15) ile 4.67 g (HÇ-ZAP-13), yaprak alanının 71.92 cm2 (HÇ-ZAP-14) ile 131.16 cm2 (HÇ-ZAP-06), suda çözünebilir kuru madde miktarının %0.88 (HÇ-ZAP-06) ile % 1.25 (HÇ-ZAP-13), titre edilebilir asitliğin ise 1.11 g/l (HÇ-ZAP-14) ile 2.91 g/l (HM-ZAP-34) arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, HM-ZAP-06 nolu genotip incelenen özellikler açısından ve duyusal değerlendirmeden almış olduğu puana göre salamuraya en uygun genotip olarak tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

05.12.2020

Nasıl Atıf Yapılır

UYAK, C., DOĞAN, A., & ARSLAN, T. (2020). ZAP VADİSİNDE (HAKKÂRİ) YETİŞEN YABANİ ASMA (Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel.) YAPRAKLARININ SARMALIK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 76–85. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.285

Sayı

Bölüm

Makaleler