BULANIK TOPSIS VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİYLE BİR ENERJİ ŞİRKETİNDE KURUMSAL HAFIZANIN OLUŞTURULMASI


Özet Görüntüleme: 36 / PDF İndirme: 13

Yazarlar

  • Çetin Önder İNCEKARA BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Bilkent /ANKARA

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.589

Anahtar Kelimeler:

Çok Kriterli Karar Verme, Kurumsal Hafıza, Enerji, Şirket, Bulanık Mantık

Özet

Günümüzün rekabet üstünlüğü sağlama stratejisine göre; bir kurumun etkin ve verimli olması aynı işi diğer kurumlara göre daha iyi, hızlı, verimli ve ucuz yapmasıyla mümkündür. Günümüz bilgi çağında değişim ve rekabet hızlı yaşanmaktadır; kurumların kolektif hislerinin/tecrübelerinin depolandığı, kurumlardaki hafızanın temelini görünmeyen ama tüm kuruma nüfuz etmiş deneyimlerinin ve tecrübelerinin oluşturduğu “kurumsal hafıza” çok önemli bir yere sahiptir. Kurumsal hafıza, şirketin geçmişe dair depoladığı ve gerektiğinde bugünkü kararları ile ilişkilendirdiği her türlü veri/bilgi, yöntem ve yetenekler bütününü içerir. Çalışmada enerji sektöründe çalışan şirketlerde kurumsal hafıza oluşumu için kullanılan kriterlerin, alt kriterlerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi için enerji sektöründe çalışan uzman 45 kişi (KV) ile görüşülmüş, görüşmeler neticesinde kriterler ve alt kriterlerin oluşturulmuştur. Oluşturulan kriterler ve alt kriterler (11 ana kriter/41 alt kriter) değerlendirilmiştir. Çalışmada enerji sektöründe çalışan şirketlerde kurumsal hafıza oluşumunu değerlendirmek/hesaplamak için bulanık çok amaçlı matematiksel model (Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR yöntemleri) kullanılarak geliştirilmiştir. Matematiksel model yardımıyla enerji sektöründe çalışan 12 enerji şirketi için kurumsal hafıza oluşumu değerlendirilmiş/hesaplanmıştır. Çalışmada Bulanık AHP yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmış, kriterler içinde “Bilgi Depolama Kriteri” ağırlığı en fazla olan en önemli kriter olmuştur. Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR yöntemleri ile 12 enerji şirketi için değerlendirme yapılmış ve en uygun şirket seçilmiştir. Kurumsal hafızanın depolanması ile ilgili en önemli unsur depolandığı yer olup geliştirilmesi gereken bir yerdir. Enerji şirketlerinde kurumsal bilgi birçok yerde depolanmış olabilir. Bu yerler: iş planı, iş programları, prosedürler, kurallar ve kılavuzlar, standartlar, politikalar, iş akışını gösteren belgeler, performans ölçütleri, örnek olaylar, iş tasarımları, arşivler (fiziksel arşiv depoları ve elektronik arşivler), ürün ve servisler ile ilgili bilgiler, mevcut durum değerlendirmeleri, çalışanların tecrübeleri, şirket kültürü, şirket içerisindeki dönüşümler... vb. yerlerdir.

İndir

Yayınlanmış

26.09.2021

Nasıl Atıf Yapılır

İNCEKARA, Çetin Önder. (2021). BULANIK TOPSIS VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİYLE BİR ENERJİ ŞİRKETİNDE KURUMSAL HAFIZANIN OLUŞTURULMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 1–20. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.589

Sayı

Bölüm

Makaleler