SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN FE(III) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Özet Görüntüleme: 53 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

  • Halil İLKİMEN Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  • Gözde SALÜN Yüksek Lisans Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Cengiz YENİKAYA Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.27

Anahtar Kelimeler:

Sülfamoyilbenzoik Asit, Fe(III) Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Özet

Sülfamoyilbenzoik asit türevleri ve metal komplekslerinin antifungal, antiinflamatuar,antimikrobiyal, antidiyabetik, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, diüretik, menisküs, enziminhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik özelliklerinin olduğu bilinmektedir.Literatürde 4-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II), Zn(II), Ag(I), U(IV), Lu, Y, Ce, Pr, Nd, Sm,Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Sn basit metal kompleksleri ve karışık ligandlı Cu(II), 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II) ve karışık ligandlı Cu(II) ve 2,4-dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asitin Zn(II) metal komplekslerinin yapıları çeşitli spektrokopikyöntemlerle açıklanmıştır. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ile ilgili herhangi birkompleks bileşiğe rastlanmamıştır.Bu çalışmada, 4-sülfamoyilbenzoik asit (H4sba), 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit(H2MeO5sba), 2,4-dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asit (H24Cl5sba) ve 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H4Cl3sba) Fe(III) metal kompleksleri (Fe4sba, Fe2MeO5sba,Fe4Cl3sba ve Fe24Cl5sba) sentezlenmiştir. Metal komplekslerinin yapıları elementel, FTIR,manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik teknikleri ile önerilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

25.03.2020

Nasıl Atıf Yapılır

İLKİMEN, H., SALÜN, G., & YENİKAYA, C. (2020). SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN FE(III) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU . Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 108–116. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.27

Sayı

Bölüm

Makaleler