Meyve Suyu Fabrikalarında İş Akışlarının İş Sağlığı, İşçi Güvenliği ve Ergonomi Açısından İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 84 / PDF İndirme: 41

Yazarlar

  • Gökhan Külekçi Gümüşhane UniversityGümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane, Türkiye https://orcid.org/0000-0002-2971-4045
  • Tuğba Meral C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Gümüşhane, Türkiye https://orcid.org/0009-0008-3709-5660

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10444484

Anahtar Kelimeler:

Meyve Suyu Üretimi, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği, Ergonomi

Özet

Meyve suyu fabrikaları, yüksek verimlilik ve üstün ürün kalitesi sağlamak adına suyun yoğun olarak kullanıldığı karmaşık iş akışlarına sahiptir. Ancak bu işlemler, iş sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli riskler içermektedir. Bu makale, meyve suyu fabrikalarının iş akışlarını iş sağlığı, işçi güvenliği ve ergonomi perspektiflerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, suyun yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlarda kayma tehlikesini azaltma amacıyla drenajın düzenlenmesi, kaymaz zeminlerin kullanılması ve kaymaya karşı koruyucu kişisel ekipmanların tedarik edilmesi gibi su kaynaklı risklere odaklanmaktadır. Ayrıca, atıkların düzenli olarak toplanması ve hortumların düzensiz bir şekilde bırakılmamasının işçilerin güvenliğini artırdığı vurgulanmaktadır.

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanmasında çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmasının kas ve eklem problemlerine yol açabileceği, bu nedenle ergonomik önlemlerin hayati önem taşıdığı belirtilir. Aynı şekilde, kasaların taşınması gibi tekrarlayan işlerin işçi sağlığına etkileri ve düzenli dinlenme aralarının önemi de ele alınmaktadır.

Ayrıca, bu makalede meyve suyu fabrikasının düşük risk seviyesinde olduğu ve iş sağlığı ile işçi güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verildiği vurgulanmaktadır. Düzenli denetimlerin yapıldığı ve iş akışının düzenli olarak gözden geçirildiği belirtilerek iş sağlığı ve işçi güvenliği kültürünün korunmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilir.

Bu çalışma, meyve suyu fabrikalarının iş sağlığı ve işçi güvenliği risklerini azaltmak için alınabilecek tedbirleri incelemekte ve bu önlemlerin işçilerin sağlığını ve güvenliğini koruma potansiyelini vurgulamaktadır.

Referanslar

Külekçi, G. 2022, Madencilik İşlemlerinde Toz Oluşumu ve İnsan Sağlığına Etkisi Üzerine Örnek Çalışma; Bir Taş Ocağı Toz Emisyonu Miktarı Hesaplanması Örneği, Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (8), 1-11

Akbaş, 2026. Sebze ve Meyve Suyu İmalatında Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Risk Değerlendirmesi, Ankara, 2016

Özkan, Aydın vd., 2013Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Su Yönetiminin Önemi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 150-153, 2013

ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Kavurucu, Ekmen vd., 2022, İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 3(1), 19-33, Türkiye’de Endüstriyel Su Tüketimi ve Arıtımı, 2022

Ulusoy Yasin, 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Ara Dinlenmesi, 383-408

Esen, Fığlalı, 2012. Çalışma duruşu analiz yöntemleri ve çalışma duruşunun kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına etkileri, SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 41-51, 2013

Türkmen, 2022. Meyve Suyu Fabrikası Çalışanlarında İş Güvenliği Kültürünün Güvenlik Performansına Etkisi,2021

Uslu, V., 2014. İşletmelerde İş Güvenliği Performansı ve İş Güvenliği Kültürü Algılamaları Arasındaki İlişki: Eskişehir İli Metal Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Aksoy, Çevik, vd., 2013. Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nda İş Güvenliği Bilincinin Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 69–76

Özçift, Uysal, vd. Teknoloji Dergisi 8(2) (2005, 191.

Çelikkalp, Saraçoğlu, vd. 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin Arttırılması, Namık Kemal Tıp Dergisi 2017, 5(1):36-43

İndir

Yayınlanmış

30.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Külekçi, G., & Meral, T. (2023). Meyve Suyu Fabrikalarında İş Akışlarının İş Sağlığı, İşçi Güvenliği ve Ergonomi Açısından İncelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(31), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.10444484

Sayı

Bölüm

Makaleler