Kafatası Basit Çökme Kırıklarında Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler


Özet Görüntüleme: 459 / PDF İndirme: 70

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7968971

Anahtar Kelimeler:

kafatası çökme kırıkları, kafa travması, dural yırtık, kanamalar, tedavi sonuçları

Özet

Bu çalışmanın amacı çökme kırığı vakalarında tedavi sonuçlarını etkileyen faktörleri  bulmaktır. Bu retrospektif çalışma kafa travmaları isimli tez konusundan elde edilmiştir (Balevi,1992). Bu çalışmaya basit kafatası çökme kırığı (ÇK) tanısı almış ve hastanemizde opere edilmiş 161 hasta dahil edildi. Diğer organ yaralanmalarını olan veya tıbbi hastalıkara sahip olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ki-kare testi ve Fisher kesinlik testi kullanıldı. Hastaların uzun dönem tedavi sonuçları üzerinde yaş, cinsiyet, başvuru anındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) skoru, kafatası ÇK nın bölgesi tedavi sonuçları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olarak bulundu (p <0.05). GKS skoru 13 veya daha fazla olan hastalarda, GKS skoru bunun altında olanlara kıyasla uzun vadeli iyi sonuçlar gözlemlendi. Çökme kırığı ile birlikte epidural hematom,akut subdural hematom, kontüzyonlar, travmatik SAK şeklindeki  herhangi bir ek beyin hasarları, hastaların uzun vadeli tedavi sonuçları üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Pnömosefalus ve epileptik nöbetler iyileşmeyi olumsuz etkilemektedir. Beyin hasarları ile birlikte olan dural yırtıklar tedavi sonucunu olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışmamız 9 yıllık tedavi sonuçları içermektedir. Kafatası çökme kırığı olan hastaların ilk muayenelerindeki GKS değerinin düşük olması tedavi sonuçlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Çökme kırığı ile birlikte epidural hematom, akut subdural hematom, travmatik SAK, pnömosefalus, beyin kontüzyonlarının olması ve epileptik nöbetler tedavi sonuçlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Beyin hasarı ile birlikte olan dural yırtıklar tedavi sonucun olumsuz olarak etkilemektedir.

Referanslar

Al-Derazi T, Das K, Gupta PK, Thajudeen BA, Ravindra J. (2008). Management strategy of depressed skull fractures. Pan Arab J Neurosurg.12:80–5.

Balevi, M, Acar O. Kafa Travmaları (1992).Uzmanlık Tezi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya.

Fuentes S, Metellus P, Levrier O, Adetchessi T, et al.(2005) Depressed skull fracture overlying the superior sagittal sinus causing benign intracranial hypertension. Description of two cases and review of the literature. J Neurosurg.19:438-42.

Hossain M, Mondle M, Hoque M. (2008). Depressed Skull Fracture: Outcome of Surgical Treatment. TAJ: J Teach Assoc. 21:140–6.

Hussein AA, Laeke T, Yohannes D .(2022). Clinical Outcomes and Prognostic Determinants of Surgically Treated Depressed Skull Fracture in Addis Ababa University Neurosurgical Teaching Hospitals: A Prospective Multicenter Observational Study.World Neurosurg. Feb;158:e55-e63.

Jaggar J, Levin JI, Jane JA.(1984). Epidemiologic features of head injury in a predominant rural population. J Trauma.24:40-4.

Jennett, B; Bond, M (1975). "Assessment of outcome after severe brain damage". Lancet. 1 (7905): 480–484.

Lee KS, Back SH, Bae HG, Doh JW.(1994). Prognosis and complications of depressed skull fractures. J Korean Neurosurg Soc. 23:1143–9.

Muhammad G, Aurangzeb A, Khan SA, Hussain I, Alam S, Khan Afridi EA, Khan B, Bhatti SN.J Ayub . (2017). Dural Tears In Patients With Depressed Skull Fractures. Med Coll Abbottabad. 29:311-315.

Mumtaz A, Ali L, Roghani IS. (2003). Surgical management of depressed skull fracture. J Postgraduate Med Inst. 17:116-123

Satardey RS, Balasubramaniam S, Pandya JS, Mahey RC.(2018). Analysis of Factors Influencing Outcome of Depressed Fracture of Skull.Asian J Neurosurg. 13:341-347.

Van den Heever CM, Van der Merwe DJ .(1989).Management of depressed skull fractures. Selective conservative management of nonmissile injuries. .J Neurosurg. 71:186-90.

Xavier T, Robin M, Agrawal D.(2016). Using a Call Centre for Data Mining and Data Capturing - Pilot Study Using Glasgow Coma Outcome Scale in Head Injured Patients. Stud Health Technol Inform.225:866-7.

İndir

Yayınlanmış

25.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Balevi, M. (2023). Kafatası Basit Çökme Kırıklarında Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(27), 55–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.7968971

Sayı

Bölüm

Makaleler