Quizalofop-p-Ethyl'in Vicia Faba Kök Hücreleri Üzerindeki Genotoksisitesi: Mikronükleus İndüksiyonu ve Mitotik İndeks


Özet Görüntüleme: 83 / PDF İndirme: 52

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7130682

Anahtar Kelimeler:

Quizalofop-p-etil (C19H17ClN2O4-QPE), Vicia faba, Mikronükleus, mitotik indeks, genotoksisite, sitotoksisite

Özet

Quizalofop-p-etil (C19H17ClN2O4-QPE), geniş yapraklı tarım ürünlerinde yıllık ve çok yıllık ot otlarını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bir herbisittir. Bu çalışmada, herbisit olarak kullanılan Quizalofob-P-Ethyl'in (QPE) Vicia faba kök meristem hücrelerinde mitoz ve mikronükleus oluşumuna etkisi araştırıldı. Bu çalışmada, deney grubu olarak negatif kontrol (distile su), pozitif kontrol (siklofosfomid-5mM) ve üç farklı dozda QPE (1.5mg/L, 3mg/L ve 5mg/L) olmak üzere 5 farklı deney seti kullanılmıştır. Test materyali olarak aynı büyüklükteki bakla tohumları kullanılmıştır. QPE, V.faba'da MN oluşumunu indükledi. MN frekansındaki artışın ve MI'daki düşüşün doza bağımlı olduğu görülmektedir. MN sıklığı açısından uygulama ve kontrol grupları arasında (sırasıyla 3 mg/mL ve 5 mg/ml için P <0.05 ve p<0.01) istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Çalışmamızın sonuçları, QPE'nin bitkilerde genotoksik etkiler üretebileceğini göstermektedir. Ek olarak, in vivo/in vitro memeli testlerinin çoğunluğunun sonuçları ile  bitki biyoanalizleri karşılaştırılabilir ve bu belirteçler genotoksisite değerlendirmesi için hassas göstergelerdir.

Referanslar

Jha, A.M., .Singh, A.C. (1994). Clastogenicity of lanthanides — induction of micronuclei in root tips of Vicia faba. Mutation Research/Genetic Toxicology, 322, (3), 169-172.

Barile, F.A. (2008). Principles of Toxicology Testing, CRC Press Taylor & Francis Group, St. John's University, Queens, New York.

Carvalho, F.P. (2017). Pesticides, environment, and food safety, Food and Energy Security 6(2) 48-60.

Charles, G. (2013). Herbicide Damage Symptoms Guide. Cotton Research and Development

Corporations. Section J2, October 2013.

Cotello, S., Masfaraud, J. and Ferard, J. (1999). Assessment of the genotoxicity of contaminated soil with the Allium–Vicia-micronucleus and the Tradescantia-micronucleus assays. Mutat. Res., 426, 167–171.

Çelik, A., Mazmancı, B., Çamlıca, Y., Aşkın, A., Çömelekoğlu, Ü. (2003). Cytogenetic effects of lambda-cyhalothrin on Wistar rat bone marrow. Mutation Research 539, 91-97.

Derr, J. (2016). Plant Injury From Herbicide Residue.Virginia Cooperative Extension. Virginia

Tech, 2016

Ehsan, H., Mervat, H., Eman, W., Magdy, F. (2016) Influence of fipronil intoxication on thyroid gland ultra-structure and hepatic microsomal enzymes expression in male albino rats. Japanese Journal of Veterinary Research 64: S79-S85.

Erlingson, M. (1988). Fusilade: a strategy for long-term control of couch (Elymus repens) weeds. Weed Control 1: 158-165.

Fenech, M., Holland, N., Chang, W.P., Zeiger, E. and Bonassi, S. (1999). The human micronucleus project an international collaborative study on the use of micronucleus technique for measuring DNA damages in humans. Mutat. Res., 428, 271–283.

Greenland, R.G. (2003). Injury to vegetable crops from herbicides applied in previous years.

Weed Technol. 17:73–78.

Heddle, A., Cimino, M.C., Hayashi, M., Romagna, F., Shelby, M.D., Tucker, J.D., Vanprays, P. and MacGregor, J.T. (1991). Micronuclei as an index of cytogenetic damage: past, present and future. Environ. Mol. Mutagen., 18, 177–291.

Karaismailoglu, M.C., Inceer, H, Hayirlioglu-Ayaz, S. (2013). Effects of Quizalofop-p-Ethyl

Herbicide on the Somatic Chromosomes of Helianthus annuus (Sunflower). Ekoloji 22(89): 49-56.

Linnainmaa, K., Meretoja, T., Sorsa, M., Vainto, H. (1978). Cytogenetic effects of styrene and styrene oxide. Mutat Res 58:277–286.

Ma, T.H. (1982). Vicia jaba cytogenetic test for environmental mutagen. A report of the U.S. Environmental Protection Agency Gene-Tox Program, Mutation Res.. 99, 257-271.

Makahavi, T., Bakirayaj, R., Baskaran, L., Rashid, N., Ganesh, K.S., (2014). Effect of

herbicide (Quizalofop-p-ethyl) on growth, photosynthetic pigments, enzymes and yield responses of black gram (Vigna mungo L.) International Letters of Natural Sciences 2014

Marcano, L., Carruyo, I., Del Campo, A., and Montiel, X. (2004). Cytotoxicity and mode of action of maleic hydrazide in root tips of Allium cepa L.. Environmental Research 94: 221-226.

Stopper, H., Müller, S. (1997). Micronuclei as a biological endpoint for genotoxicity: a minireview, Toxicology in vitro 11(5), 661-667.

Tolbert, P.E., Shy, C.M. and Allen, J.W. (1992). Micronuclei and other nuclear abnormalities in buccal smears, method and development. Mutat. Res., 271, 69–71.

Urano, K. (1982). Onecide, a new herbicide fluazifop-butyl. Japan Pesticide Information. 41: 28-31

Unyayar, S., Çelik, A., Çekiç, F.Ö., Gözel, A. (2006). Cadmium-induced genotoxicity, cytotoxicity and lipid peroxidation in Allium sativum and Vicia faba. Mutagenesis, 21(1) 77-81.

Smaka-Kincl ,V., Stegna P. Milan, L., Toman, M. J.. (1996). The evaluation of waste, surface and ground water quality using the Allium test procedure. Mutation Research/Genetic Toxicology, 368, 3–4, 171-179.

Yıldız, M., and Arıkan, E.S. (2008). Genotoxicity testing of quizalofop-P-ethyl herbicide using the Allium cepa anaphase-telophase chromosome aberration assay. International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics 61 (1) 45-52.

İndir

Yayınlanmış

25.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, A., Belli, İdil, & Koçak, E. (2022). Quizalofop-p-Ethyl’in Vicia Faba Kök Hücreleri Üzerindeki Genotoksisitesi: Mikronükleus İndüksiyonu ve Mitotik İndeks. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(23), 60–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.7130682

Sayı

Bölüm

Makaleler