Ayvalık Bölgesinde Yeniden İşlevlendirilen Yağhanenin Mimari Miras ve Endüstri Mirası Açısından değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 414 / PDF İndirme: 1165

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6946400

Anahtar Kelimeler:

Mimari miras, Endüstri mirası, Ayvalık, Zeytinyağı fabrikaları, Yeniden işlevlendirme

Özet

Endüstri Devriminden sonra bilgisayarların kullanımı ve otomasyona geçiş ile birlikte pek çok endüstri yapısı atıl kalmıştır. Endüstri Devrimini daha önce yaşamış olan ülkelerde makineler için yapılmış bu mekanlar insanların kullanımı için dönüştürülmeye başlanmıştır. Endüstri mirası kavramı ortaya çıkmasıyla birlikte konu farklı bir boyutta ele alınmaya başlanmış, pek çok endüstri binası tescillenerek koruma altına alınmıştır. Özgün işlevine tekrar dönüştürülen yapıların yanı sıra, farklı işlevler yüklenen yapılarda bulunmaktadır. Binalara farklı işlevler yüklenirken koruma kavramının yanında yeni işlevin yapının mevcut mekan kurgusuna uygun olması gerekmektedir.

Yeniden işlevlendirmede eklenen ara katlar, duvarlar, geçitler ve kullanılan malzemeler özgün mimari özelliklere zarar vermemelidir. Yeniden işlevlendirilecek yapılar çevresiyle birlikte ele alınmalı, kültürel, ekonomik, sosyal ve toplumsal nedenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışma kapsamında eski zeytinyağı fabrikaları ve yağhaneler ele alınmıştır. Ayvalık bölgesinin turizm odaklı gelişiminden sonra kent merkezinde bulunan zeytinyağı fabrikaları kent dışına taşınmış, kent merkezinde bulunan fabrikalar atıl kalmıştır. Birer kültürel miras niteliğinde olan yapılar yeniden işlevlendirilerek korunmuştur.

Bu çalışmada; atıl kalmış ve yeniden işlevlendirilmiş eski yağhanelerden biri olan Beyaz Yalı Otel yapılan kütlesel, strüktürel, mekânsal müdahaleler, mimari miras ve endüstri miras boyutuyla ele alınmıştır.

Referanslar

Atagök, T. (2000). Sanayi Mekanlarından Sanat Mekanlarına. Mimarlık, 9-14.

Cantacuzino, S. (1975). New Uses For Old Buildings. London: Architectural Press.

Icomos Tr. (2013). http://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Tuzukler1&dil=tr. nisan 2018 tarihinde icomos.org.tr: http://www.icomos.org.tr/ adresinden alındı

Kılınç, E. M. (2007). Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar “endüstri mirası”,. Endüstri Mirasının Korunması ve Değerlendirilmesi Atölye Sonuçları. Zonguldak: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayın.

Köksal, G. (2005). Doktora Tezi. İstanbul'daki Endüstri Mirası için Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri. İstanbul: İtü/ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köksal, T. G. (2012). Endüstri Mirasını Koruma ve Yeniden Kullanım Yaklaşımı. Güney Mimarlık, 18-23.

Manisa ve Yerliyurt, K. (2013). Turizm Sektöründeki Yeni Eğilimler Perspektifinde Ege Bölgesindeki Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretiminin Alternetif Turizm Türleri Üzerinden Değerlendirilmesi. İstanbul: Dedeman.

Uçar, H. (2014). Ayvalık Tarihinde Zeytinyağı Üretim, Depolama ve Satış Binalarının Yeri ve Önemi. Trakya Univercity Journal of EngineeringSciences, 19-28.

İndir

Yayınlanmış

01.08.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Pakih, E. Y., & Kayan, H. Z. (2022). Ayvalık Bölgesinde Yeniden İşlevlendirilen Yağhanenin Mimari Miras ve Endüstri Mirası Açısından değerlendirilmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(22), 9–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.6946400

Sayı

Bölüm

Makaleler