DİYARBAKIR İLİ (TÜRKİYE) ARICILIK FAALİYETLERİNİN GENEL DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI


Özet Görüntüleme: 4 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Mehmet Ali KUTLU Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
  • Ömer KILIÇ Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.274

Anahtar Kelimeler:

Anket, Arıcılık, Diyarbakır

Özet

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de arıcılık önemli ekonomik kaynaklardan birisidir. Türkiye’de Diyarbakır ili ve çevresi doğal bitki örtüsü ve bal arısı ırklarının çeşitliliği, uygun coğrafik yapısı ve farklı iklim koşullarına sahip olması nedeniyle arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma, arıcılık açısından uygun ekolojik koşullara sahip olan Diyarbakır’daki arıcılık faaliyetlerinin ve arıcıların genel durumunu tespit etmek için gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, Diyarbakır ili Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi 80 arıcıyla gerçekleştirilen 26 soruluk anket tarama bulguları değerlendirildi. Sorulara verilen cevaplara göre en fazla 41-50 yaş grubunun arıcılıkla uğraştığı, %73’ü tek gelir kaynağının arıcılık olduğu, daha çok ortaöğretim mezunu oldukları, çoğunluğunun arıcılığa başlama nedeninin aileden olduğu belirlendi. Anketten elde edilen ayrıntılı sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Arıcıların koloni başına bal verimleri ortalama 16-20 kg olarak belirlenmiş ve konuyla ilgili ortaya konmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmanın Diyarbakır’daki arıcılık faaliyetlerinin önceliklerinin ve eksikliklerinin saptanması açısından yararlı olacağı ve yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29.11.2020

Nasıl Atıf Yapılır

KUTLU, M. A., & KILIÇ, Ömer. (2020). DİYARBAKIR İLİ (TÜRKİYE) ARICILIK FAALİYETLERİNİN GENEL DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 12–18. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.274

Sayı

Bölüm

Makaleler