COVİD 19 VE İMMUNONÜTRİSYON


Özet Görüntüleme: 5 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Cahit ERKUL İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Aliye ÖZENOĞLU Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.264

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, İmmun Sistem, Beslenme

Özet

Küresel koronavirüs salgını (COVID-19), dünya çapında halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Bugüne kadar, COVID-19 ile enfekte hastaların çoğu kuru öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi hafif semptomlar geliştirmiştir. Bazı vakalarda ise organ yetmezliği, septik şok, pulmoner ödem, şiddetli pnömoni ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gibi çeşitli ölümcül komplikasyonlar gelişmiştir. Koronavirüsler, memeliler ve kuşlar arasında yaygın olarak görülen, tek sarmallı RNA virüsü grubudur. Koronavirüslerin dört ana alt grubu vardır (?, ß, ? ve ?). SARS-CoV-2 aynı zamanda bir ß koronavirüstür. Bağışıklık sistemi hem doğuştan gelen (hızlı, antijene özgü olmayan) hem de adaptif (daha yavaş, antijene özgü) yanıtlardan oluşur. C vitamini, bağışıklık sistemine katkıda bulunabilecek bir dizi aktiviteye sahiptir. Hücre aracılı immün yanıtların başlatılması ve sürdürülmesi için gerekli olan antijen içeren hücreler, doğrudan D vitamini ile inhibe edilebilir. Çinkonun antiviral ve antibakteriyel bağışıklığı modüle ettiği ve inflamatuar yanıtı düzenlediği bilinmektedir. Demir eksikliği, tekrarlayan akut solunum yolu enfeksiyonlarının gelişmesi için bir risk faktörüdür. Bakır, T hücrelerinin, B hücrelerinin, nötrofillerin, doğal öldürücü hücrelerin ve makrofajların işlevlerinde rol oynar. Son yıllarda probiyotik suşları, solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede ve savaşmada giderek daha güçlü bir müttefik olarak kabul edilmektedir. Viral solunum bozukluğu olanlar için immünonütrisyon ve uygulamalarına daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28.11.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ERKUL, C., & ÖZENOĞLU, A. (2020). COVİD 19 VE İMMUNONÜTRİSYON. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 1–11. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.264

Sayı

Bölüm

Makaleler