SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BİLGİ DÜZEYLERİ VE OBEZİTE RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 31 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

  • Emrah YERLIKAYA Assist. Prof., Siirt University, School of Health, Department of Nutrition and Dietetics
  • Hasan KARAGECILI Assist. Prof., Siirt University, School of Health, Department of Nursing

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.146

Anahtar Kelimeler:

Obezite, Beslenme, Bilgi Düzeyi, Vücut Kütle İndeksi

Özet

Günümüzde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bozulması, hazır gıdaların tüketiminin artması, raf ömrünü uzatmak ve lezzeti artırmak adına içerisinde gıda katkı maddesi bulunan yiyeceklerin çeşidinin ve ulaşılabilirliğinin artması ve bunlarla birlikte toplumda fiziksel aktivitelerin azalması gibi nedenler sağlık açısından önemli risk oluşturmaktadır. Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma, beslenme bilgi düzeyini geliştirme, obezite riskini azaltma ve hatalı beslenme alışkanlıklarını değiştirme amacıyla yapılan çalışmalar gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu kapsamda yapmış olduğumuz araştırmada, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim-öğretime devam eden normal ve ikinci öğretim öğrencilerinin demografik özellikleri, beden kütle indeksleri, beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri ve obezite riskleri belirlenmiştir. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket formu yardımı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics programı kullanılarak bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Ankete 369 kadın (%54,2), 312 erkek (%48,8) toplamda 681 öğrenci katılmıştır. Eğitim hayatı boyunca herhangi bir beslenme dersi almış olan öğrenci oranı (%67)’dir. Öğrencilerin (%10,4)’unda kronik bir hastalık bulunmaktadır. Sürekli ilaç kullanan öğrenci oranı (%4,4)’tür. Sigara ve alkol kullanımı sırayla (%21,1) ve (%6)’dır. Öğrencilerin (%24,2)’si hiç spor yapmamaktadır. Öğrencilerin (%76,9)’u üniversite kampüsündeki beslenme olanaklarını yeterli bulmamaktadır. Öğrencilerin (%55,9)’unda fast-food beslenme alışkanlığı vardır. Öğrencilerin Beden Kütle İndeksleri minumum 14,6 - maksimum 34,13 aralığındadır. DSÖ gruplandırılmasına göre öğrencilerin %(10,7)’si zayıf, %(75,2)’si normal, %(13)’ü hafif şişman, %(1,1)’si de obez olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin yanlış beslenme alışkanlıklarını düzeltmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak için üniversitelerin tüm bölümlerinde beslenme eğitimi verilmesi tavsiye edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

09.08.2020

Nasıl Atıf Yapılır

YERLIKAYA, E., & KARAGECILI, H. (2020). SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BİLGİ DÜZEYLERİ VE OBEZİTE RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 131–136. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.146

Sayı

Bölüm

Makaleler