SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI İLAÇ KULLANIM BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 408 / PDF İndirme: 310

Yazarlar

  • Hasan KARAGEÇİLİ Assist. Prof. Dr., Siirt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
  • Emrah YERLİKAYA Assoc. Prof. Dr., Siirt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.959

Anahtar Kelimeler:

Akılcı İlaç Kullanımı, Bilgi, Alışkanlıklar

Özet

Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı halk sağlığını olumsuz etkileyen sorunlardır. Ülkemizde sağlık harcamalarının önemli bir kısmı ilaçlara harcanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin akılcı ilaç kullanım bilgi ve davranışlarını değerlendirmektir. Araştırma 568 öğrencinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere akılcı ilaç kullanım bilgilerine yönelik bir anket formu uygulanmıştır. Veriler betimsel olarak SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Öğrencilerin %51.6'sı tedavi sonrası kalan ilaçları ihtiyaç duyduğunda kullanmak üzere sakladıklarını, %58,3'ü soğuk zincir ilaçlarını buzdolabının kapağında sakladıklarını belirtmişlerdir. İlaçları tekrar kullanmak istediklerinde %34,1'i hasta değilse ilaç almak istememektedir. İhtiyaç duyulduğunda evde ilk bulunacak ilacın ağrı kesici, ikincisinin antibiyotik, üçüncünün ise merhemler olduğu kaydedildi. Öğrencilerin %73,6'sı komşu veya akraba tavsiyesi ile reçete edilen ilaçları kullanmamaktadır. Öğrencilerin %71,5'i yakınlarına ilaç tavsiye edip etmedikleri sorusuna hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin %62.6'sı kendi kendilerine antibiyotik ve vitamin kullanmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %58.5'i ilaç kullanım bilgilerini ilaç prospektüsünden öğrenmektedir. Öğrencilerin %4,8'i eczacı tarafından önerilen eşdeğer ilaçları kabul etmektedir. Öğrencilerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi ve davranış düzeylerini artırmaları gerektiği öğrenilmiştir. İlaçların yan etkileri, içindeki etken maddeler ve metabolizmayı nasıl etkiledikleri moleküler düzeyde anlatılarak yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilebilir.

İndir

Yayınlanmış

31.05.2022

Nasıl Atıf Yapılır

KARAGEÇİLİ, H., & YERLİKAYA, E. (2022). SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI İLAÇ KULLANIM BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(21), 56_66. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.959

Sayı

Bölüm

Makaleler