Deepfake Bir Tehdit mi Fırsat mı?


Özet Görüntüleme: 14 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11531297

Anahtar Kelimeler:

sahte görüntü, sahte ses, deepfake, deepfake tehdit, güvenlik, siber güvenlik

Özet

Deepfake teknolojisi, son yıllarda hızla gelişen yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarıyla oluşturulan sahte ses ve görüntü içeriklerini ifade etmektedir. Bu teknoloji, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle dikkat çekmektedir. Bu araştırma, deepfake teknolojisinin potansiyel tehditlerini ve fırsatlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Sahte haber ve propaganda, kimlik avı, dolandırıcılık, sahtecilik, kişisel gizlilik ihlalleri gibi olumsuzlukların yanında sanat, film, eğitim, eğlence ve sahte haberlere karşı mücadele gibi siber güvenlik alanlarına ise olumlu anlamda katkı sunmaktadır. Bu araştırma, deepfake teknolojisinin güvenlik, gizlilik ve etik konularıyla birlikte eğitim, eğlence, sanat ve siber güvenlik gibi alanlardaki pozitif etkilerini değerlendirmektedir. Sosyal medya kullanımıyla birlikte bu teknoloji milyonlarca insana hızla ulaşmakta ve toplumu her açıdan etkilemektedir. Sahte ses ve görüntü içeriklerinin hızla yayılabilmesi bu teknolojilerin potansiyel etkilerini daha da artırmaktadır. Toplumu, siyaseti ve iş dünyasını ilgilendiren deepfake teknolojilerinin yükselişi, güvenlik ve etik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda bu teknolojilerin tehdit ve fırsatlarının ele alınması, çalışma için önem arz etmektedir. Doküman analizi yöntemiyle ilgili veri tabanlarından (Google Scholar, Wiley, Science Direct) 2018-2023 yılları arasında elde edilen ulusal ve uluslararası makaleler incelenerek değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, deepfake ile ilgili potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olunmasına yardımcı olmakla birlikte, etik ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına da katkıda bulunabilir.

Referanslar

Albahar, M., & Almalki , J. (2019). Deepfakes: Threats And Countermeasures Systematıc Revıew. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 3242-3250.

Arslan, F. (2023). Deepfake Technology: A Criminological Literature Review. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 701-720.

Aslan, E. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15-26.

Baş, M. H., & Şenol, A. (2023). Derin Kurgu (Deepfake) Araçları ile Üretilen Resimlerin Adli Analizi ve Derin Kurgu Tespiti. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 97-118.

Bazarkina, D. Y., & Pashentsev, E. N. (2020). Malicious Use Of Artificial Intelligence. Russia in Global Affairs, 154-177.

Blauth, T., Gstrein, O. J., & Zwitter, A. (2022). Artificial Intelligence Crime: An Overview of Malicious Use and Abuse of AI. IEEE Access, 77110-77122.

Brewster, T. (2021, Ekim 14). Innovation: Forbes. Forbes Web sitesi: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/10/14/huge-bank-fraud-uses-deep-fake-voice-tech-to-steal-millions/?sh=76f853e07559 adresinden alındı

Brown, N. I. (2020). Deepfakes and the Weaponization of Disinformation. Virginia Journal of Law & Technology, 1-59.

Buo, S. A. (2020). The Emerging Threats of Deepfake Attacks and Conutermeasures. arXiv preprint arXiv:2012.07989.

Caporusso, N. (2021). Deepfakes for the Good: a Beneficial Application of Contentious Artificial Intelligence Technology. Proceedings of the AFHE 2020 virtual conferences on software and systems engineering, and artifcial intelligence and social computing, (s. 235-241). Springer.

Chesney, B., & Citron, D. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 1753-1820.

Chesney, R., & Citron, D. K. (2018). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 1753-1820.

Chin, Y. C., Park, A., & Li, K. (2022). A comparative study on false informationgovernance in Chinese and American socialmedia platforms. Policy Internet, 263-283.

Çil, S. (2023). Türkiye’de Deepfake Teknolojisi: Youtube’da En Çok İzlenen Türkçe Deepfake Videolar Ve İzleyicileri Üzerine İnceleme. Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi, 173-195.

Dagar, D., & Vishwakarma, D. K. (2022). A literature review and perspectives in deepfakes: generation,. International Journal of Multimedia Information Retrieval, 219-289.

Dixit, A., Kaur, N., & Kingra, S. (2023). Review of audio deepfake detection techniques: Issues and prospects. Expert Systems, 1-19.

Durmuş, Y., & Göztaş, A. (2023). Deepfake: Post-Truth Çağı İnsanlarında Fırsat ve Tehditlere Yönelik Algılar. E. Er içinde, Medya ve Kültür Odağında İletişim (s. 25-53). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Eelmaa, S. (2021). Sexualization of Children in Deepfakes and Hentai: Examining Reddit User Views. SocArxiv, 1-19.

Fedeli, G. (2020). Fake news' meets Tourism: a proposed research agenda. Annals of Tourism Research.

Fikse, T. D. (2018). Imagining Deceptive Deepfakes An ethnographic exploration of fake videos. Norveç: University of Oslo Master’s thesis.

Firc, A., Malinka, K., & Hanacek, P. (2023). Deepfakes as a threat to a speaker and facial recognition: An overview of tools and attack vectors. Heliyon, 1-33.

Gamage, D., Chen, J., Ghasiya, P., & Sasahara, K. (2022). Deepfakes and Society: What lies ahead? M. Khosravy, I. Echizen, & N. Babaguchi içinde, Frontiers in Fake Media Creation and Detection (s. 3-43). Springer.

Guarnera, L., Giudice, O., Guarnera, F., Ortis , A., Puglisi, G., Paratore, A., & Bui , L. (2022). The Face Deepfake Detection Challenge. Journal of Imaging, 1-22.

Güler, N., Bayzan, Ş., & Güneş, A. (2016). İnternette Çocuklara Yönelik Riskler Ve Ailelerin Bilinçlendirme Faaliyetlerindeki Rolü. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (s. 1-11). Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Hancock, J. T., & Bailenson, J. N. (2021). The Social Impact of Deepfakes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 149-152.

İdiman, E. Ç. (2021). Sentetik Medya ve Çevrimiçi Gerçeklik. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Jacoby, J. (1984). Perspectives on Information Overload. Journal of Consumer Research, 432-435.

Karnouskos, S. (2020). Artificial Intelligence in Digital Media: The Era of Deepfakes. IEEE Transactions on Technology and Society, 138-147.

Karnouskos, S. (2020). Artificial Intelligence in Digital Media:The Era of Deepfakes. IEEE Transactions on Technology and Society, 1-10.

Khoo, B., Phan, R., & Lim, C. H. (2022). Deepfake attribution: On the source identification of artificially generated images. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 1-21.

Kırık, A. M., & Özkoçak, V. (2023). Medya Ve İletişim Bağlamında Yapay Zekâ Tarihi Ve Teknolojisi: Chatgpt Ve Deepfake İle Gelen Dijital Dönüşüm. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 73-99.

Korkmaz, Ş., & Alkan, M. (2023). Derin Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Deepfake Video Tespiti. Politeknik Dergisi, 855-862.

Kwok , A. O., & Koh, S. G. (2021). Deepfake: a social construction of technology. Current Issues in Tourism, 1798-1802.

Lyu, S. (2020). Deepfake Detection: Current Challanges and Next Steps. IEEE international conference on multimedia & expo workshops (ICMEW) (s. 1-6). London: IEEE Xplore.

Mahmud, B. U., & Sharmin, A. (2021). Deep Insights of Deepfake Technology : A Review. arXiv preprint arXiv:2105.00192.

Meel, P., & Vishwakarma, D. K. (2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities. Expert Systems With Applications, 1-26.

Nick, V. (2023). Between Realities: Information Sharing Practices of Deepfake Creators. Proceedings of the Association for Information Science and Technology (s. 1161-1163). London : ASIS&T Annual Meeting.

Özdemir, Ş. (2021). Yeni Nesil Tehdit: Derin Kurgu (DeepFake). TRT Akademi, 904-917.

Pashentsev, E., & Bazarkina, D. (2022). The Malicious Use of Artificial Intelligence Against Government and Political Institutions in the Psychological Area. D. M. Bielicki içinde, Regulatıng Artıfıcıal Intellıgence In Industry (s. 36-53). New York: Routledge.

Pieterse, H., & Botha, J. (2020). Fake News and Deepfakes: A Dangerous Threat for 21st Century Information Security. 15t International Conference on Cyber Warfare and SecurityAt: Old Dominion University (s. 57-67). USA: Council for Scientific and Industrial Research.

Ruiter, A. d. (2021). The Distinct Wrong of Deepfakes. Philosophy & Technology , 1311-1332.

Ruiter, A. d. (2021). The Distinct Wrong of Deepfakes. Philosophy & Technology, 1311–1332.

Shu, K., Bhattacharjee, A., Alatawi, F., Nazer, T. H., Ding, K., Karami, M., & Liu, H. (2020). Combating disinformation in a social media age. WIREs Data Mining Knowledge and Discovery, 1-23.

Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. Tourism Management Perspectives, 151-155.

Sloot, B. v., & Wagensveld, Y. (2022). Deepfakes: regulatory challenges for the synthetic society. Computer Law & Security Review, 1-15.

Somoray, K., & Miller, D. j. (2023). Providing detection strategies to improve human detection of deepfakes: An experimental study. Computers in Human Behavior, 1-8.

Swerling, G. (2020, Ocak 31). The Telegraph News. The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/31/deepfake-audio-used-custody-battle-lawyer-reveals-doctored-evidence/ adresinden alındı

Temir, E. (2020). Deepfake: New Era in The Age of Disinformation & End. Selçuk İletişim Dergisi, 1009-1024.

Vamsi, V. V., Shet, S. S., Reddy, S. S., Rose, S. S., Shetty, S. R., Sathvika, S., . . . Shankar, S. P. (2022). Deepfake detection in digital media forensics. KeAi Chinese Roots Global Impact, 74-79.

Westerlund, M. (2019). The Emergence of Deepfake Technology: A Review. Technology Innovation Management Review, 39-52.

Woolley, S. (2020). The Reality Game: How the Next Wave of Technology Will Break the Truth . New York: Public Affairs.

Zeng, R., Song, S., Guo, Z., & Lian, D. H. (2023). Real or Fake: Eliciting Deepfake Identification Strategies through a Diary Study. Proceedings of the Association for Information Science and Technology (s. 1206-1208). London: ASIS&T Annual Meeting.

İndir

Yayınlanmış

30.03.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçek, H. K., & Yalçın, N. (2024). Deepfake Bir Tehdit mi Fırsat mı?. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 11(32), 31–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.11531297

Sayı

Bölüm

Makaleler