Zerdeçal’ın İskemi/Reperfüzyonda Önemi


Özet Görüntüleme: 52 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10445899

Anahtar Kelimeler:

Kurkumin, zerdeçal, İskemi/Reperfüzyon, antiinflamatuar

Özet

İskemi, perfüzyonun yetersizliği sebebi ile, dokunun ihtiyacı olan oksijenin, dolaşım ile karşılanamayan farklı metabolitlerin ve oluşan artıkların dolaşımla atılamamasıdır. Reperfüzyon; kardiyak arrest, kanama, vasküler, hepatik, şok ve farklı operasyonların sebebi olan iskemi sonrasında; O2, kanın akışı ve besinlerin geri dönüşünün gerçekleşmesidir. Yalnız reperfüzyon esnasında hücreye oksijenin girmesiyle oluşan serbest oksijen radikalleri (SOR), iskemiden çok daha fazla hasar oluşturur. Zerdeçal; antioksidan, antimikrobiyal, antimutojenik, antiinflamatuar, antimetastatik, antikarsinojenik, angiogenez artırıcı ve nöroprotektif birçok özelliği mevcuttur. Zerdeçaldaki rizomların kurutulması ve öğütülmesi ile oluşturulan tozun %2-8 kurkumin, % 2,5–5 esans yağı ve %25-70 nişasta bulundurduğu tespit edilmiştir. Zerdaçalın ana bileşeni olan kurkuminoidler; kurkumin (diferuloil metan), bisdemetoksikurkumin ve demetoksikurkumin bileşenlerini içerir. Polifenol yapısında olan kurkumin, serbest oksijen radikallerinin atılımını kolaylaştırır ve lipid peroksidasyonunu bloke eder. Kurkuminin miyokardiyal infaktüs, kardiyovasküler hastalıklar, artrit, diyabet, kanser gibi birçok hastalığı önlemede potansiyel yararları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu derlemede zerdeçalın iskemi/reperfüzyon üzerindeki etkisine değinilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda zerdeçalın anti-koagülan, antiinflamatuar, antiplatelet, hipolipidemik, antiproliferatif, membranı stabilize etme ve Ca+2 homeostazına oluşturdukları etkileri sebebiyle kardiyovasküler hastalıklarda koruyuculuğu düşünülmektedir.

Referanslar

Aitken, J., Krausz, C. & Buckingham, D. (1994). Relationships between biochemical markers for residual sperm cytoplasm, reactive oxygen species generation, and the presence of leukocytes and precursor germ cells in human sperm suspensions. Mol Reprod Dev, 39: 268-279.

Arumugam, T.V., Shiels, I.A., Woodruff, T.M., Granger, D.N. & Taylor, S.M. (2004). The role of the complement system in ischemia-reperfusion injury. shock, 21(5): 401-409.

Atik, Ö.Ü.D. & Kılıç, U.D.N. (2022). Sağlık Bilimleri Alanındaki Gelişmeler, 69-82.

Barzegar, A. (2012). “The role of electron-transfer and H-atom donation on the superb antioxidant activity and free radical reaction of curcumin”, Food Chemistry, 135: 1369-1376.

Baser, K.H.C. (2012). “Zerdeçal (Curcuma longa L.)”, Bağbahçe Dergisi, 44.

Bayraktar, Ö.Ü.B. & Çelikel, Ö.G.S. (2021). Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar, 37-92, 209-238.

Berlet, B.S. & Stadtman, E.R. (1997). Protein oxidation in aging, disease, and oxidative stress. Journal of Biological Chemistry, 272(33): 20313-20316.

Chainani-Wu, N. (2003). Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). The Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(1): 161-168.

Chapp, A. (2012). Indole based antıoxıdants for the treatment of ıschemıa reperfusıon ınjury. (master of science), Michigan Technological University.

Chattopadhyay, I., Biswas, K., Bandyopadhyay, U. & Banerjee, R.K. (2004). “Turmeric and curcumin: biological actions and medicinal applications”, Current Science-Bangalore, 87: 44-53.

Cuzzocrea, S. & Reiter, R.J. (2001). Pharmacological action of melatonin in shock, inflammation and ischemia/reperfusion injury. European journal of pharmacology, 426(1): 1-10.

Darley-Usmar, V., Wiseman, H. & Halliwell, B. (1995). Nitric oxide and oxygen radicals: a question of balance. FEBS Lett, 369: 131-135.

Diplock, A.T. (1991). Antioxidant Nutrients and Disease Prevention: An Overview. Am J Clin Nutr, 53(1):189-193.

Dirik, C. (2011). “Zerdeçal Bitkisinden Elde Edilen Pigmentin Yün, Pamuk ve İpek Kumaşlardaki Boyama Özelliklerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuma-Örgü Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.

Eltzschig, H.K. & Collard, C.D. (2004). Vascular ischaemia and reperfusion injury. British medical bulletin, 70(1): 71-86.

Ergün, Y. (2017). “Deney hayvanlarındaki iskemi-reperfüzyon hasarı modellerinde yeşil çayın etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2): 4-13.

Giordano, A. & Tommonaro, G. (2019). Curcumin and cancer. Nutrients, 11(10): 2376.

Girotti, A.W. (1998). Lipid hydroperoxide generation, turnover, and effector action in biological systems. Journal of lipid research, 39(8): 1529-1542.

Goel, A., Kunnumakkara, A.B. & Aggarwal, B.B. (2008). “Curcumin as ‘‘curecumin’’: From kitchen to clinic”, Biochemical pharmacology, 75: 787–809.

Granger, D.N. & Kubes, P. (1994). The microcirculation and inflammation: modulation of leukocyte-endothelial cell adhesion. Journal of Leukocyte Biology, 55(5): 662-675.

Güney, T. (2018). Hipoksi ve iskemi yaklaşımında kaskatı etkileyen; Fucoidan/Fukoidin. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, 1: 155-181.

Haksel, M. (2019). “Zerdeçal (Curcuma Longa, Curcuma Xanthorrhzia) [online]”, (26Şubat2019), http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/izmir/9.pdf.

Ikpeama, A., Onwuka, G.I. & Nwankwo, C. (2014). “Nutritional composition of turmeric (Curcuma longa) and its antimicrobial properties”, International Journal of Scientific and Engineering Research, 5: 1085-1089.

Jayaprakasha, G.K., Jagan, L. & Sakariah, K.K. (2005). Chemistry and biological activities of C. longa. Trends Food Sci Tech, 16: 533–548.

Jones, A.M. (2014). Dietary Nitrate Supplementation and Exercise Performance. Sports Med, 44 (Suppl 1): 35– 45.

Kumar, V., Abbas, Abul K. & Aster, J.C. (2014). Robbins Temel Patoloji.

Leonela, M., Sarmento, B.S.S. & Ceredaa, M.P. (2003). “New starches for the food industry: Curcuma longa and Curcuma zedoaria”, Carbohydrate Polymers, 54: 385– 388.

Lundberg, J.O., Weitzberg, E., Lundberg, J.M. & Alving, K. (1994). Intragastric nitric oxide production in humans: measurements in expelled air. Gut 35: 1543-1546.

Mishra, S. & Palanivelu, K. (2008). The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer's disease: An overview. Annals ofIndian Academy of Neurology.

Moncada, S. & Higgs, A. (1993). The L-arginine-nitric oxide pathway. N. Engl. J. Med, 329: 2002-2012.

Öktem, S., Özhan, M.H. & Özol, D. (2001). Apoptozisin önemi. Toraks Dergisi. 2 (1): 91-5.

Öztürk, K. (2017). “Metabolik Sendromda Zerdeçal (Curcuma Longa)’ın Rat Karaciğerindeki Etkilerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ.

Priyadarsini, K.I., Maity, D.K., Naik, G.H., Kumar, M.S., Unnikrishman, M.K., Satav, J.G. & Mohan, H. (2003). “Role of phenolic O-H and methylene hydrogen on the free radical reactions and antioxidant activity of curcumin”, Free Radical Biology & Medicine, 35 (5): 475-484.

Sarıoğlu, Yardımcı. (2017). “Sıçan Overinde İskemi Reperfüzyon Hasarında Diazoksidin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Schmidt, H.H., Nau, H. & Wittfoht, W. (1988). Arginine is a physiological precursor of endothelium-derived nitric oxide. Eur J Pharmacol, 154 (2): 213-6.

Sen, S., Chakraborty, R., Sridhar, C., Reddy, Y.S.R. & De, B. (2010). Free radicals, antioxidants, diseases and phytomedicines: Current status and future prospect. Int J Pharm, 3(1): 91-100.

Sharma, O.P. (1976). “Antioxidant activity of curcumin and related compounds”, Biochemical Pharmacology, 25: 1811–1812.

Siemionow, M. & Arslan, E. (2004). Ischemia/reperfusion injury: a review in relation to free tissue transfers. Microsurgery, 24(6), 468-475. doi: 10.1002/micr.20060.

Singletary, K. (2010). Turmeric: An overview of potential health benefits. Nutrition Today, 45(5): 216–225.

Sirisidthi, K., Kosai, P., Jiraungkoorskul, K. & Jiraungkoorskul, W. (2016). Antithrombotic activity of turmeric (Curcuma longa): a review. Indian J Agric Res. 50(2): 101– 6.

Stamler, J.S. & Meissner, G. (2001). Physiology of nitric oxide in skeletal muscle. Physiol. Rev., 81: 209-237.

Şener, G. & Yeğen, B. Ç. (2009). Iskemi reperfüzyon hasarı. Klinik Gelişim, 22(3): 5-13.

Wongcharoen, W., Jai-Aue, S., Phrommintikul, A., Nawarawong, W., Woragidpoonpol, S., Tepsuwan, T., et al. (2012). Effects of curcuminoids on frequency of acute myocardial infarction after coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol. Elsevier. 110(1): 40–4.

Wongcharoen, W. & Phrommintikul, A. (2009). The protective role of curcumin in cardiovascular diseases. Int J Cardiol. Elsevier. 133(2): 145–51.

Yılmaz, M. (2011). “Safran (Crocus sativus), Nar çiçeği (Punica granatum), Havacıva otu (Alkana tinctoria) ve Zerdeçal (Curcuma longa)’ın, Protein Poliakrilamid Elektroforez Jellerinin Boyanmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Tokat.

Yildirimvuran, D. (2019). “Sıçanlarda Ultraviyole A ve B ile indüklenmiş deneysel deri hasarı modelinde curcumin ve alfa lipoik asitin antiapoptotik, antioksidan ve doku koruyucu etkilerinin, moleküler stereolojik ve biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van.

İndir

Yayınlanmış

30.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

İkikardeş, S., & Belge Kurutaş, E. (2023). Zerdeçal’ın İskemi/Reperfüzyonda Önemi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(31), 48–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445899

Sayı

Bölüm

Makaleler