Problemli İnternet Kullanımında Motivasyonel Görüşmenin Kullanımı


Özet Görüntüleme: 135 / PDF İndirme: 119

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8237833

Anahtar Kelimeler:

Motivasyonel görüşme, Problemli internet kullanımı, Psikososyal müdahale

Özet

Problemli internet kullanımı, bireyin hem akademik hem de sosyal olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran davranışsal ve bilişsel belirtilerden meydana gelmektedir. Problemli internet kullanımı çok boyutlu bir sendromdur. Motivasyonel görüşme, problemli davranışı değiştirmede kullanılan yöntemlerden biridir ve birçok alanda uygulanmaktadır. Bu müdahale yöntemiyle, bireyin problemlerini keşfetmelerine ve çözmelerine yardımcı olunur. Motivasyonel görüşmede, bireyde davranış değişimi sağlamak için tavsiye verilen danışan merkezli bir yaklaşım benimsenmektedir. Bireyler için yaşam tarzı değişiklikleri ve problemli davranışı değiştirmeye yönelik geleneksel tavsiyeler etkisiz bir yöntem olarak kalmıştır. Bu sebeple kısa ve etkili müdahale yöntemi olan motivasyonel görüşmenin bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir. Bu bağlamda müdahaleyi uygulayacak kişinin motivasyonel görüşme tekniklerini ayrıntılı olarak bilmesi ve ayrıca motivasyonel görüşmeye dahil edilecek bireyin dahil edilmesi ve ilerlemesinin takibinde evreleme aşamasının yapılması ayrı önem arz etmektedir. Motivasyonel görüşme birçok farklı sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada problemli internet kullanımı olan bireylerde motivasyonel görüşme teknik ve evrelerinin uygulanması açık bir şekilde ele alınmıştır.

Referanslar

Barrio, P., Hidalgo-Mazzei, D., Ilzarbe, D., Fàbrega, M., Moreno, J., Balcells, M., Mondón, S., & Gual, A. (2014). Motivational interviewing for smoking cessation in a psychiatric day hospital: a feasibility study. Journal of dual diagnosis, 10(4), 226–229. https://doi.org/10.1080/15504263.2014.961851

Bener, A. and Bhugra, D. (2013). Arap Körfezi kültüründe ergenlerde sorunlu internet kullanımıyla ilişkili yaşam tarzı ve depresif risk faktörleri J. Addict. Med., 7 (4),236-242.

Buran, Ö. ve Dogan, A. (2019). The relationship between social media addiction and self-esteem among turkish university students. Addicta, 6, 175-190. 10.15805/addicta.2019.6.1.0036

Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.

Erkuş, A., Sünbül, Ö., Sünbül, S. Ö., Yormaz, S., & Aşiret, S. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Pegem Atıf İndeksi. 92.

Golden, N. H., Schneider, M., Wood, C., Commıttee On Nutrıtıon, Commıttee On Adolescence, & Sectıon On Obesıty (2016). Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents. Pediatrics, 138(3).

Mamun, M.A., Hossain, Md. Sikder, M.T., Arafat, S.M.Y., Kuss, D.J. and Griffiths, M.D. (2019). Problematic internet use in Bangladeshi students: The role of socio-demographic factors, depression, anxiety, and stress. Asian Journal of Psychiatry, 44, 48–54. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.07.005

Markland D, Ryan RM, Tobin VJ, Rollnick S. (2005). Motivational interviewing and self-determination theory. J Soc Clin Psychol, 24(6): 811-831.

Mesters I. (2009). Motivational interviewing: hype or hope?. Chronic illness, 5(1), 3–6.

Miller W. R., & Rollnick S. (1991). What motivates people to change? In motivational ınterviewing, preparing people to change addictive behavior (Eds WR Miller, S Rollnick):14-29. New York, Guilford Press.

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivasyonel Görüşme; İnsanları Değişime Hazırlama. (Çev. K. Ögel-F. Karadağ- A. Tezcan, 2008) Ankara, Hyb Yayıncılık.

Miller, W. R. & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing–preparing people to change addictive behaviour. New York: Guildford Press.

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2009). Motivasyonel görüşmenin olmadığı on şey. Davranışsal ve Bilişsel Psikoterapi, 37 (2), 129-140. https://doi.org/10.1017/S1352465809005128

Miller, W. R., & Rollnick, S. (1993). Motivational interviewing, preparing people to change addictive behavior. Journal of Studies on Alcohol, 54, 507-507.

O'Halloran, P. D., Blackstock, F., Shields, N., Holland, A., Iles, R., Kingsley, M., Bernhardt, J., Lannin, N., Morris, M. E., & Taylor, N. F. (2014). Motivational interviewing to increase physical activity in people with chronic health conditions: a systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation, 28(12), 1159–1171. https://doi.org/10.1177/0269215514536210

Ögel, K. (2009). Motivasyonel Görüşme Tekniği. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 2(2), 41-44.

Prochaska, J. O., DiClemente C. C. & Norcross J. C. (1992). In search of how of people change: application to addictive behaviors, Am Psychol, 47,1102-1114.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994). Changing for good (pp. 40-56). New York: Avon Books.

Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. E. (1997). The transtheoretical model and stages of change. Health behavior, 97.

Prochaska, J. O., Velicer, W. F., Fava, J. L., Rossi, J. S., & Tsoh, J. Y. (2001). Evaluating a population-based recruitment approach and a stage-based expert system intervention for smoking cessation. Addictive behaviors, 26(4), 583-602. https://doi.org/10.1016/s0306-4603(00)00151-9

Resnicow, K., & McMaster, F. (2012). Motivational Interviewing: moving from why to how with autonomy support. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 9, 19. https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-19

Rollnick S, Miller WR (1995). What is Motivational Interviewing? Behav Cogn Psychother. 1995; 23(4): 325-334.

Rozgonjuk, D., Elhai, J.D., Täht, K., Vassil, K., Levine, J.C. & Asmundson, G.J.G. (2019). Non-social smartphone use mediates the relationship between intolerance of uncertainty and problematic smartphone use: Evidence from a repeated measures study. Comput. Hum. Behav, 96, 56–62. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.013

Taş, F., Seviğ, E. Ü., & Güngörmüş, Z. (2016). Sigara bağımlılığında davranış değişimi için transteoretik model ile motivasyonel görüşme tekniğinin kullanılması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(4), 380-392. https://doi.org/10.18863/pgy.253444

Vadher, S.B., Panchal, B.N., Vala, A.U., Ratnani, I.J., Vasava, K.J., Desai, R.S. & Shah, A.H. (2019). Predictors of problematic Internet use in school going adolescents of Bhavnagar, India. Int. J. Soc. Psychiatry , 65, 151–157. https://doi.org/10.1177/0020764019827985

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Altun, E., & Demir, S. (2023). Problemli İnternet Kullanımında Motivasyonel Görüşmenin Kullanımı. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 156–164. https://doi.org/10.5281/zenodo.8237833

Sayı

Bölüm

Makaleler