Assessing Pesticide Residue Levels in Fresh Grapes Grown in Siirt Province (Türkiye) and Selected Districts


Özet Görüntüleme: 74 / PDF İndirme: 67

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8239415

Anahtar Kelimeler:

LC-MSMS, Grape, Pesticide, Residue

Özet

This study aims to evaluate the residue levels of grape samples collected from vineyards in Siirt province and certain districts with intensive viticulture. Samples were obtained from 25 different vineyards in three districts of Siirt (Şirvan, Tillo, Merkez), and a screening was conducted for 255 pesticide active ingredients. The obtained results were compared with the pesticide concentration ranges determined by the Ministry of Agriculture and Forestry, published in the Official Gazette.

In the samples collected from Siirt city center, a total of 40 different pesticide active ingredients were detected in six samples, but the values were found to be significantly below the Maximum Residue Limit (MRL) range. In the samples from Tillo district, 30 different pesticide active ingredients below the MRL range were identified in four vineyards. As for the samples from Şirvan district, 86 different pesticide active ingredients were detected in 15 samples. Only one sample exceeded the acceptable MRL range (Malathion active ingredient), while 85 pesticides were found to be within the acceptable range.

The aim of this study was to shed light on residue issues in agricultural products and provide a foundation for future comprehensive studies. It attempts to present data that will contribute to a better understanding of residue problems and serve as a basis for more extensive research in the future.

Referanslar

Akyildiz, A., Ağçam, E., Gürkan, S., Cetinkaya, B., Karaca, E., & Benli, H. (2014). Effects of Rinsing on Residue Level of Chlorpyrifos Ethyl, Acetamiprid and Penconazole in Grapes. Tarım Bılımlerı Dergısı-Journal Of Agrıcultural Scıences, 20(2), 112-119.

Anonim., 1980. 1. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simpozyumu. Zirai Mücadele ve Zirai Karatina Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara.

Anonim, 2012. Asma Yaprağında Kalıntı ve Kodeks Değerlerinin Belirlenmesine Dair Rapor. Bağ Danışma Kurulu. Rapor No 2 Toplantı tarihi:28.3.2012.

Anonim, 2014. Türk Gıda Kodeksi, Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği. Resmi Gazete 29099-24 Ağustos 2014.

Cabras, P., Conte, E., 2001. Pesticide residues in grapes and wine in Italy. Food Additives and Contaminants,18(10): 880-885.

Çiftçioğlu, G., İssa, G.,2006. Çevre ve Gıdalardaki Pestisit Kalıntılarının Halk Sağlığına Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32 (3),91-96.

Dardeniz, A. (2018). Erkenci ve Orta Geç/Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin Pestisit Kalıntı Miktarlarının QuEChERS Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (-), 39-44.

Delen, N. Durmusoglu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut, C., Burçak, A., Türkiye’de pestisit kullanımı, kalıntı ve organizmalarda duyarlılık azalısı sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisligi 6. Teknik Kongre, Ankara, (2005).

Durmusoglu, E., Tiryaki, O. ve Canhilal, R., Türkiye'de pestisit kullanımı, kalıntı ve dayanıklılık sorunları, Ziraat Mühendisligi VII. Teknik Kongresi, Ankara (2010), http://www.zmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=82

Ersoy N., Tatlı, Ö., Özcan, Ş., Evgil, E., Coşkun, L., Erdoğan, E., Keskin, G., 2011. “Üzüm ve Çilekte Pestisit Kalıntılarının Lc-Ms/Ms Ve Gc-Ms’Le Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25:70-80.

Gazioglu Sensoy, R. İ., Ersayar, L., Dogan, A. (2017). Van ilinde satılmakta olan yaş ve kuru üzümler ile salamura asma yapraklarında pestisit kalıntı miktarlarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3), 436-446.

Gazioglu Sensoy, R. İ., Bas, E. O.; Soysal, B., (2022). Alternative Methods to Chemical Pesticides in Sustainable Viticulture, Ziraatın Farklı Alanlardaki Uzanımları, 119-147. İksad Yayınevi, Ankara

Guler, C., Cobanoglu, Z., 1994. Çevresel Etkenlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hastalıklar. T, C Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No:6. Ankara.

Hamer, H., & Scuse, T. (2010). National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics Board. US Department of Agriculture. Acreage report, NY.

Ozarık, U, Onan, E, Aydın, Ş. (2018). Alaşehir Bağcılığında Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28 (2), 88-98.

Sternberg, S. S. (1979). The carcinogenesis, mutagenesis and teratogenesis of insecticides. Review of studies in animals and man. Pharmacology & therapeutics, 6(1), 147-166.

Tatlı O., 2006. Ege bölgesine özgü bazı yaş meyve, sebze ve kurutulmuş gıda ürünlerinde pestisit kalıntı düzeylerinin tespiti. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 120s.

Topuz E., 2005. Tarımsal Zararlılarla Mücadelede Kimyasal Pestisitlere Alternatif Bazı. Yöntemler, Derim, 22(2): 53-59.

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gazioğlu Şensoy, R. İlknur, Esen, F., & Yilmaz, Y. (2023). Assessing Pesticide Residue Levels in Fresh Grapes Grown in Siirt Province (Türkiye) and Selected Districts. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 232–240. https://doi.org/10.5281/zenodo.8239415

Sayı

Bölüm

Makaleler