Ebelik Öğrencilerinin Yenidoğan Ağrı Yönetimi Konusunda Bilgi ve Tutumları


Özet Görüntüleme: 271 / PDF İndirme: 212

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7482531

Anahtar Kelimeler:

Yenidoğan, Ağrı Yönetimi, Ebelik, Öğrenci

Özet

Bu çalışma ebe adaylarının yenidoğan ağrı yönetimi bilgi ve tutumlarını tespit etmek amacıyla yürütüldü. Tanımlayıcı desendeki araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinin Ebelik bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 278 öğrenci oluşturdu (Katılım oranı: %84). Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve Yenidoğanda Ağrı Yönetimi Bilgi Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, ve Kruskal Wallis test kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20,46±1,78 olduğu ve %82.4’ünün bölümü isteyerek tercih ettiği belirlendi. Katılımcıların %29.5’i ağrı değerlendirme ölçekleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %82.4’ü ise yenidoğanda ağrı kontrolünde kendini yeterli görmediğini ifade etti. Ebe adayları yenidoğan ağrı kontrolünde non-farmakolojik yaklaşımlardan çoğunlukla, anne sütü verme (%70,5), çevresel uyaran azaltma (%68), müzik dinletme ve şefkatli yaklaşım (%64,4) yöntemlerini tercih ettiklerini belirtti. Öğrencilerin bilgi düzeylerini öğrenim gördükleri sınıf, yenidoğan sağlığı dersi alma ve yenidoğan ağrı ölçekleri hakkında bilgi sahibi olma durumu anlamlı olarak etkilediği belirlenirken, mezun olunan lise ve bölümü isteyerek tercih etme değişkenin anlamlı olarak etkilemediği saptandı. Ebelik öğrencilerinin yenidoğanda ağrı yönetimi konusunda bilgi eksiklerinin olduğu saptandı. Ebe adaylarının hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimlerle yenidoğanda farmakolojik ve nonfarmakolojik ağrı yönetimi konusunda desteklenmesi ve eğitimlerin ağrı kılavuzlarına göre güncellenerek düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir.

Referanslar

American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics Section on Surgery, Canadian Paediatric Society Fetus and Newborn Committee, D. G. Batton, 2019 Ankara Üniversitesi ISSN: 2667-6044 K. J. Barrington, and C. Wallman, "Prevention and management of pain in the neonate: an update," (in eng), Pediatrics, vol. 118, no. 5, pp. 2231-41, Nov 2006.

Asadi-Noghabi, F., Tavassoli-Farahi, M., Yousefi, H., Sadeghi, T. (2014). Neonate pain management: What do nurses really know? Glob. J. Health Sci.,6:284–293. doi: 10.5539/gjhs.v6n5p284.

Carbajal, R., Rousset, A., Danan, C., Coquery, S., Nolent, P., Ducrocq, S., Saizou, C., Lapillonne, A., Granier, M., Durand, P., Lenclen, R., Coursol, A., Hubert, P., de Saint Blanquat,

Carbajal, R., Eriksson, M., Courtois, E., Boyle, E., Avila-Alvarez, A., Andersen, R.D., Sarafidis, K., Polkki, T., Matos, C., Lago, P., et al. (2015). Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): Results from a prospective cohort study. Lancet Respir. Med. 3:796–812. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00331-8.

Costa, T., Rossato, L.M., Bueno, M., Secco, I.L., Sposito, N.P.B., Harrison, D., Freitas, J.S.D. (2017) Nurses’ knowledge and practices regarding pain management in newborns. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 51. doi: 10.1590/s1980-220x2016034403210.

Cruz M.D., Fernandes A.M., Oliveira C.R. (2016). Epidemiology of painful procedures performed in neonates: A systematic review of observational studies. Eur. J. Pain. 20:489–498. doi: 10.1002/ejp.757.

Doesburg, S. M., Chau, C. M., Cheung, T. P., Moiseev, A., Ribary, U., Herdman, A. T., et al. (2013). Neonatal pain-related stress, functional cortical activity and visual-perceptual abilities in school-age children born at extremely low gestational age. Pain.; 154(10): 1946-52.

Faye, P. M., De Jonckheere, J., Loogie, R., Kuissi, E., Jeanne, M., Rakza, T., Storme, L. (2010). Newborn infant pain assessment using heart frate variability analysis. Clin J Pain;26:777-82.

Göl, İ., Onarıcı, M. (2015). Hemşirelerin çocuklarda ve ağrı kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 20-29.

Güney, M. (2017). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin ağrı yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlere ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Melo, G. M., Lélis, A. L., de Moura, A. F., Cardoso, M. V., da Silva, V. M. (2014). Pain assessment scales in newborns: integrative review. Rev Paul Pediatr;32:395-402.

Tosun, N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin ağrı yönetimi konusunda bilgi ve tutumları (Master's thesis, İstinye Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Özyazıcıoğlu, N., Çelebioğlu, A. (2008). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Yenidoğanda Ağrıya İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11: 3 ,9-16

Pillai Riddell, R. R., Racine, N. M., Gennis, H. G., Turcotte, K., Uman, L. S., Horton, R. E., Ahola Kohut, S., Hillgrove Stuart, J., Stevens, B., & Lisi, D. M. (2015). Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain. The Cochrane database of systematic reviews, 2015(12), CD006275. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006275.pub3

Sağkal, T., Eser, E., & Uyar, M. (2013). The effect of reiki touch therapy on pain and anxiety. Spatula DD.; 3(4): 141-6.

Yiğit, Ş., Ecevit, A., Altun, Ö. Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi [Internet]. Ankara: Türk Neonatoloji Derneği; 2016. [Erişim tarihi: 05.09.2022]. Erişim adresi: http://www. neonatology.org.tr/neonatoloji/tani-ve-tedavi-protokolleri/

İndir

Yayınlanmış

25.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kartal, Y. A., & Bulut, A. (2022). Ebelik Öğrencilerinin Yenidoğan Ağrı Yönetimi Konusunda Bilgi ve Tutumları. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(25), 88–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.7482531

Sayı

Bölüm

Makaleler