Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 307 / PDF İndirme: 83

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7130671

Anahtar Kelimeler:

gey, lezbiyen, fizyoterapist, odyolog, hemşire

Özet

Bu çalışma sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin lezbiyen ve geylere (homoseksüel) ilişkin tutumları ve bunu etkileyen demografik değişkenleri incelemek amacıyla yapıldı.

Bu çalışmaya İstanbul’da bir vakıf üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Fizyoterapi, Hemşirelik ve Odyoloji Bölümlerindeki 391 öğrenci katıldı. Demografik bilgi formunda öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, üniversite bölümü, akademik yılı, eşcinsel arkadaşlarının olup olmadığı, eşcinsel bir kişiyle arkadaşlık kurma düşüncesi ve dinin hayatındaki yeri soruldu. Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği-Kısa Formu kullanıldı. Bakılan faktörlere göre tutumların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık bulunması durumunda da post-hoc analiz Dunn testi yapıldı.

Öğrencilerin tutum puanına ait ortalama 28,61 ± 10,34 olarak hesaplandı. Öğrencilerin eşcinselliğe yönelik tutumları cinsiyete, okudukları bölüme ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermezken (sırasıyla p=0,28, 0,96 ve 0,34), dindarlık algı düzeyleri arttıkça eşcinsel bireylere yönelik olumsuz tutum sergiledikleri görülmüştür. (p=0,001). Homoseksüel arkadaşı olan ve “Homoseksüel birey ile arkadaşlık yaparım” diyen öğrencilerin kendini daha az dindar olarak tanımladıkları ve homeseksüelliğe karşı daha olumlu tutum sergiledikleri belirlendi (p=0,001).

Kendini daha az dindar olarak tanımlayan öğrencilerin homoseksüel bireylere karşı daha olumlu tutuma sahip olduğu ve arkadaşlık etmeye daha olumlu yaklaştığı görüldü. Sağlık personeli adaylarının eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmaların planlanması uygun olabilir.

Referanslar

Adamczyk, Amy, and Cassady Pitt. "Shaping Attitudes About Homosexuality: The Role of Religion and Cultural Context." Social Science Research 38.2 (2009): 338-51. Print.

Aslan, Funda, Nilay Ercan Şahin, and Oya Nuran Emiroğlu. "Turkish Nurse Educators Knowledge Regarding Lgbt Health and Their Level of Homophobia: A Descriptive–Cross Sectional Study." Nurse education today 76 (2019): 216-21. Print.

Bostanci Daştan, Nihal. "The Attitudes of Nursing Students Towards Lesbians and Gay Males in T Urkey." International Journal of Nursing Practice 21.4 (2015): 376-82. Print.

Cheng, Yen-hsin Alice, Fen-Chieh Felice Wu, and Amy Adamczyk. "Changing Attitudes toward Homosexuality in Taiwan, 1995–2012." Chinese Sociological Review 48.4 (2016): 317-45. Print.

Conron, Kerith J. "Lgbt Youth Population in the United States." (2020). Print.

Conron, Kerith J, and Shoshana K Goldberg. "Adult Lgbt Population in the United States." (2019). Print.

Copp, Hilary L, and William J Koehler. "Peer Attitudes toward Lgbt-Identified University Students as Mediated by Demographic Factors." Journal of Gay & Lesbian Mental Health 21.4 (2017): 277-91. Print.

Duyan, Veli, Selahattin Gelbal, and Veli Duyan. "Lezbiyen Ve Geylere Yönelik Tutum (Lgyt) Ölçeği: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması." HIV/AIDS Dergisi 7.3 (2004): 106-12. Print.

Duyan, Veli, et al. "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcincelliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri." Toplum ve Sosyal Hizmet 22.2 (2011): 7-18. Print.

Engin, Ceylan. "Lgbt in Turkey: Policies and Experiences." Social Sciences 4.3 (2015): 838-58. Print.

Ezgi, Tuna. "Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Gey Ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumları." AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 6.2 (2019): 149-68. Print.

Foong, Andrew LS, et al. "Attitudes of Future Doctors Towards Lgbt Patients in Conservative Malaysian Society." Sexuality & Culture 24.5 (2020): 1358-75. Print.

Herek, Gregory M. "Heterosexuals' Attitudes toward Lesbians and Gay Men: Correlates and Gender Differences." Journal of sex research 25.4 (1988): 451-77. Print.

Holland, Laurel, Todd L Matthews, and Melinda R Schott. "“That's So Gay!” Exploring College Students' Attitudes toward the Lgbt Population." Journal of Homosexuality 60.4 (2013): 575-95. Print.

İpek, Hemşire Ruken Efe, and Rukiye Türk Delibalta. "Üniversite Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi." Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 3.1 (2022): 36-55. Print.

Levine, Cynthia S, and Nalini Ambady. "The Role of Non‐Verbal Behaviour in Racial Disparities in Health Care: Implications and Solutions." Medical education 47.9 (2013): 867-76. Print.

Mccrone, Sarah. "Lgbt Healthcare Disparities, Discrimination, and Societal Stigma: The Mental and Physical Health Risks Related to Sexual and/or Gender Minority Status." American Journal of Medical Research 5.1 (2018): 91-96. Print.

Müller, Alexandra. "Teaching Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Health in a South African Health Sciences Faculty: Addressing the Gap." BMC Medical Education 13.1 (2013): 1-7. Print.

Rahman, Momin, and Ayesha Valliani. "Challenging the Opposition of Lgbt Identities and Muslim Cultures: Initial Research on the Experiences of Lgbt Muslims in Canada." Theology & Sexuality 22.1-2 (2016): 73-88. Print.

Rutledge, Scott Edward, et al. "Attitudes toward Gays and Lesbians: A Latent Class Analysis of University Students." Journal of Social Service Research 38.1 (2012): 18-28. Print.

Sabin, Janice A, Rachel G Riskind, and Brian A Nosek. "Health Care Providers’ Implicit and Explicit Attitudes toward Lesbian Women and Gay Men." American journal of public health 105.9 (2015): 1831-41. Print.

Sadıç, Ekin, and Kerime Derya Beydağ. "Hemşirelik Öğrencilerinin Lezbiyen Ve Geylere Yönelik Tutumları Ve Etkileyen Faktörler." Hemşirelik Bilimi Dergisi 1.2 (2018): 5-13. Print.

Sakalh, Nuray, and Ozanser Ugurlu. "Effects of Social Contact with Homosexuals on Heterosexual Turkish University Students' Attitudes Towards Homosexuality." Journal of homosexuality 42.1 (2002): 53-62. Print.

Saraç, Leyla. "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eşcinsellere Yönelik Bilgileri, Tutumları Ve Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Pamukkale Journal of Sport Sciences 5.1 (2014): 77-91. Print.

Saraç, Leyla. "Relationships between Religiosity Level and Attitudes toward Lesbians and Gay Men among Turkish University Students." Journal of Homosexuality 62.4 (2015): 481-94. Print.

Soner, Güven, and Birsen Altay. "Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Eşcinsellere Yönelik Tutumu." Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 3.2 (2018): 17-24. Print.

Söğüt, Elif. "Eşcinselliğe Kuşaklararası Yaklaşım Farklılıkları: Trabzon Örneği." İmgelem 3.5: 317-43. Print.

Vegter, Abigail, and Donald P Haider-Markel. "The Special Role of Religion in Lgbt-Related Attitudes." Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2020. Print.

Wilson, Christina K, et al. "Attitudes toward Lgbt Patients among Students in the Health Professions: Influence of Demographics and Discipline." LGBT health 1.3 (2014): 204-11. Print.

Worthen, Meredith GF. "Understanding College Student Attitudes toward Lgbt Individuals." Sociological Focus 45.4 (2012): 285-305. Print.

Yılmaz, Volkan, and İpek Göçmen. "Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel Ve Trans Bireylerin Sosyal Ve Ekonomik Sorunları Araştırmasının Özet Sonuçları." Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi 4.6 (2015): 94-101. Print.

İndir

Yayınlanmış

25.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Bahadir, Z., & Yücel, H. (2022). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(23), 51–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.7130671

Sayı

Bölüm

Makaleler