ZİVZİK NARINDA KLON SELEKSİYONU


Özet Görüntüleme: 31 / PDF İndirme: 16

Yazarlar

  • Mine PAKYÜREK Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Mehmet Emre EREZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
  • Koray ÖZRENK Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Halit Seyfettin ATLI Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Rukiye GEZER Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Murat ŞAHİN Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Abdüsselam ERTAŞ Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.32

Anahtar Kelimeler:

Dişlinar, seleksiyon, Punica granatum L., klon, pomolojik özelikler

Özet

Subtropik iklim meyvesi olan nar, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi karasal iklime sahip olan bölgelerde yer yer görülen mikroklima alanlarda ticari olarak yetiştirilebilmektedir. Siirt yöresine özgü olan Zivzik narı ekonomik getirisi yüksek bir çeşit olup bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Çalışmamız, bu nar çeşidinin yetiştirildiği Şirvan ilçesinin Zivzik (Dişlinar), Pirinçli, Kapılı ve Sarıdana köyleri ile Pervari’de yürütülmüştür. Yöreye gidilerek alınan Zivzik narı klonlarına ait meyve örneklerinin pomolojik özellikleri incelenmiş ve böylece öne çıkan genotiplerin tespitine çalışılmıştır. Meyve ve ağaç özellikleri ile tadları bakımından benzerlik gösteren 28 genotip üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda klonların meyve ağırlıklarının 130-440 gr, meyve boyunun 60.6-85 mm; meyve eninin 62-85 mm; kaliks uzunluğunun 9.98-31.38 mm; kaliks yarıçapının 6-15.3 mm; 100 dane ağırlığının 28.73-45.9 g; dane randımanının %41.8-72.8; meyve suyu hacminin ise 70-200 ml arasında olduğu tespit edilmiştir. Suda çözünür kuru madde oranlarının %14.2-19; titre edilebilir asit miktarının %0.67-1.46 ve pH’ nın %3.09-3.67 arasında olduğu belirlenmiştir. Çekirdek sertliği ağırlıklı olarak sert, daha az oranda orta sert; meyve tadı ise ağırlıklı olarak tatlımayhoş, az oranda mayhoş olarak bulunmuştur. Dane rengi pembe ve kırmızı olarak belirlenmiştir. Tartılı derecelendirme yöntemine göre değerlendirilen genotiplerden 5 tanesinin ümitvar olduğu kanaatine varılmıştır ve bu tiplerin ekonomik olarak yetiştiriciliği tavsiye edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

11.04.2020

Nasıl Atıf Yapılır

PAKYÜREK , M., EREZ, M. E., ÖZRENK, K., ATLI, H. S., GEZER, R., ŞAHİN, M., & ERTAŞ, A. (2020). ZİVZİK NARINDA KLON SELEKSİYONU. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 160–169. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.32

Sayı

Bölüm

Makaleler