DEPOLARDA IŞIK TÜPÜ İLE MİMARİ TASARIMA UYGUN GÜNIŞIĞI UYGULAMASI


Özet Görüntüleme: 111 / PDF İndirme: 91

Yazarlar

  • Mehmet Sait CENGİZ Assoc. Prof. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yükseokulu

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.689

Anahtar Kelimeler:

Daylighting, architectural lighting, light tube, lighting design, physical environment control

Özet

Mimaride gün ışığı kullanımının artmasıyla birlikte görsel konfor değerlerinin yanı sıra insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerin sağlanması ve binanın aydınlatma enerjisi ihtiyacının en aza indirilmesi tasarım açısından önemli hale gelmiştir. Günümüzde, gün ışığı teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte maliyeti pahalı olmayan ışık tüpleri Mimaride popüler olmuştur. Işık tüpleri bir yapının sınırlı güneş ışığına maruz kalan alanlarını aydınlatmak için enerji verimliliği açısından Mimarlık'ta etkili bir yöntem haline gelmiştir. Ayrıca insan, doğası gereği günışığını kullanmayı tercih etmektedir. Bu yüzden modern mimariye sahip yapılarda ışık tüpü kullanımı artmaya devam etmektedir. Ancak mimari tasarım ve zorunluluklar nedeniyle yapılarda günışığı iç alanlarda kısıtlı olarak kullanılmaktadır. Gün ışığının yapıların karanlık ve loş noktalarına ulaşmasında ışık tüplerinin yapı içerisindeki konumunu mimarlar belirlerken, konumlandırılan ışık tüplerinin Aydınlık düzeyi performansının bilinmesi verimli kullanım için zorunluluk haline gelmiştir. Bu problemin çözümü için yapılan çalışmada ışık tüplerinin kullanımında, Avrupa Birliği EN 17037:2018, Standardında belirtilen Günışığı Faktörü Metodu kullanılmıştır. İlgili standartta da belirtildiği gibi günışığı faktör değeri ISO 15469:2004'teki usuller kullanılmıştır. Yapıların gün ışığı performansı açısından değerlendirilmesi gün ışığı açıklıklarının yatay ışıklılığına göre simülasyon ortamında hesaplanmıştır. Tasarlanan simülasyon ile ışık tüpleriyle ilgili kriterlerde belirtilen koşullardaki değerler sağlanmıştır. Bu sayede simülasyon ortamında çalışmaya konu olan depo için, enerji verimliliği sağlayan, sirkadiyen ritmine uygun, bu yapının mimarisine uyumlu olan bir ışık tüpü ve optimum Aydınlık düzeyi değerleri tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

14.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

CENGİZ, M. S. (2021). DEPOLARDA IŞIK TÜPÜ İLE MİMARİ TASARIMA UYGUN GÜNIŞIĞI UYGULAMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 195–206. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.689

Sayı

Bölüm

Makaleler