Vicia sativa L. ÇEŞİTLERİ ARASINDAKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN TOTAL PROTEİN PROFİLİ, SİTOLOJİK ANALİZ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 68 / PDF İndirme: 36

Yazarlar

  • Büşra YAZICILAR Department of Molecular Biology and Genetics, Erzurum Technical University, 25050 Erzurum
  • İsmail BEZİRGANOĞLU Department of Molecular Biology and Genetics, Erzurum Technical University, 25050 Erzurum

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.509

Anahtar Kelimeler:

Fiğ (Vicia subsp.), Flow Sitometri, Kromozom Sayımı, SDS PAGE

Özet

Fiğ (Vicia subsp.) çok veya tek yıllık, besin değeri yüksek, bir baklagil yem bitkisidir. Baklagil yem bitkileri içerisinde uzun ömürlü olması çevre şartlarına daha dayanıklı olması nedeniyle en çok tercih edilen bir bitki türüdür. Bu çalışmada 2 tane Yaygın fiğ (Ankara Moru ve Ayaz) ile 3 tane Macar fiğ (Ankara Pembesi, Tarım Beyazı ve Kansur) çeşitleri kullanılarak çekirdek DNA, kromozom sayımı ve total protein miktarına bakılarak genetik çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 5 farklı fiğ (Vicia subsp.) populasyon tohumları MS ortamına (Murashige Skoog basal medium 1962) ekilerek yaprak örnekleriyle flow sitometri analiziyle çekirdek DNA ve total protein miktarına bakılmıştır. 5 farklı fiğ (Vicia subsp.) populasyonlarının kök uçlarından örnek alınarak kromozom sayımı yapılmıştır. SDS PAGE analizi 140 kDa ile 25 kDa arasında bant vardır. Total protein miktarı en çok Kansur, Tarım Beyazı, Ankara Moru ve Ayaz’dır. Total Protein miktarı en az ise Ankara Pembesi’dir. Çekirdek DNA miktarı 3.53 pg ile 11.11 pg arasında değişmiştir. Flow sitometri sonuçlarına göre Kansur ve Tarım Beyazı ile Ankara Pembesi ve Ankara Moru çekirdek DNA oranları birbirine yakındır. Kansur kromozom sayısı 2n=2x=14, Ankara Pembesi, Tarım Beyazı, Ankara Moru ve Ayaz kromozom sayısı 2n=2x=12’dir. Total protein miktarı ile kromozom sayımı sonuçları birbirini doğrulamıştır. Proteince zengin ve genom boyutu en büyük olan Kansur hattımızdır.

İndir

Yayınlanmış

07.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

YAZICILAR, B., & BEZİRGANOĞLU, İsmail. (2021). Vicia sativa L. ÇEŞİTLERİ ARASINDAKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN TOTAL PROTEİN PROFİLİ, SİTOLOJİK ANALİZ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 135–141. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.509

Sayı

Bölüm

Makaleler