HARRAN OVASI SULU KOŞULLARDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 30 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

  • Gülşah BENGİSU Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Harun BAYTEKİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.30

Anahtar Kelimeler:

Bitki Sıklığı, Mısır, 2.Ürün, Verim, Harran Ovası

Özet

Bu araştırma, Harran ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen üç mısır çeşidindebitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisini saptamak amacıyla, KülünçeKöyünde yürütülmüştür. Araştırma bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalıolarak yürütülmüş, çeşitler (Elianthea, P 3167, PX 9540) ana parselleri, bitki sıklıkları (4000,5500, 7000, 8500, 10000, 11500, 13000 bitki/da) alt parselleri oluşmuştur. Bitki boyu, koçanyüksekliği, 1000 tane ağırlığı, tane verimi ve hasat indeksi yönünden çeşitler arasında önemlibir fark saptanmış, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, koçanağırlığı, koçan başına tane verimi, hektolitre ağırlığı ve ham protein oranı yönünden önemlifarklılıklar elde edilmiştir. Genel olarak koçan yüksekliği, koçanda sıra sayısı, hektolitreağırlığı, 1000 dane ağırlığı dışında incelenen bütün özellikler bitki sıklığından önemli ölçüdeetkilenmişlerdir. Koçan ağırlığı, koçan başına tane verimi ve tane verimi bitki sıklığı arttıkçaönemli derecede artmıştır.

İndir

Yayınlanmış

28.03.2020

Nasıl Atıf Yapılır

BENGİSU, G., & BAYTEKİN, H. (2020). HARRAN OVASI SULU KOŞULLARDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 137–145. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.30

Sayı

Bölüm

Makaleler