SON YILLARA AİT DÖKÜMHANE SEKTÖRÜ İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ


Özet Görüntüleme: 220 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

  • Kutlu KABACI Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, Göztepe Kampüsü, Kadıköy
  • Yahya BOZKURT Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, Kadıköy

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.522

Anahtar Kelimeler:

Dökümhane, İş Kazaları, İş Güvenliği ve Sağlığı, İstatistik Yıllıkları

Özet

Günümüzde dökümhane sektöründe oluşan iş kazalarını bertaraf etmek için çözümler üretilmektedir. 6331 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan İSG mevzuatı meslek hastalıkları ve iş kazalarını asgari düzeye indirmeyi öngörmektedir. Çalışanların İSG güvenliği yönetiminin temelini oluşturan gerekli standart ve eğitimleri alması gerekmektedir. Bu konuda güvenlik kültürünü geliştirecek ve farkındalık yaratacak şekilde dökümhane sektöründe İSG konusunda denetleme ve önlemlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dökümhane sektöründe bütün çalışma alanları düşünüldüğünde karşılaşılan kazalar; fiziki yaralanmalar, zehirlenme-enfeksiyon, organ kaybı, patlama-yangın kaynaklı yanma, titreşim kaynaklı basınç etkileridir. Bu çalışmanın amacı, metal endüstrisinin alt bölümlerinden biri olan dökümhane sektörü için 2013 - 2019 yılları arası SGK istatistiksel iş kazası verilerini kullanarak, iş göremez sigortalı erkek ve kadın sayısına ve toplam iş göremez sigortalı sayısını irdelemektir. Ayrıca, çalışanların yaralanma türü ve cinsiyete göre iş kazası geçirenler ile iş kazası sonucu ölenlerin dağılım çizelgeleri geliştirilmiş, iş güvenliği kültürü bilgisi ve yönetmeliğin iş kazalarına karşı sorumlulukları üretim sırasında meydana gelme durumuna göre incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

04.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KABACI, K., & BOZKURT, Y. (2021). SON YILLARA AİT DÖKÜMHANE SEKTÖRÜ İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 147–162. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.522

Sayı

Bölüm

Makaleler