ORGANİK YUMURTA TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)


Özet Görüntüleme: 154 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

  • Ersin KARAKAYA Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
  • Bünyamin SÖĞÜT Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü
  • Hakan İNCİ Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bingöl
  • Mehmet Reşit TAYSI Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.428

Anahtar Kelimeler:

Bingöl, organik yumurta, tüketim alışkanlıkları, tüketici tercihleri

Özet

COVID-19 pandemisinin özellikle gıda ürünlerindeki tüketim alışkanlıklarını ve tüketim tercihlerini değiştirdiği, pandemi sonrası normal yaşama dönüldüğünde bu alışkanlıkların en azından bir bölümünün sürdürüleceği varsayımı ile gıda üretim ve tüketim stratejilerinin bu yeni alışkanlıklara uygun yönlendirilmesi ve planlanması çok önemlidir. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde ikamet eden bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini, bireylerin organik ürün kavramından haberdar olup olmadıklarını, organik ürün tüketip tüketmediklerini, organik ürün (organik yumurta) tüketen bireylerin tüketim sıklığını, aylık tüketim miktarını, ürünün satın alındığı yerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezinde yaşayan bireylerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Tüketici özellikleri itibariyle aylık organik yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişki Compare means (ortalamaları karşılaştır) testi ile yapılmış, tüketici özelliklerinin aylık organik yumurta tüketimine olan etki değeri (Effect size) Eta squared ilişki ölçüsü hesaplanarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; tüketicilerin organik ürün kavramından haberdar oldukları ve organik ürünü doğal koşullarda hormonsuz olarak üretilen sağlıklı ürün olarak tanımladıkları sonucu saptanmıştır. Tüketicilerin yaklaşık %75’inin organik ürün tükettiği ve tüketilen organik ürünler arasında süt ve süt ürünleri, yumurta ve sebze ve meyve gibi ürünlerin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği belirlenmiştir. Aylık organik yumurta tüketiminin 20 adetten fazla olduğu belirlenmiş, aylık gelir ve hanede yaşayan birey sayısının aylık organik yumurta tüketimi üzerindeki etki değerinin büyük ve istatistiki olarak önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; Bingöl ilinde tüketicilerin organik ürün tüketim imajına uygun ürün arzının sağlanması son derece önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

13.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KARAKAYA, E., SÖĞÜT, B., İNCİ, H., & TAYSI, M. R. (2021). ORGANİK YUMURTA TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ). Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 181–199. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.428

Sayı

Bölüm

Makaleler