GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)


Özet Görüntüleme: 261 / PDF İndirme: 219

Yazarlar

  • Ersin KARAKAYA Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
  • Bünyamin SÖĞÜT Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü
  • Hakan İNCİ Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
  • Mehmet Reşit TAYSI Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.427

Anahtar Kelimeler:

Bingöl, aylık gıda harcaması, gıda güvenliği, tüketici davranışı

Özet

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecinde, toplumların gıdaya erişiminin yanı sıra, gıda güvenliği konusu da gündeme gelen önemli bir konu olmuştur. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde yaşayan bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini belirlemek, aylık tüketici harcamalarını tespit ederek gıda harcamalarının durumunu ortaya koymak ve gıda güvenliği ve gıda ürünlerini satın alırken dikkat edilen özellikler konusunda tüketici davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezindeki tüketicilerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre; tüketicilerin aylık gelir ortalaması 3661,4, aylık ortalama kira harcaması 622, ortalama gıda harcaması 503,2, aylık ortalama sağlık harcaması 241,7, aylık ortalama giyim harcaması 349,5, aylık ortalama ulaşım harcaması 267,2, ortalama eğitim harcaması 329,4 ve ortalama eğlence için yapılan harcama ise 357,6 ? olarak hesaplanmıştır. Aylık gıda harcamasının aylık gelir içindeki payı %13,7, aylık gıda harcamasının aylık toplam harcamalar içindeki oranı ise %18,8 olarak hesaplanmıştır. Tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken fiyat, görünüş, geleneksel üretim ve uzman önerileri gibi özellikleri önemli gördükleri belirlenirken, marka, kalite, sağlık ve tazelik gibi özellikleri ise çok önemli gördükleri belirlenmiştir. Anket yapılan tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olduğu ve temel niteliklerini tanımlayabildikleri sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; gıda güvenliğinin sağlanmasında, sektördeki tüm aktörlerin bilinçli olmaları ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri son derece önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

11.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KARAKAYA, E., SÖĞÜT, B., İNCİ, H., & TAYSI, M. R. (2021). GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ). Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 155–168. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.427

Sayı

Bölüm

Makaleler