SABİT BAĞLAMA DÜŞÜ YATAĞINDAKİ ENERJİ KIRICI YAPILARIN 3-D HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE OPTİMUM ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 129 / PDF İndirme: 119

Yazarlar

  • Kenan Büyüktaş Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation
  • Imran Sajid Akdeniz University, Institute of Science, Antalya
  • Ahmet Tezcan Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation, Antalya

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.276

Anahtar Kelimeler:

Ansys-Fluent, enerji kırıcı yapı, simülasyon, düşü yatağı

Özet

Bu çalışmada, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Metodu (CFD) kullanılarak, sabit bir bağlama gövdesi üzerinden akan suyun hızına ve basıncına göre düşü yatağında planlanan enerji kırıcı yapıların farklı konumlandırılmış 5 farklı modelinin incelenmesi amaçlanmıştır. Daha sonra Referans Model (Model 1) olarak seçilen Tip II modelin gerçek akış verileri ile bilgisayarda oluşturulan 4 farklı modelin verileri karşılaştırılmıştır. Model 2'de ne şüt blokları ne de enerji kırıcı blokları vardır, ancak sadece düşü yatağının sonunda eşik vardır. Model 3’te, düşü yatağının başında bir sıra şüt bloğu ve düşü yatağının sonunda ise bir vardır, ancak enerji kırıcı blokları yoktur. Model 4’de, düşü yatağında bir sıra enerji kırıcı bloklar ve eşik vardır, ancak şut blokları yoktur. Model 5’de, düşü yatağının başında bir sıra şüt bloğu, iki sıra enerji kırıcı bloklar ve düşü yatağının sonunda gövde uzunluğu boyunca devam eden eşik vardır. Ansys yazılımında Akışkan Hacmi (VOF) modeli kullanılarak farklı modeller analiz edilmiştir. Daha sonra sabit bir bağlama gövdesi üzerinden akan suyun düşü yatağına farklı mesafelerde yerleştirilen enerji kırıcı bloklara uygulanan basınç, hız ve sıçrama durumları belirlenerek akış modelleri oluşturulmuştur. Böylelikle, farklı tasarlanmış modeller arasında maksimum kırılabilen akış enerjisi olan optimum model belirlenmeye çalışılmıştır. Simülasyon sonucunda Model 5, akış özelliklerine göre bu beş farklı modelden optimum veya en iyisi olarak bulundu. Ayrıca Ansys Fluent tarafından elde edilen simülasyon çıktı verileri Referans Modelin gerçek verileriyle eşleşmiştir.

İndir

Yayınlanmış

01.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Büyüktaş, K., Sajid, I., & Tezcan, A. (2021). SABİT BAĞLAMA DÜŞÜ YATAĞINDAKİ ENERJİ KIRICI YAPILARIN 3-D HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE OPTİMUM ANALİZİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 1–16. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.276

Sayı

Bölüm

Makaleler