ANTALYA'DA DOĞAL AFETLERDEN ZARAR GÖREN SERALARDA HASAR DURUMUNUN VE TARIM SİGORTALARI DESTEK DURUMUNUN BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 7 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Rabia ÇALIŞKAN Department of Agricultural Structures and Irrigation, Graduate School of Natural and Applied Sciences, University of Akdeniz
  • Kenan BÜYÜKTAŞ Department of Agricultural Structures and Irrigation, Faculty of Agriculture, University of Akdeniz

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.275

Anahtar Kelimeler:

Tarım sigortası, sera, yapı, fırtına, doğal afet

Özet

Antalya’nın örtüaltı üretiminde ülkedeki en büyük paya sahip olması, buna karşın mevcut örtüaltı yapıların büyük bir bölümünün yapısal yönden dayanıksız / yetersiz olması, coğrafi konumu ve iklim yapısı gereği doğal afetlere açık olması gibi nedenlerden dolayı Tarım Sigortasının il genelinde yapılma gerekliliği büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Antalya ilindeki bitkisel üretim yapılarının ilde oluşan dolu, sağanak yağış, fırtına, kasırga, hortum ve yangın gibi doğal afetlerden nasıl etkilendikleri, oluşan bu iklimsel afetlere karşı hangi oranda dayanabildikleri ya da bu olaylardan nasıl zarar gördükleri belirlenmiştir. Zarar gören bitkisel üretim yapılarının sayıları, yapısal özellikleri, nasıl zarar gördükleri, bu yapıların tarım ve/veya özel sigorta kapsamında olup olmadıkları, eğer sigortalıysa bu sigortadan ne kadar yararlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca bitkisel üretim yapılarının taşıyıcı elemanlarının boyutlarının, sera yapı tipinin ve meydana gelen zararın o bölgede oluşan afetin/afetlerin tipi veya şiddeti ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Böylece oluşan afetlerin Antalya’nın hangi bölgesinde hangi oranda etkili olduğu, o bölgedeki örtüaltı yapılarını nasıl etkilediği belirlenerek o bölgeler için uygun sera yapı tipi (boyutları, çatı tipi, örtü tipi vs.) ve konstrüksiyon kesitleri önerilmiştir. Sera işletmelerinin %99’u demirci ustası, %1’i özel bir şirket tarafından yapılmıştır. Ayrıca işletme sahiplerinin %77’si kendi parasıyla, %21’i bankadan kredi alarak ve %2’si hibeden faydalanarak serasını yaptırmıştır. Afetlerden zarar gören seraların %72’si doludan, %1’i yağmur ve doludan, %19’u kasırgadan, %1’i şiddetli yağmur ve doludan, %7’si dolu ve kasırgadan zarar görmüştür. Seraların %93’ü son 8 yılda meydana gelen afetlerden zarar görmüştür. Seraların %55’inin sigortalı olmadığı, %44’ünün tarım sigortalı olduğu, %1’inin ise özel sigortalı olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

03.12.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ÇALIŞKAN, R., & BÜYÜKTAŞ, K. (2020). ANTALYA’DA DOĞAL AFETLERDEN ZARAR GÖREN SERALARDA HASAR DURUMUNUN VE TARIM SİGORTALARI DESTEK DURUMUNUN BELİRLENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(12), 56–68. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.275

Sayı

Bölüm

Makaleler