YELKEN GÖĞÜS NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 9 / PDF İndirme: 3

Yazarlar

  • Halil ÇİFTÇİ Dr., Ümraniye EAH, İstanbul

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.129

Anahtar Kelimeler:

Yelken göğüs, komplikasyon, cerrahi stabilizasyon

Özet

Yelken göğüs 3 veya daha fazla kaburganın 2 veya daha fazla yerinden kırılması ile ortaya çıkar ve oluşan yüzen segment nedeniyle asenkron göğüs duvarı hareketi ile paradoksal solunum mekanizması oluşur. Paradoksal hareketler nefes almayı daha az verimli hale getirir, bu da kanın zayıf oksijenlenmesine ve potansiyel asfiksi ile sonuçlanır ve hastanede mortalite oranı %33 den fazladır. Yelken göğüs tedavisi, konservatif tedavi ile cerrahi tedavi arasında değişik çalışma ve sonuç önerileri nedeniyle tartışmalıdır. Çalışmamız, izole yelken göğüs nedeniyle opere edilmiş hastalarda yelken göğüs komplikasyonları, yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacı, hastane yatış gün sayısı, kronik ağrı ve ilaç kullanımı ve mortalite oranı üzerine olan etkileri ile Türkiye şartlarındaki maliyet etkinliğini araştırıldı. Bu retrospektif çalışmaya 2014-2019 yılları arasında 3 tanesi bilateral olmak üzere toplam 17 izole yelken göğüs nedeniyle opere edilmiş hastalar (15E/2K)çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yoğun bakım yatış gün sayısı1,94(1-7), Ortalama yatış gün sayısı 7,3 (4-14), mortalite oranı %5.8 ve Vaka başı ortalama kullanılan plak sayısı 7,76 ve vaka başı ekstra maliyet 886 dolar olarak saptandı. Bizim çalışma sonuçlarımıza göre izole yelken göğüs nedeniyle opere ettiğimiz hastaların muhtemel yelken göğüs komplikasyonlarını, ybü ve mekanik ventilasyon ihtiyacı, hastane yatış gün sayısı, kronik ağrı ve ilaç kullanımı ve en önemlisi mortalite oranını düşük olduğu görülmektedir. Daha geniş serilere ihtiyaç duyulsa da bu sonuçlara göre yelken göğüs vakaların cerrahi olarak stabilizasyon yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İndir

Yayınlanmış

07.08.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, H. (2020). YELKEN GÖĞÜS NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 112–118. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.129

Sayı

Bölüm

Makaleler