İç Mekân Tasarımlarında Kullanılan Ahşap Malzemelere Yüzey Aktifleştirici Maddelerin Etkisi


Özet Görüntüleme: 5 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11531577

Anahtar Kelimeler:

Ahşap malzeme, temas açısı, renk değişimi, yüzey koruma

Özet

İç mekanlarda ahşabın kaplama malzemesi olarak kullanımı birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar ahşabın sağladığı kalite, maliyet, renk, tasarım ve uzun ömür olarak sayılabilir. Ahşap malzemenin kullanım ömrünü, renk ve tasarım çeşitliliğini artırmak için çeşitli yüzey aktif malzemeler uygulanarak özelliklerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.  

Bu çalışmada meşe, kayın, merbau, venge ve iroko ahşap kaplama malzemelerinin yüzeylerine uygulanan farklı yüzey aktif maddelerin son ürün üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Özellikle hidrofilik özelliği nedeniyle kullanım alanı sınırlı olan ahşap malzemeler için kullanılan farklı yüzey aktif maddeler ile yüzey etkinliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ahşap kaplama yüzeylerine aynı katman kalınlığında (su bazlı cila, poliüretan cila, organik yağ ve su bazlı renk) yüzey aktif maddeler uygulanmıştır. Ham ahşap yüzeyler ile uygulama sonrasında elde edilen her yüzey arasındaki renk değişimleri L.a.b  (Renk Tayini Testi)  ve su ile temas açılarında oluşan değişimler Gonyonometre (Temas Açısı Ölçüm) Cihazı ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler birbiri ile karşılaştırılarak ölçüm sonuçları ayrıntılı irdelenmiştir.

Araştırma sonuçları, ahşap malzeme yüzeylerine uygulanan farklı farklı yüzey aktif maddelerin farklı renk ve su temas açıları gösterdiği görülmektedir. Çalışmadaki temas açısı sonuçları değerlendirildiğinde en fazla su emme özelliğine sahip ham ahşap malzemenin kayın olduğu görülmektedir. Organik yağ uygulaması yapılan irokonun ise en düşük su emme değerine ulaştığı görülmektedir. Renk ölçüm sonuçlarına bakıldığında, L değerindeki en fazla değişim ham kayın ile organik yağ uygulanan kayın arasında, a* değerindeki en fazla değişim ham kayın ile poliüretan cila uygulanan kayın arasında ve b* değerindeki en fazla değişim ise ireko ile organik yağ uygulanmış ireko arasında olduğunu görülmektedir.

Referanslar

Budakçı, M. ve Sönmez., A., 2010, bazı ahşap verniklerin farklı ağaç malzeme yüzeylerindeki yapışma direncinin belirlenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 25-1, 111-118.

İlhan, R. 1988, Ağaç Malzeme Koruma ve Emprenye Tekniği, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınevi, 74-180.

Budakçı. M. 1997,Ahşap Verniklerinde Katman Kalınlığının Sertlik, Parlaklık Ve Yüzey Yapışma Mukavemeti, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,4-8.

Kurtoğlu, A., 2000, “Genel Bilgiler”, Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, Cilt 1, İ.Ü. Orman Fak. Orman End. Müh. Böl., İstanbul.

Pelit, H., Korkmaz, M., & Budakçı, M., 2017, “Farklı Ahşap Malzemelerin Bazı Fiziksel Özelliklerine Su İtici Maddelerin Etkileri”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 1027-1036.

http://www.orpaparke.com. (09.10.2010)

http://kahveciparke.com (09.10.2020)

http://www.hemel.com.tr/content/media/document/TDS-HEMEL-Heavy-Traffic.pdf

http://www.hemel.com.tr/content/media/document/TDS-HEMEL-Deck-Oil.pdf

http://www.hemel.com.tr/content/media/document/TDS-HEMEL-Hickson-Decor-Plus-Wood-Stain.pdf

İndir

Yayınlanmış

30.03.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Taşçı, S. (2024). İç Mekân Tasarımlarında Kullanılan Ahşap Malzemelere Yüzey Aktifleştirici Maddelerin Etkisi . Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 11(32), 47–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.11531577

Sayı

Bölüm

Makaleler