Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin İş Yeri ve Nüfus Bilimsel Özelliklerinin Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 58 / PDF İndirme: 67

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8416148

Anahtar Kelimeler:

Bitki Koruma Ürünleri Bayileri, Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Nüfus Bilimsel Özellikler, İş Yeri Özellikleri

Özet

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2021-2022 yıllarında yapılan bu çalışma ile bölgede hizmet veren bitki koruma ürünleri bayilerinin iş yeri özellikleri ve nüfus bilimsel özellikleri bakımından değerlendirilmesi ve böylece ülkemiz ve bölgemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan tarımsal üretime ve tarımsal çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır. Çalışma bölgemizde tesadüfi olarak seçilen 120 adet bitki koruma ürünleri bayisi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Görüşülen bayilerin %72’ sinin erkek, %28’inin kadın personelden oluştuğu bunların %53’ ünün bayi sahibi ve %47’ sinin bayi çalışanı olduğu, Görüşülen bayilerin %57’ sinin 28-38 yaş aralığında olduğu %4’ nün 18-28 yaş aralığında olduğu ve 58 yaş üstünde bayi sahibi/işletmecisi olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca görüşülen bayilerin %53 1-6 yıl, %25’ nin 7-16 yıl, %22’ sinin ise 17-26 yıl arasında bayi işletmecisi olduğu, bayilerin, %31’ nin Bitki Koruma, %27’ sinin Tarla Bitkileri ve %14’ nün Bahçe Bitkileri bölümünden mezun olduğu %28’ nin ise fakülte veya yüksekokulların Tarım makinaları, Tarım Ekonomisi, Organik Tarım vb. bölümlerinde mezunu olduğu tespit edilmiştir. Görüşülen bayilerin %5’ inin teknisyen ve %18’ inin tekniker olduğu Görüşme yapılan bayilerin; %76’ sının Lisans sonrası herhangi bir eğitiminin olmadığı, %18’nin Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiği, %6’ sının ise yüksek lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Akar, Ö., & Tiryaki, O. (2018). Investigation of Farmers' Knowledge Level and Sensitivity Regarding Pesticide Use in Antalya Province. Süleyman Demirel University Journal of Agriculture Faculty, 13(1), 60-70.

Altikat, A., Turan, T., Ekmekyapar Torun, F., Bingul, Z. 2009. Pesticide use in Turkey and its effects on the environment. Ataturk University Journal of Faculty of Agriculture, 40(2): 87-92.

Anonymous, 2021. Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Data.

Anonymous, 2022. Quantities of Use of Plant Protection Products (In Agricultural Control Practices). https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_Koruma_Urunleri/Istatistik/Il_Duzeyinde_BKU_Kullanim_Miktar_2021.pdf (Accessed: August 01, 2022).

Artık, A., Bostan Budak, D. 2012. Evaluation of the agricultural consultancy system in Adana province based on stakeholder opinions. Master's Thesis, Cukurova University Institute of Science and Technology, Department of Agricultural Economics, Adana.

Aşkan, E., & Dağdemir, V. 2015. Analysis of Factors Affecting the Production Value of Dairy Farms Benefiting from Government Supports: The Case of Erzurum, Erzincan, and Bayburt Provinces. Journal of Agricultural Economics, 21(2), 69-76.

Erbek E. Evaluation of Agrochemical Markets in Terms of Professional Issues in Bursa Province. Bursa Uludag University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Plant Protection. Master's Thesis, Bursa; 2019.

Gül, M., Bal, T., Yılmaz, H. 2010. A research on the structure and problems of agrochemical markets in Isparta province. African Journal of Agricultural Research. 5(10): 962-969.

Hallenbeck, W.H., Cunningham-Burns, K.M., 1985. Pesticides and Human Health. Springer Science & Business Media.

ILO, 1991. Safety and health in the use of agrochemicals: A guide. An ILO contribution to the International Program on Chemical Safety (a collaborative program of the United Nations. Environment Program, the International Labor Organization, and the World Health Organization), Geneva.

İkikat Tümer, E. (2017). Effects of Water Pollution on Farmers in Kahramanmaraş Province. Journal of Atatürk University Faculty of Agriculture, 48(1), 25-31.

Kafaei, R., Arfaeinia, H., Savari, A., Mahmoodi, M., Rezaei, M., Rayani, M., Sorial, G.A., Fattahi, N., and Ramavandi, B. (2019). Organochlorine pesticide contamination in agricultural soils of southern Iran. Chemosphere, 240, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124983.

Kaplan, E., Bayhan, E. 2014. Determination of the Problems Related to Plant Protection Practices in the GAP Region. Master's Thesis, Dicle University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Plant Protection, Diyarbakir.

Kara, B., Şimşek, Z., Sarıkaya, S. 2015. Neurological and psychiatric symptoms and related factors in employees working at plant protection product sales points in Şanlıurfa. Specialty Thesis, Institute of Health Sciences, Department of Public Health, Şanlıurfa.

Karabat, S., Atış, E., 2008. Activities of agrochemical dealers in grape growing areas and their approaches to food safety in Manisa province. 8th Turkish Agricultural Economics Congress, 25-27 June 2008, Bursa.

Karakaya, E., & Kızıloğlu, S., 2017. Analysis of Factors Influencing the Demand for Red Meat among Households in Bingöl City Center. Journal of Anatolian Agricultural Sciences, 32, 169-180.

Kışlalıoğlu, M. and Berkes, F. 1985, Ecology and Environmental Sciences: Publication of the Turkish Environmental Problems Foundation, Ankara, 361.

Levine, M.J., 2007. Pesticides: A Toxic Time Bomb in Our Midst. Greenwood Publishing Group.

Miran, B. 2003. Basic Statistics. Ege University Press, ISBN 975-9308800, Bornova, İzmir.

Miran, B. (2009). Basic Statistics. Ege University Press, Bornova, İzmir.

Mutlu, F., Cici, M. 2017. Examination of cholinesterase inhibitors and liver enzyme levels in employees working in pesticide sales points in the GAP region. Doctoral Thesis, Harran University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Chemistry, Şanlıurfa.

Nicolopoulou-Stamati, P., Maipas, S., Kotampasi, C., Stamatis, P., and Hens, L. (2016). Chemical pesticides and human health: The urgent need for a new concept in agriculture. Frontiers in Public Health, 4, 148. https://doi.org/10.3389/ fpubh.2016.00148

Öcal Kara, F., Yalçın, G.E., Işgın, T., Özel, R., Akın, S., Akbaş, H., Eser, B. 2014. Work of agricultural chemical dealers and their relationship with agricultural extension services in Şanlıurfa province. XI. National Agricultural Economics Congress, 3- September 5, 2014, Samsun.

Özbek, F.Ş., Fidan, H. 2013. Structural features and marketing strategies of agricultural pesticide-selling organizations in Konya province. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 27(2): 98-104.

Pala, F., & Mennan, H. (2018). Investigation of Problematic Weeds and Applied Control Methods in Cotton Fields in Diyarbakır Province. Journal of Ege University Faculty of Agriculture, 55(1), 111-117.

Tiryaki, O., Canhilal, R., Horuz, S. 2010. Use and risks of agricultural pesticides. Erciyes University Journal of Institute of Science and Technology, 26(2): 154-169.

Turabi, M.S. 2007. Licensing of plant protection products. Congress and Exhibition of Agricultural Pesticides, 25-26 October 2007, Ankara, pp.50-61.

Türkmen, C., Ozger, I., Gocer, I. 2015. Status of agricultural pesticide-fertilizer dealers and some agricultural characteristics of Çanakkale province. COMU Journal of Faculty of Agriculture, 3(1): 163-166.

WHO, 2008. Pesticides: Children's Health and the Environment. World Health Organization, pp. 1–62. http://www.who.int/ceh/capacity/Pesticides.pdf.

Yıldırım, E. 2000. Control methods for agricultural pests and the use of pesticides. Ataturk University Faculty of Agriculture, Erzurum, 345 p.

Yayınlanmış

25.09.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Akat, O., & Ölmez Bayhan, S. (2023). Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin İş Yeri ve Nüfus Bilimsel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(29), 110–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.8416148

Sayı

Bölüm

Makaleler