Endometrial Kanserde Radyoterapinin Rolü


Özet Görüntüleme: 76 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8237661

Anahtar Kelimeler:

Endometriyal kanser, prognoz, radyoterapi

Özet

Endometriyal kanser, batı ülkelerinde en sık görülen jinekolojik kanserdir ve endometriyal kanser insidansı, artan mortalite oranlarıyla birlikte son birkaç on yılda artmıştır. Endometrial kanserli hastaların tedavisinde cerrahi tedavi baş rolü oynamakta ve bazı klinikopatolojik risk faktörlerinde adjuvan tedavi gerekmektedir. Bu çalışmada endometrial kanserli hastalarda risk gruplarına göre adjuvan radyoterapinin (RT) genel sağkalım (GSK) ve hastalıksız sağkalım (HSK) üzerine etkisi retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya endometriyal kanser tanısı almış toplam 512 hasta dahil edildi. Prognostik faktörlere göre risk grupları düşük, orta, yüksek-orta, yüksek riskli ve ileri/metastatik olarak kaydedildi. Hastaların GSK ve HSK'ı Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak hesaplandı. Ortanca yaş 58'di (aralık, 28-82). Düşük risk grubu, düşük-orta risk, yüksek-orta risk, yüksek risk ve ileri risk grubuna sahip hasta sayısı sırasıyla 139 (%28), 84 (%16.9), 50 (%10.1), 182 (%36.6) ve 42 (%8.5) olarak bulundu. Medyan GSK ve HSK sırasıyla 14.1 yıl (0.1-20.7 aralığında) ve 1.3 yıl (0.7-11.2 aralığında) idi. İleri/metastatik risk grubu dışındaki tüm risk gruplarında tek başına RT alan hastalarda GSK ve HSK daha iyi bulundu (p<0,001). Günümüzde düşük riskli endometriyum kanseri olan hastalar için artık adjuvan tedavi önerilmemektedir. Yüksek riskli hastalarda adjuvan tedavi gerekli olmakla birlikte önceki çalışmaların aksine bu çalışmada adjuvan RT'ye kemoterapi eklenmesi prognozu kötü etkilemiştir.

Referanslar

Colombo, N.; Creutzberg, C. & Amant, F. (2016), ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: Diagnosis, Treatment and Follow-up. Int J Gynecol Cancer, 26(1):2-30. Epub 2015/12/10. doi: 10.1097/IGC.0000000000000609.

Concin, N.; Matias-Guiu, X. & Vergote, I. (2021), ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer, 31(1):12-39. doi: 10.1136/ijgc-2020-002230. Epub 2020 Dec 18.

Creutzberg, C.L.; van Putten, W.L. & Koper, P.C. (2000), Surgery and postoperative radiotherapy versus surgery alone for patients with stage-1 endometrial carcinoma: multicentre randomised trial. PORTEC Study Group. Post-Operative Radiation Therapy in Endometrial Carcinoma, Lancet, 355(9213):1404-11. Epub 2000/05/03. doi: 10.1016/s0140-6736(00)02139-5.

de Boer, S.M.; Powell, M.E. & Mileshkin, L. (2018), PORTEC study group. Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3): final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol, 19(3):295-309. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30079-2. Epub 2018 Feb 12. Erratum in: Lancet Oncol. 2018 Apr;19(4):e184.

Hogberg T. (2008). Adjuvant chemotherapy in endometrial carcinoma: overview of randomised trials. Clin Oncol (R Coll Radiol), 20:463-469.

Hogberg, T.; Signorelli, M. & de Oliveira, C.F. (2010), Sequential adjuvant chemotherapy and radiotherapy in endometrial cancer--results from two randomised studies. Eur J Cancer, 46(13):2422-31. doi: 10.1016/j.ejca.2010.06.002. Epub 2010 Jul 7.

Keys, H.M.; Roberts, J.A. & Brunetto, V.L. (2004), A phase III trial of surgery with or without adjunctive external pelvic radiation therapy in intermediate risk endometrial adenocarcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol, 92(3):744-51. Epub 2004/02/27. doi: 10.1016/j.ygyno.2003.11.048.

Koh, W.J.; Tran, A.B. & Douglas, J.G. (2001), Radiation therapy in endometrial cancer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 15:417-432.

Lybeert, M.L.; van Putten, W.L. & Brolmann, H.A. (1998), Postoperative radiotherapy for endometrial carcinoma. Stage I. Wide variation in referral patterns but no effect on long-term survival in a retrospective study in the southeast Netherlands. Eur J Cancer, 34(4):586-90. Epub 1998/08/26. doi: 10.1016/s0959-8049(97)10087-9.

Maggi, R.; Lissoni, A. & Spina, F. (2006), Adjuvant chemotherapy vs radiotherapy in high-risk endometrial carcinoma: results of a randomised trial. Br J Cancer, 95(3):266-71. doi: 10.1038/sj.bjc.6603279. Epub 2006 Jul 25.

Randall, M.E.; Filiaci, V. & McMeekin, D.S. (2019), Phase III Trial: Adjuvant Pelvic Radiation Therapy Versus Vaginal Brachytherapy Plus Paclitaxel/Carboplatin in High-Intermediate and High-Risk Early Stage Endometrial Cancer. J Clin Oncol, (21):1810-1818. doi: 10.1200/JCO.18.01575. Epub 2019 Apr 17.

Raffone, A.; Travaglino, A. & Mascolo, M. (2019), TCGA molecular groups of endometrial cancer: Pooled data about prognosis. Gynecol Oncol, 155(2):374-383. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.08.019. Epub 2019 Aug 29.

Reboux, P.A.; Azais, H. & Canova, C.H. (2019), Impact of vaginal brachytherapy in intermediate and high-intermediate risk endo¬metrial cancer: a multicenter study from the FRANCOGYN group. J Gynecol Oncol, 30:e53.

Scholten, A.N.; van Putten, W.L. & Beerman, H. (2005), Postoperative ra¬diotherapy for stage 1 endometrial carcinoma: long-term out¬come of the randomized PORTEC trial with central pathology re¬view. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 63:834–8.

Secord, A.A.; Geller, M.A. & Broadwater, G. (2013), A multicenter evaluation of adjuvant therapy in women with optimally resected stage IIIC endometrial cancer. Gynecol Oncol, 128:65-70.

Susumu, N.; Sagae, S. & Udagawa, Y. (2008), Randomized phase III trial of pelvic radiotherapy versus cisplatin-based combined chemotherapy in patients with intermediate- and high-risk endometrial cancer: a Japanese Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol, 108(1):226-33. doi: 10.1016/j.ygyno.2007.09.029. Epub 2007 Nov 9.

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kuzhan, A. (2023). Endometrial Kanserde Radyoterapinin Rolü. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 121–129. https://doi.org/10.5281/zenodo.8237661

Sayı

Bölüm

Makaleler