Bir Ekonomizer Tasarımı


Özet Görüntüleme: 23 / PDF İndirme: 35

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8238098

Anahtar Kelimeler:

Atık ısı, Isı Geri Kazanımı, Isı Değiştiricisi, Ekonomizer, Nümerik Analiz

Özet

Dünya nüfusundaki hızlı artış, teknolojinin gelişimi ile birlikte olan yenilikler ve sanayileşmeye paralel olarak birçok ülkenin kalkınmasının artması dünya üzerinde enerjiye olan talebi de arttırmıştır. Azalan enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada, fırından çıkan atık baca gazı ısısından yararlanılarak bir ekonomizer tasarımı, teorik hesaplamaları ve nümerik analizi yapılmıştır. Tasarımda, bir kablo firmasında kullanılan yanma testi fırınına ait veriler kullanılmıştır. Ekonomizer tasarımı hesaplamalarında logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve ε-NTU metotlarından yararlanılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, 288,24 m2 yüzey alanına sahip ve kendinden kanatçıklı 120 adet serpantinden oluşan, 6 geçişli ve 5 sıralı bir ekonomizer tasarlanmıştır. Ekonomizer içerisinde kullanılan ısı eşanjörünün etkenliği 0,71 olarak hesaplanmıştır. 20°C’de sıcaklığında ve 500 litre boiler tankında bulunan su, tasarlanan ekonomizer ile birlikte 60°C sıcaklığa 435 saniyede arttırılmıştır. Ekonomizer sisteme dâhil edildiğinde baca gazı sıcaklığının 71,2°C’den 50°C’ye azaldığı görülmektedir. Böylece, baca gazı soğutularak daha düşük bir sıcaklıkta atmosfere atılacaktır. Tasarlanan ve teorik hesabı yapılan ekonomizer, ANSYS CFD programında sonlu elemanlar yöntemi ile birlikte analiz edilmiştir. Teorik hesaplama sonuçlarına ait değerlerin nümerik analiz sonuçları ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür.

Referanslar

Abeykoon C. (2020). Compact heat exchangers – Design and optimization with CFD. International Journal of Heat and Mass Transfer 146 (2020), 118766. www.elsevier.com/locate/ijhmt

Arani A. A. A. ve Moradi R. (2019). Shell and tube heat exchanger optimization using new baffle and tube configuration. Applied Thermal Engineering 157 (2019), 113736. www.elsevier.com/locate/apthermeng

Aravindkumar A. (2014). CFD Analysis Of Gas Flow Behavior In Varios Economizer Duct. International Journal Of MC Square Scientific Research Vol.6, No.1 Nov 2014, Mechanical Engineering, MookambigaiCollege of Engineering.

Dinçer İ. (1997). Heat Transfer Food Cooling Applications, Taylor&Francis, Washington, DC.

Genceli O. F. (1999). Isı Değiştiricileri. Birsen Yayınevi.

Gözcü O. (2019). Türkiye İklim Koşullarındaki Veri Merkezlerinin Soğutulmasında Ekonomizer Kullanımının Enerji Tasarrufu Ve Ekonomik Potansiyel Değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hamillton I. G., Steadman P. J., Bruhns H., Summerfield A. J. ve Lowe R. (2013). Energy efficiency in the british housing stock: Energy demand and the Homes Energy Efficiency Database. Energy Policy 60 462–480. Erişim adresi: http://www.elsevier.com/locate/enpol

Judt W. ve Bartoszewicz (2018). Numerical Analysis of A Heat Transfer in Economizer Dedicated for 250 kW Power Solid Fuel Heating Boiler. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 2 2018.

Koç E. ve Şenel M. C. (2013). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu–Genel Değerlendirme Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/314280679

Kukulka D. J. (1981). Thermodynamic and Transport Properties of Pure and Saline Water (MSc Thesis), State University of New York at Buffalo.

Kuvel A. (2005). Baca Gazlarından Atık Isı Geri Kazanımının Deneysel Olarak İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Parmaksızoğlu C. ve Çeteci Ö. (1999). Isı Değiştiricisi Tasarımı, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi.

Saari J. (1981). Heat Exchanger Dimensioning. Lappeenranta Unıversıty of Technology Faculty of Technology, LUT Energy.

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çakar, N., Akyol, U., Akyol, E., & Shaliyev, R. (2023). Bir Ekonomizer Tasarımı. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 175–183. https://doi.org/10.5281/zenodo.8238098

Sayı

Bölüm

Makaleler