SOĞAN KABUĞUNDAN DOĞAL BOYA ELDESİ VE ÜZÜM SİRKESİNİN KAĞIT BOYAMA PERFORMANSI


Özet Görüntüleme: 679 / PDF İndirme: 620

Yazarlar

  • Cengiz KEŞMER Çukurova Üniversitesi, Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü
  • Ayhan GENÇER Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Mehmet BEBEKLİ Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.61

Anahtar Kelimeler:

Soğan kabuğu, doğal boya, üzüm sirkesi, kağıt boyama

Özet

Kağıt endüstrisi Dünya’nın en büyük 5 sanayi dalı arasında yer almaktadır. Keza boya endüstrisi de yine Dünya’nın en büyük 5 büyük sanayi dalı olan kimya endüstrisine aittir. Kağıt ve boya endüstrisinin benzerliklerinden bir diğeri ise keşfedilişlerinden günümüze kadar hep reçetelerinin gizli tutulmuş olmasıdır. Bu çalışmanın amacı atıl durumda olan soğan kabuğunu faydaya dönüştürmektir. Bu amaçla, kağıt hamuru boyaması için soğan kabuğundan boyar madde elde edilmiştir. Soğan kabuğu sebze meyve satan manavlardan temin edilmiştir. Mordan maddesi olarak üzüm sirkesi kullanılmıştır. Kullanılan hammaddelerin doğal kaynaklı olmasına özen gösterilerek hem insan sağlığının gözetilmesi hem de çevre kirlenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Doğal boya eldesinde saf su ekstraksiyonu tercih edilmiştir. Boyama işleminden sonra boyalı kağıtların spektrofotometre yardımıyla renk ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlere göre elde edilen doğal boyarmaddelerin üretilen kağıtlara sabitlendiği belirlenmiştir. Kırmızı renk tonları elde edilmiştir. Boyar madde konsantrasyonu arttıkça ton koyu kırmızı olmuştur. Üzüm sirkesinin mordan özelliğini belirlemek için mordansız boyama da yapılmıştır. Üzüm sirkesinin boyama özelliklerini arttırdığı gözlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

01.06.2020

Nasıl Atıf Yapılır

KEŞMER, C., GENÇER, A., KILIÇ PEKGÖZLÜ, A., & BEBEKLİ, M. (2020). SOĞAN KABUĞUNDAN DOĞAL BOYA ELDESİ VE ÜZÜM SİRKESİNİN KAĞIT BOYAMA PERFORMANSI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(9), 56–63. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.61

Sayı

Bölüm

Makaleler