ABO ve Rh Kan Grubu Sistemleri ile Erkek İnfertilitesi İlişkisinin Araştırılması


Özet Görüntüleme: 177 / PDF İndirme: 100

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8232587

Anahtar Kelimeler:

Kan grupları,, Erkek infertilitesi,, Sperm parametreleri

Özet

“ABO” ve “Rh” kan grubu sistemlerinin keşfedilmesinden bu yana, kan gruplarının çeşitli hastalıklarla ilişkisi araştırılmıştır. Kan gruplarının dağılımı farklı ırk ve popülasyonlarda farklı olup bazen aynı ülkenin farklı bölgelerinde de dağılım değişmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin güneyinde bir ildeki infertil erkeklerin “ABO” ve “Rh” kan grubu sistemleri ile sperm parametreleri ve spermiyogram tanıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 3.basamak bir eğitim ve araştırma hastanesi androloji laboratuvarına infertilite araştırması için semen analizi yaptıran primer veya sekonder infertilite tanısı konulan erkek bireyler dahil edildi. En az 12 aylık infertilite öyküsü olan ve eşlerinde tanımlanabilir bir infertilite nedeni olmayan 1210 gönüllü araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden kişilerin "ABO" ve "Rh" kan grupları jel santrifüj yöntemi ile belirlendi. "ABO" ve "Rh"  kan grubu dağılımları semen volümü, sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı, progresif motil sperm yüzdesi ve toplam progresif motil sperm sayısı ile karşılaştırıldı. Ancak istatistiksel olarak A, B, O ve AB kan grupları, Rh (+), Rh (-) sistemleri ile sperm parametreleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05). Ayrıca semen analizi sonucu konulan spermiyogram tanılarından normozoospermi, oligozoospermi, astenozoospermi, azoospermi ile A, B, O ve AB kan grupları ile Rh (+) ve Rh (-) sistemleri arasında da anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Çalışmamızda "ABO" ve "Rh" kan grupları sistemi bazı hastalıklar için risk faktörü olsa da infertil erkeklerde sperm parametreleri ve spermiyogram tanıları için risk faktörü olmadığı saptanmıştır. Ülkemizde "ABO" ve "Rh" kan grupları sistemi ile erkek infertilitesi ilişkisini araştıran ilk ve dünya literatüründe de sperm parametreleri ve spermiyogram tanıları ilişkisini araştıran tek çalışma olması nedeniyle önemli olduğunu düşünüyoruz.

Referanslar

Miyamoto T, Tsujimura A, Miyagawa Y, Koh E, Namiki M and Sengoku K. (2011). Male Infertility and Its Causes in Human. Advances in Urol, 1- 7.

Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART). (2009).The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology.

Tournaye H J, Cohlen B J. (2012). Management of male factor infertility. Best Pract Res Clin Obs Gyn;26:769-75.

Krausz C, Escamilla A R, Chianese, C. (2015). Genetics of male infertility: from research to clinic. Reproduction; 150, R159– R174.

Meo S.A, Rouq F.A, Suraya F, Zaıdı S.Z. (2016). Association of ABO and Rh blood groups with type 2 diabetes mellitus; European Review for Medical and Pharmacological Sciences; 20: 237-242.

Khan M S, Ahmed Z, Hanif R, Zaman S, Ali I, Jamil J U, Zaman F. (2010). Relationship between blood groups and male infertility; J Ayub Med Coll Abbottabad; Jan-Mar;22(1):154-6.

Akın G, Dostbil N. (2005). Türkiye'de kan grubu araştırmaları; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi; 45, 2; 1-15.

Landsteiner K. (1901). Über aglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien Klin Wochenschr 14:1132.

Levine P, Stetson R E. (1939). An unusual case of intra-group agglutination. JAMA 113:126.

Weisbrod A B, Nilubol N, Weinstein L S, et al. (2013). Association of type-O blood with neuroendocrine tumors in multiple endocrine neoplasia type 1. J Clin Endocrinol Metab; 98(1): E109‐E14.

Aird I, Bentall H H, Roberts J A. (1953).A relationship between cancer of stomach and the ABO blood groups. Br Med J. ; 1(4814):799‐801.

Xie J, Qureshi A A, Li Y, Han J. (2010). ABO blood group and incidence of skin cancer. PloS One. 2010; 5(8): e11972.

Gates M A, Wolpin B M, Cramer D W, Hankinson S E, Tworoger S S. (2011). ABO blood group and incidence of epithelial ovarian cancer. Int J Cancer. 128(2): 482-6.

Amundadottir L, Kraft P, Stolzenberg-Solomon R Z, Fuchs C S, Petersen G M, Arslan A A, et al. (2009). Genome-wide association study identifies variants in the ABO locus associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nat Genet. 41(9): 986-90

Franchini M, Favaloro E J, Targher G, Lippi G. (2012). ABO blood group, hypercoagulability, and cardiovascular and cancer risk. Crit Rev Clin Lab Sci. 49(4):137‐49.

Abdollahi E, Tavasolian F, Ghasemi N, Vakili M, Amini A; (2013). The effect of parental ABO blood group on fetal surveillance; Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology; Vol: 3; No:4

Malekasgar A M; (2011). ABO blood group prevalence in spontaneously repeated abortion; Turk J Hematol 21(4):181-18; 1(2): 62-66

WHO (2010). Laboratuvar El Kitabı İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi. (Çeviri Editörü: Kadıoğlu, A.) 5.baskı, Türk Üroloji Derneği, İstanbul.

Than N G, Romero R, Meiri H, Erez O, Xu Y, et al. PP13, (2011). Maternal ABO Blood Groups and the Risk Assessment of Pregnancy Complications. PLoS ONE 6(7): e21564. doi:10.1371/journal. pone.0021564

Abegaz S B; (2021). Human ABO Blood Groups and Their Associations with Different Diseases; BioMed Research International. Article ID 6629060, 9 pages https://doi.org/10.1155/2021/6629060

Teshome Y, Mekonen W, Birhanu Y, Sisay T. (2019). The association between ABO blood group distribution and peptic ulcer disease: a cross-sectional study from Ethiopia, Journal of Blood Medicine, 193-197, DOI: 10. 2147/ JBM.S209416

Alataş M; (2018). Kan grupları ve stres düzeyi arasındaki ilişkiler; International Journal of Innovative Engineering Applications 2, 2, 50-52; ISSN 2587-1943

Arac E, Solmaz İ, Akkoc H, Donmezdıl S, Karahan Z, Kaya Ş, Mertsoy Y, Yıldırım M S, Ekın N, Arac S, Demır C; (2020). Association Between the Rh Blood Group and the Covid-19 Susceptibility; International Journal of Hematology and Oncology; Number: 2 Volume: 30 Year: doi: 10.4999/uhod.204247

Nagah M, FetohM A, Alanazi A R, Abdullah S, Alruwili A S; (2016). ABO blood groups and risk for obesity in Arar, Northern Saudi Arabia; J Egypt Public Health Assoc; Dec;91(4):169-173. Doi: 10.1097/01.EPX.0000508457.31670.20.

Ghasemi N, Sheikhha M H, Davar R, Soleimanian S; (2011). ABO Bloods group incompatibility in recurrent abortion; Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology; Vol: 1.No: 2

Prasad B, Lalit A, Sharma N C. (2015). Distribution of ABO blood group among fertile and infertile males in central India: a pilot study. Int J Med Sci Public Health; 4 (Online First). DOI: 10.5455/ijmsph.2015.21052015352

Boskabady M H, Shademan A, Ghamami G, Mazloom R. (2005). Distributionof blood groups among population of the ty of Mashhad (North Eastof Iran). Pak J Med Sci Q; 21: 194-198.

Dikici İ H; (2022). Examination of The Distribution of AB0 Rh Blood Groups And Rh Subgroups in Şanlıurfa Province; Van Tıp Dergisi, 29(3):314-319, DOI: 10.5505/vtd.2022.85530

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Afşin, M. (2023). ABO ve Rh Kan Grubu Sistemleri ile Erkek İnfertilitesi İlişkisinin Araştırılması. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 51–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8232587

Sayı

Bölüm

Makaleler