Kalsine Kil Katkılı Çimento Harçlarının Üretiminde Nano Silika Kullanımının Araştırılması


Özet Görüntüleme: 168 / PDF İndirme: 146

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8189315

Anahtar Kelimeler:

Dayanım, kalsine bentonit, kalsine sepiyolit, nano silika

Özet

Fillosilikatlar, kuvars ve karbonatlardan oluşan killerin yapı malzemesi olarak kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Kalsine edilmiş ve puzolanik aktivite özelliği kazanmış killer ise önemli bir bağlayıcı malzeme grubunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda 850 ºC sıcaklıkda kalsine edilmiş bentonit ve sepiyolit killeri ile üretilmiş çimento harçlarının çeşitli özellikleri nano silika kullanım miktarına bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılacak olan killer çimentoya göre ağırlıkça %0, %10, %20, nano silika ise %0, %0.5, %1.0 oranlarında azaltılıp ikame edilerek 40x40x160mm boyutunda üretilen çimento harç numunelerine 360 günlük eğilme ve basınç dayanım testleri yapılmıştır. Bu sonuçlara göre en yüksek çimento harç eğilme dayanımı %1.0 nano silika, %10 kalsine bentonit ve sepiyolit oranlarında sırasıyla; 9.75 MPa ve 9.47MPa; basınç dayanımı ise; 58.41 MPa ve 56.93 MPa elde edilmiştir.

Referanslar

Allo, W.A. & Murray, H.H., (2004). Mineralogy, chemistry and potential applications of a white bentonite in San Juan province. Applied Clay Science, 25, 237-243.

Abhilash, P.P., Nayak, D.K., Sangoju, B., Kumar, R. & Kumar, V., (2021). Effect of nano-silica in concrete; a review. Construction Building Materials, 278, 122347.

Akbulut, A., (1996). Bentonit. MTA Eğitim Serisi, 32, 78, Ankara.

ASTM C187-04, (2010). Standard Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement. American Society for Testing and Materials. USA.

Bao, X., Tian, Y., Yuan, L., Cui, H., Tang, W., Fung, W.H. & Qi, H., (2019). Development of high performance PCM cement composites for passive solar buildings. Energy Building, 194, 33-45.

Bennadji, F.G., Beneu, B., Laval, J.P. & Blanchart, P., (2008). Structural transformations of Muscovite at high temperature by X-ray and neutron diffraction. Applied Clay Science, 38259, 267.

Brindley, G.W. & Pedro, G., (1972). Report of the AIPEA Nomenclature Committee. AIPEA Newsletter, No:7, 8-1.

Changling, H., Emil, M. & Bjarne, O., (1996). The treatment and pozzolanic activity of sepiolite. Applied Clay Science, 10, 337-349.

Demir A,. (2016). Sepiyolitli harçların mekanik ve fiziksel özeliklerinin incelenmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, International Multidiscplinary Congress of Eurosia.

Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Özturan, T. & Mermerdaş, K., (2012). Microstructural properties and pozzolanic activity of calcined kaolins as supplemantary cementing materials. Canadian Journal of Civil Engineering, 39, 1274-1284.

He, C., Makovicky, E. & Osbaeck, B., (1996). Thermal treatment and pozzolanic activity of sepiolite. Applied Clay Science, 10, 337-349.

Hollanders, S., Adriaens, R., Skibsted, J., Cizer, Ö. & Elsen, J., (2016). Pozzolanic reactivity of pure calcined clays, Applied Clay Science, 132-133, 552-560.

İrkeç, T., (1996). Lületaşı, tabakalı sepiyolit, atapulgit (paligorskit). DPT VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu, Diğer Endüstri Mineralleri Çalışma Grubu Raporu, 1, DPT 2421-ÖİK: 480, Ankara, 5-35.

Kavas T., Sabah E. & Çelik M.S., (2004). Structural properties of sepiolite-reinforced cement composite. Cement and Concrete Research, 34, 2135-2139.

Kaya, T., Karakurt, C. & Bayazıt, Y., (2015). Kalsine edilmiş bentonitin çimento harçlarında puzolanik katkı maddesi olarak kullanılabilirliği. 2nd International Sustainable Building Symposium, Ankara.

Khandelwal, S. & Rhee, K.Y., (2022). Evaluation of pozzolanic activity, heterogeneous nucleation, and microstructure of cement composites with modified bentonite clays. Construction and Building Materials, Volume 323, 126617.

Murray, H.H., (2018). Applied clay mineralogy today and tomorrow. Clay Minerals, 34, 39-49.

MTA, (2018). Dünyada ve Türkiy e'de bentonit. Ankara.

Raúl, F., Ruiz, A.I. & Cuevas, J., (2018). Formation of C-A-S-H phases from the interaction between concrete or cement and bentonite. Clay Minerals, 51, 2, 223-235.

Ritter, D.M., (1963). Inorganic reactions and structure. By Edwin S. Gould, Inorg. Chem., 2, 3, 664.

Savaş, M., Demir, İ., Güzelküçük, S., Şengül Ç. G. & Yaprak, H., (2014). Sepiyolit ikame edilmiş gazbetonun ısıl ve basınç dayanım özellikleri. Politeknik Dergisi, 17, 1 (Özel Sayı), 43-47.

Wei, J. & Genctürk, B., (2019). Hydration of ternary Portland cement blends containing metakaolin and sodium bentonite. Cement Concrete Research, 123, 105772.

Wu, C-R., Hong, Z-Q., Zhan, B-J., Cui, S-C. & Kou, S-C., (2021). Pozzolanic activity of calcinated low-grade natural sepiolite and its influence on the hydration of cement. Construction and Building Materials, 309, 125076.

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Pehlivan, H. (2023). Kalsine Kil Katkılı Çimento Harçlarının Üretiminde Nano Silika Kullanımının Araştırılması. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 1–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.8189315

Sayı

Bölüm

Makaleler