Kahramanmaraş İli İçme ve Kullanma Suyunun Ekonomik Analizi


Özet Görüntüleme: 139 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7364732

Anahtar Kelimeler:

Kahramanmaraş,, su temini, su tüketimi, içme suyu, su kayıpları, ekonomik analiz, mühendislik ekonomisi

Özet

Bu araştırmada, Kahramanmaraş iline içme, kullanma ve endüstri suyu temini amacıyla yapılan projenin ekonomik analizi yapılmıştır. Proje su kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, su depoları, dağıtım sistemleri ve diğer yapılar yönünden incelenmiştir ve projede maliyet oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İl’de su temini amacıyla bugüne kadar yapılmış ve yakın zamanda yapılacak olan projelerin faydaları ve masrafları “Bu Günkü Eşdeğer” ortak tabanında değerlendirilmek üzere 2017 yılına indirgenmiştir. Çalışmada içme, kullanma ve endüstri suyu temini projeleri için ülkemizde ekonomik analiz yöntemi olarak kabul edilen “Kar Oranı” ve “Fayda-Maliyet Oranı” yöntemlerine göre Kahramanmaraş içme, kullanma ve endüstri suyu temini projesinin ekonomik analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu Kar Oranı yöntemine göre projenin (-%218) zarar ettiği; Fayda-Maliyet Oranı Yöntemine göre ise rantabilite 0,32 olarak hesaplanmıştır. 0,32<1 olduğundan projenin yatırım değerinin olmadığı; anlaşılmıştır. Ancak proje sosyal amaçlı olduğundan yapılması uygun bulunmuştur.

Referanslar

Akdoğan, N., Gündüz, H.E. & Sevim, A., (2018). Maliyet Muhasebesi. Ders Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, E-ISBN 978-975-06-2648-7, ESKİŞEHİR, 2588-0-0-0-2109-V01.

Akın, M., & Akın, G. (2007). Suyun Önemi, Türkiye'de Su Potansiyeli, Su Havzaları ve Su Kirliliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, II(47), 105-118.

Aksu, L. (2011). Dünya'da ve Türkiye'de Nüfus Analizleri. Dergipark(25), 219-311.

Ayanoğlu, K., Düzyol, M. C., İlter, N., & Yılmaz, C. (1996). Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi (ISBN: 975-191625-9 b.). Ankara: DPT.

Bettemir, Ö., H., (2017). İnşaat Mühendisleri İçin Mühendislik Ekonomisi. Ders Kitapları Seri:3, İnönü Üniversitesi yayınları:12, ISBN: 978-975-8573-29-5, Sertifika No: 26607, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya.

Bursal, N., Ercan, Y., (2002). Maliyet Muhasebesi – (İlkeler ve Uygulamalar). ISBN: 9789753530224, Der Yayınları, İstanbul.

Erkek, C., & Ağıralioğlu, N. (2006). Su Kaynakları Mühendisliği (5. b.). İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2013). Kahramanmaraş İmar Planı Açıklama Raporu. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2018). Kahramanmaraş'ın Coğrafyası I Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. 2018 tarihinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: https://kahramanmaras.bel.tr/kesfedin/kahramanmarasin-cografyasi adresinden alındı

Kahramanmaraş Valiliği. (2018). Kahramanmaraş Valiliği Coğrafi Yapı. 2018 tarihinde Kahramanmaraş Valiliği Resmi Web Sayfası: http://www.kahramanmaras.gov.tr/cografi-yapi adresinden alındı

Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Kalkınma Planı Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.

KASKİ. (2017). Kahramanmaraş İçme ve Kullanma Suyu Projesi. Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye: Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2018). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü: https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=K.MARAS adresinden alındı

Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B., (1989). Public Finance In Theory And Practice. ISBN 0-07-1 00227-8 USA: International Student Edition, Printed in Singapore.

TÜİK, (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi. 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden alındı

USİAD. (2007). Su Raporu. USİAD Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği. Ankara: Ajans Gerçeküstü.

Uzunkaya, Z. C., & Uzunkaya, M. (2012). Türkiye İçin Ekonomik İndirgeme Oranı Tahmini. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı - Kütüphane, Yayın ve Arşiv Dairesi Başkanlığı.

İndir

Yayınlanmış

25.11.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Y., & Erbap , L. (2022). Kahramanmaraş İli İçme ve Kullanma Suyunun Ekonomik Analizi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(24), 56–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.7364732

Sayı

Bölüm

Makaleler