İnşaat Sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi ve Kurumsal Kaynak Planlama Entegrasyonunu Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 143 / PDF İndirme: 90

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7266388

Anahtar Kelimeler:

Yapı Bilgi Modellemesi, Kurumsal Kaynak Planlama, Proje Yönetimi, İnşaat Sektörü

Özet

İnşaat sektöründe bir devrim yaratan Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) her geçen gün yaygınlaşmakta olup, sektörde yer alan paydaşlara birçok avantaj sunmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) ise günümüzde endüstrinin farklı kollarında yer alan aktörlerin daha gelişmiş ve şeffaf bir sistem oluşturmaları, kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanabilmelerini sağlayan en önemli sistemlerden biridir. KKP konusunda birçok sektör önemli gelişmeler sağlarken, inşaat sektörü bu konuda geride kalmıştır. YBM ile beraber daha gelişmiş bir inşaat proje yönetimi ve daha kolay bir planlama oluşturulması mümkün olurken, bu sistemin kurumsal kaynak planlamasıyla entegrasyonu sektöre birçok avantaj getirecektir. Fakat, bu entegrasyonu kısıtlayan birçok unsur söz konusudur. Bu çalışmada doküman ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılarak, YBM ve KKM’nin inşaat sektöründeki rolleri irdelenerek, bu entegrasyonun önündeki engeller ele alınmıştır. Ayrıca YBM işbirliği süreci incelenmiştir. Sonuç olarak, YBM ve ERP sistem yapılarının farklı olması, entegrasyon planı, standartların, veritabanın eksik oluşu, yatırım maliyetleri, değişime olan direnç gibi konuların bu entegrasyondaki önemli sorunlar olduğu görüşmüştür. Buna karşılık, çalışma kapsamında entegrasyon plan önerisinde bulunulmuş, YBM&KKP çalışma grubunun kurulmasının, enteragrasyon standardının ve veritabanın oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır.

Referanslar

Akça, Y., & Özer, G. (2014). Organizasyonel özelliklerin kurumsal kaynak planlaması uygulama başarısına ve algılanan organizasyonel performansa etkisi.

Avinal, A., (2012). “İnşaat Proje Yönetimi ERP Sistem Seçimlerinde, Sorgulaması Gerekenler ve Olması Gereken Yapı”, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi.

Babič, N. Č., Podbreznik, P., & Rebolj, D. (2010). Integrating resource production and construction using BIM. Automation in construction, 19(5), 539-543.

BCA, Building and Construction Authority, BIM Steering Committee, (2013). Singapore BIM Guide. Version 2, Building and Construction Authority, Singapore.

BSI, The Britisih Standards Institution, (2013). PAS1192-2:2013- Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling, London, UK

Çağliyan, V. (2012). Kurumsal Kaynak Planlama Yazilimi Kullaniminin İşletme Performansi Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalişmasi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 159-178.

Dulkadir, B. (2011). İşletmeleri kurumsal kaynak planlaması (ERP) kurmaya iten durumların değerlendirilmesi (Master's thesis, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Ghosh, S., Negahban, S., Kwak, Y. H., & Skibniewski, M. J. (2011, June). Impact of sustainability on integration and interoperability between BIM and ERP-A governance framework. In First International Technology Management Conference (pp. 187-193). IEEE.

Kolarić, S. ve Vukomanović, M. (2017). “Overview and analysis of current BIM and ERP integration models”, 3. Simpozij doktorskog studija građevinarstva.

Vatansever, K., & Uluköy, M. (2013). Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin bulanık ahp ve bulanık moora yöntemleriyle seçimi: Üretim sektöründe bir uygulama. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 274-293.

Ofluoğlu, S. (2014). Yapı Bilgi Modelleme: Gereksinim ve Birlikte Çalışabilirlik. Mimarist, Ocak.

Ozorhon, B., & Cinar, E. (2015). Critical success factors of enterprise resource planning implementation in construction: Case of Turkey. Journal of Management in Engineering, 31(6), 04015014.

Öktem, S., (2016). BIM’e Geçiş Sürecinin Organizasyonel ve Operasyonel Çerçevesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Polat, G., Gülen, A. L. P., & Bingöl, B. N. (2012). İnşaat İşletmelerinde Kaynak Tabanlı Stratejik Yönetim. Engineering Sciences, 7(1), 218-228.

Postaci, T., Belgin, Ö., & ERKAN, T. E. (2012). KOBİ’lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları. Verimlilik Genel Müdürlüğü, Yayın, (723), 1-60.

TMB, Türkiye Müteahitler Birliği, (2015). Türkiye’de ERP kullanımı, http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/ERP_icg_R1.pdf, 23 Kasım 2017.

Yalçınkaya, M., Öztürk, G. B., & Arditi, D. (2014). Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Modelleme Araçları ile Otomatik Transferi. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6-8 Kasım 2014.

Yang, J. B., Wu, C. T., & Tsai, C. H. (2007). Selection of an ERP system for a construction firm in Taiwan: A case study. Automation in construction, 16(6), 787-796.

Yıldız, B. (2010). Türk inşaat sektöründe ERP uygulamalarında karşılaşılan riskler (Doctoral dissertation, İstanbul Kültür Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı).

Cerovsek T., (2011). “A review and outlook for a “Building Information Model” (BIM): a multistandpoint framework for technological development”, Advanced Engineering Informatics, 25 (2):224–244.

Zhang S., Teizer J., Lee J.-K., Eastman C. M. ve Venugopal M.(2013), “Building Information Modeling (BIM) and Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules”, Automation in Construction, 29:183–195.

Azhar S., Carlton W. A. ve Olsen D., (2011). “Building information modeling for sustainable design and LEED® rating analysis study”, Automation in Construction, 20(2):217–224. [17] Chien, K.-F.,

Wu Z.-H. ve Huang S.-C., (2014). “Identifying and assessing critical risk factors for BIM projects: Empirical study”, Automation in Construction, 45:1–15.

İndir

Yayınlanmış

25.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tekin, H., & Atabay, Şenay. (2022). İnşaat Sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi ve Kurumsal Kaynak Planlama Entegrasyonunu Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(23), 87–97. https://doi.org/10.5281/zenodo.7266388

Sayı

Bölüm

Makaleler