H2 SU YÜZÜ PROFİLİNE SAHİP AÇIK KANAL AKIMININ SAYISAL MODELLEMESİ


Özet Görüntüleme: 16 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

  • İsmail AYHAN Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
  • Oğuz ŞİMŞEK Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
  • Veysel GÜMÜŞ Doç. Dr., Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
  • Yavuz AVŞAROĞLU Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.19

Anahtar Kelimeler:

Akışkan Hacimleri Yöntemi, Sayısal Model, Su Yüzü Profilleri

Özet

Açık kanal akımlarında, akım koşullarına bağlı olarak 12 farklı su yüzü profili oluşmaktadır. Suyüzü profilleri, memba ve mansap su derinlikleri, taban eğimi ve etkileşime girilen yapınıngeometrik özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Akım içerisinde herhangi bir yapıbulunmaksızın ölçülen su derinliğinin, kritik akım durumunda oluşan kritik su derinliği ile olanilişkisi akım profillerinin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Farklı su yüzü profillerine sahipaçık kanal akımları, birçok araştırmacı tarafından deneysel çalışmalarla oldukça detaylıincelenmiştir. Son yıllarda teknolojide meydana gelen ilerlemelerle, hesaplamalı akışkanlardinamiği kullanılarak akımı idare eden temel denklemlerin çözümü mümkün olabilmektedir.Deneysel modellere kıyasla daha ekonomik olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri,hidrolik problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, H2 tipi su yüzüprofilline sahip açık kanal akımının sayısal çözümleri farklı eşik yüksekliği ve akım durumundayapılmıştır. Sayısal modellemelerde türbülans kayma gerilmesinin hesaplanmasında ReNormalization Group (RNG) modeli, su-hava arakesitinin belirlenmesinde ise akışkan hacimleri(Volume of Fluids-VOF) yöntemi kullanılmıştır. Literatürde bulunan deneysel ölçümler ile sayısalmodel sonuçları karşılaştırılmıştır. Sayısal modelin su yüzünü belirlemede özellikle H2 profilinoluştuğu düşü bölgesinde başarılı olduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

06.04.2020

Nasıl Atıf Yapılır

AYHAN, İsmail, ŞİMŞEK, O., GÜMÜŞ, V., & AVŞAROĞLU, Y. (2020). H2 SU YÜZÜ PROFİLİNE SAHİP AÇIK KANAL AKIMININ SAYISAL MODELLEMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(8), 33–42. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.19

Sayı

Bölüm

Makaleler