BİR SEFALOSPORİN OLAN SEFEPİM, NB2A NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNDE APOPTOZU VE OKSİDATİF STRESİ İNDÜKLER


Özet Görüntüleme: 263 / PDF İndirme: 193

Yazarlar

  • Hulya Oztatlici Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology
  • Mustafa Oztatlici Gaziantep Islam Science and Technology University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology
  • Seyda Nur Daglı Harran University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Şanlıurfa
  • Suna Karadeniz Saygili Kütahya Health Science University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.962

Anahtar Kelimeler:

Sefepim, NB2a, sefalosporin, apoptoz, oksidatif stres

Özet

Heterojen solid çocuk tümörü olan nöroblastom, genellikle yüksek proliferasyon ve metastaz oranları gösterir. Bu nedenle, nöroblastom tedavisi için daha etkili terapötik ajanlar bulmak önemlidir. Sefepim, sefalosporinlere ait bir antibiyotiktir. Bazı sefalosporinlerin antitümör potansiyeli nedeniyle, bu çalışmada sefepimin NB2a nöroblastom hücre hattındaki apoptotik ve oksidatif stres etkilerini akış sitometrisi ve immünositokimya analizi kullanarak araştırmayı amaçladık. Hücre canlılığı ve Annexin V sonuçları, sefepimin antiapoptotik etkiler gösterdiğini gösterdi. Sefepim, hücreleri S ve G2/M fazlarında durdurdu. Ayrıca oksidatif stresi artırarak hücre proliferasyonunu azaltmıştır. Sefepimin nöroblastom hücresine karşı antikanser potansiyeli sergilediği ve bu nedenle diğer kanser türleri üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılabilir.

İndir

Yayınlanmış

02.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Oztatlici, H., Oztatlici, M., Daglı, S. N., & Karadeniz Saygili, S. (2022). BİR SEFALOSPORİN OLAN SEFEPİM, NB2A NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNDE APOPTOZU VE OKSİDATİF STRESİ İNDÜKLER. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(21), 79–86. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.962

Sayı

Bölüm

Makaleler